TAİDER Etkinlik Takvimi
19
Ekim
2019

Hindistan Gezisi

Sosyal Etkinlikler

01
Kasım
2019

TAİDER 7. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi

Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi

Kayıt ve ayrıntılar için lütfen tıklayınız.


18
Kasım
2019

23
Aralık
2019

Aileler Buluşması İZMİR


23
Ağustos
2019

Gelenekle Geleceği Buluşturmak

Aile Şirketleri Gelenek ile Geleceği Konuştu

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği İzmir temsilciliği tarafından düzenlenen Aileler Buluşması’nın konukları Sarıgözoğlu Ailesi’nin 2. ve 3. Nesil üyeleri oldu. Etkinlikte aile şirketlerinde kurumsallaşma, nesiller arası farklılıklar ve nesiller arası iletişim gibi önemli konular tartışıldı.

“Gelenek ile Geleceği Buluşturmak” başlıklı toplantı Altınyunus Otel Çeşme’de düzenlendi. Toplantıda söz alan Sarıgözoğlu Ailesi’nin üyeleri İpek Erdem, İrem Sarıgözoğlu, İsmail Sarıgözoğlu, Levent Sarıgözoğlu, Mustafa Sarıgözoğlu, Seda Çalışan, Yağmur Sarıgözoğlu konuşmacı konuk olarak aile şirketi deneyimlerini TAİDER üyeleriyle paylaştılar.

TAİDER olarak “Ailede Birlik İşletmede Sürdürülebilirlik” vizyonu ile aile şirketlerine özel olarak hazırlanan eğitim ve bilgilendirme etkinliklerinde güvenli ortam oluşturduklarını belirten TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Candan Çilingiroğlu, “Her aile şirketinin arkasında bir başka aile için ders niteliğinde olabilecek hikayeler var. İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara gibi farklı şehirlerde düzenlediğimiz bu etkinlikler oldukça değerli bilgilere sahip olmamızı sağlıyor. Buradaki bilgi ve deneyim paylaşımları Türkiye’deki aile şirketleri için yol gösterici nitelikte. Dolayısıyla etkinliklerimize tüm hızımızla devam edeceğiz. Bu etkinliğimize sponsorluk desteği veren Yaşar Holding Ailesine, misafirperverlikleri ve değerli destekleri için şahsım ve TAİDER adına çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Aile şirketlerinde kurumsallaşma, sürdürülebilirlik, nesiller arası iletişim, geleneksel yönetim anlayışı ile yeni nesil yönetim anlayışı gibi konuların konuşulduğu etkinlikte TAİDER İzmir İl Temsilcisi Gülçağ Gençer, “Samimiyet ve paylaşım odaklı düzenlediğimiz bu toplantılarda pek çok aile şirketinin deneyimlerini dinleme fırsatı yakalıyoruz. Başarıların ve başarısızlıkların arka planını görebildiğimiz bu etkinlikler oldukça önemli” dedi.

“100 aile şirketinden üçü dördüncü nesle geçiyor”

Nesiller arası geçişin sadece Türkiye’de değil, dünyadaki aile şirketlerinin ortak sorunu olduğunu söyleyen Sarıgözoğlu Ailesi 2. nesil üyesi Mustafa Sarıgözoğlu, “Dünya genelinde aile şirketlerinin ömrü 25 ila 35 yıl arasında değişiyor. Yani aile şirketleri kurucu nesilden ikinci nesle geçemiyor. Türkiye’de de her 100 aile şirketinden üç tanesi dördüncü nesle kadar varlığını sürdürebiliyor” dedi.

“Genç nesile mentorluk yapılmalı”

Kurucunun en önemli görevlerinden birinin aile bağlarını güçlü tutmak ve adil olmak olduğunu belirten Sarıgözoğlu Ailesi 2. nesil üyesi Levent Sarıgözoğlu ise: “Genç nesile mentorluk yapmak çok önemli. Onların deneyim kazanmalarını sağlamalıyız. Eğitim ve farkındalığı yüksek yeni nesiller, aile şirketlerinin geleceği için büyük değer ve zenginliktir” şeklinde konuştu.

“Kurumsal yönetişim ilkeleri benimsenirse sorunlar çözülür”

Türkiye’de büyüklükleri ve gelişim evreleri birbirinden farklı binlerce aile işletmesi bulunduğunu söyleyen Sarıgözoğlu Ailesi 3. nesil üyesi İsmail Sarıgözoğlu, “Şirketler, kurumsallaşma yolunda birbirinden farklı sorunlarla karşılaşıyor. Aile içi çıkar, inanç, değer ve ilişkilerin işe yansıması, değişime kapalı kültür anlayışı, aileden olmayan çalışanlara güvenilmemesi gibi noktalar kurumsallaşmayı zorlaştıran unsurlar arasında gösterilebilir. Ama kurumsal yönetişim ilkelerinin benimsendiği ailelerde sorunların çözülmesi de son derece kolay oluyor” dedi.

Aile şirketlerinin kurumsallaşmasında aile kültür ve değerleri, aile konseyi, aile anayasası, haleflik, hissedarlık, liyakat kavramlarının önemli araçlardan olduğunu belirten Sarıgözoğlu Ailesi 3. nesil üyesi İrem Sarıgözoğlu, sürdürülebilirliğin ise ancak ailenin ve işin birlikte kurumsallaşmasıyla mümkün olduğunu dile getirdi.

“Yenilenmek aile şirketlerinin doğalarında var”

Türkiye’de aile şirketlerinin yeniliğe açık ve yenilikler konusunda giderek esneklik kazandığının altını çizen Sarıgözoğlu Ailesi 3. nesil üyesi Yağmur Sarıgözoğlu, “Aile şirketleri yenilenmeyi doğalarında barındırıyor; çünkü her aile, zaman içinde aile şirketini yeni nesillere devretmeyi amaçlıyor. Dolayısıyla gelecek nesillerin, en doğru ve yeni eğitimi alabilmeleri için çabalıyorlar. Yeni nesillerin şirkette yer alması, tecrübe edinmesi ve yükselmesi aile şirketleri için sürekli yeniliktir” şeklinde konuştu.

“Sürdürülebilirlik adımları şirketleri büyütüyor”

Nesil geçişlerinde kurumsallaşmanın sürdürülebilirlik için vazgeçilmez olduğunun altını çizen Sarıgözoğlu Ailesi 3. nesil üyesi Seda S. Çalıdan, sürdürülebilirliğin ailenin ve işin birlikte kurumsallaşmasıyla mümkün olduğunu belirtti. Sarıgözoğlu Ailesi 3. nesil üyesi İpek S. Erdem ise araştırmaların, sürdürülebilirlik yönünde etkili adımlar atan şirketlerin daha hızlı büyüme sağlayabildiklerini gösterdiğini söyledi ve şirkette görev alan aile üyelerinin profesyonelleşebilmesiyle birlikte, gelecek nesillerin işi yönetecek doğru insanları seçebilme, denetleme ve yönetebilme yeteneklerinin geliştirilmesinin, (aile şirketinde aktif rol almaya ilgi duymayan yeni nesillere rağmen) sürdürülebilirliğin temelini oluşturacağına inandığını belirtti.

TAİDER’e özgü etkinliklerden biri olan “Aileler Buluşması Toplantıları”; aile, iş ve ortaklık çemberlerinde yer alan aile şirketi üyelerinin deneyimlerinin güvenli ortamda paylaşıldığı, aile şirketi sahiplerinin konuk konuşmacı olduğu programlar dahilinde TAİDER temsilciliklerinin bulunduğu Bursa, İstanbul, Ankara ve İzmir’de TAİDER üyelerine açık toplantılardır.


22
Haziran
2019

Kayseri’den Stuttgart’a 3 Nesil Girişimcilik

TAİDER üyeleri Kayseri’den Stuttgart’a Üç Nesil Girişimciliği konuştu

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği İstanbul temsilciliği tarafından düzenlenen aileler buluşması, “Kayseri’den Stuttgart’a Üç Nesil Girişimcilik” konu başlığında, aile şirketi sahipleri ve gelecek nesil üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Aileler Buluşmasına konuk olan Bayraktarlar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Bayraktar, kendi aile şirketindeki üç neslin öyküsünü anlatırken, nesiller arası doğru iletişim önerilerini paylaştı.

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği İstanbul Temsilciliği tarafından 22 Haziran’da düzenlenen Aileler Buluşmasının konuğu Bayraktarlar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Bayraktar oldu. TAİDER üyelerinin aileleriyle birlikte katıldığı toplantıda aile şirketlerinde kurumsallaşma, sürdürülebilirlik, nesiller arası geçiş ve doğru iletişim konuları tartışıldı.

Toplantının açılışında konuşan TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Candan Çilingiroğlu, “Samimiyet ve paylaşım odaklı bu toplantıları ‘Aileler İçin, Aileler Tarafından’ mottosuyla düzenliyoruz. Amacımız aile şirketleri olarak deneyimlerimizi paylaşırken, başarıların ve başarısızlıkların arkasında yatan nedenleri de en iyi şekilde kavramak. Her aile şirketi esasında hayatın içinden çok önemli hikâyelere sahip. Bu hikâyeler hepimiz için ders niteliğinde ayrıntılar ve bilgiler içeriyor. Bayraktarlar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ahmet Bayraktar, ‘Kayseri’den Stuttgart’a Üç Nesil Girişimcilik’ konulu paylaşımıyla bugün aramızda. İnanıyorum ki bu bilgi ve deneyim paylaşımları Türkiye’deki aile şirketleri için yol gösterici nitelikte olmaya devam edecek.” diye konuştu.

Toplantının konuğu olan Bayraktarlar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Bayraktar, holdingin büyüme serüveninden yaşadıkları zorluklara, zor zamanlarda buldukları parlak çözümlerden şirketin gelecek nesillere aktarımına kadar pek çok önemli konuda görüşlerini paylaştı.

“Girişimcinin performansı kadar dönemin sosyoekonomik gelişmeleri de önemli”

Beş nesildir otomotiv işiyle uğraşan bir aileden geldiğini ifade eden Ahmet Bayraktar, Büyük dedem, Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul’daki ilk şoförlerden biriydi. Dedem de Kayseri’de ve Ankara’da Amerikan araçlarının yedek parçalarını tedarik ediyordu. Dolayısıyla babam da ben de otomotiv sektörünün içinde büyüdük.” diye konuştu.

Bayraktarlar Holding’in kökenindeki girişim öyküsünden anekdotlar paylaşan Ahmet Bayraktar, “Hikayemizin üç önemli açısı var; ‘girişimcinin performansı’, girişimin başladığı ve büyüdüğü dönem içerisindeki ‘sosyoekonomik ve politik gelişmeler’, üçüncü olarak da ‘sektörel ve teknolojik gelişmeler’. Bu üç açının arasındaki uyum bir girişimin başarısının temelini oluşturuyor.” ifadelerini kullandı.  Aile şirketlerinde nesiller arası iletişimin gelişmesine dair örnekler veren Bayraktar şunları söyledi: “Ben ve kardeşim İstanbul’da ortaokul ve lisede okuduğumuz dönemde mutlaka babamızın iş yerine gider, akşama kadar onun dükkânında çalışırdık. Bu sayede işi öğrendik. Babamızın verdiği kararları ve bu kararların arkasındaki gözlemleri ilk elden görme şansına sahip olduk. O dönemlerde şirketin başarısının arkasında babamın doğru gözlemlerinin payı çok yüksekti. İthalatla başlayan bu serüven, uluslararası otomotiv sektörünün önde gelen markalarıyla lisans anlaşmaları ve akabinde de üretimle devam etti. Türkiye’nin siyasal ve ekonomik olarak zor dönemlerden geçtiği 1979 yılında ilk fabrikamızı açtık. Ben de babamın aksi yöndeki ısrarlarına rağmen Türkiye’ye dönerek Bursa’daki fabrikamızda dış ticaret sorumlusu olarak çalışmaya başladım. Geriye dönüp baktığımda bugün dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinin tedarikçisi olmanın yanında kendi Ar-Ge merkezinde tasarladığı ürünleri ihraç eden bir firmamız var ve bu beni çok gururlandırıyor.”

İhracat hem nefes aldırdı hem öğretici oldu

Bir iş insanı ve birey olarak gelişim sürecinde en önemli dert ortağının babası olduğunu ifade eden Ahmet Bayraktar, “Babamın sağduyusu ve öğütleri iş yaşamımda hep yol gösterici oldu. En önemli dersleri ondan aldım” dedi. Zor zamanlarda doğru kararlar almanın önemini vurgulayan Bayraktar, “24 Ocak kararları açıklandığında sektörümüzde müthiş bir talep düşüşü yaşanmıştı. O dönemde yönümüzü ihracata çevirdik ve ihracat bize nefes aldırdı. Bu hamleyi yapmasaydık belki de o noktada kalırdık” diye konuştu. Teknolojiye ve Ar-Ge’ye yatırımın önemine değinen Ahmet Bayraktar, “İhracat bize öğretici oldu. 1985 yılında plastik enjeksiyon yatırımını yaparak stop lambası alanında yatırımlarımızı artırdık ve Toyota’nın ülkemizde üretime başlamasıyla birliktr Japonya’daki üreticilerle yaptığımız lisans anlaşmalarıyla işimizi genişlettik. Doğru zamanda yapmış olduğumuz bu girişim bizi başarıya ulaştırdı. Sektörü iyi takip ederek kendimizi daha da geliştirmemiz gerektiğini anladık. Bilgisayar destekli yazılımlarla kendi ürünlerimizi geliştirme çalışmalarına başladık ve 1994’te Ar-Ge merkezimizi kurduk. Kendi tasarımlarımızla yaptığımız stop lambalarını küresel pazara ihraç etmeye başladık. Teknoloji alanında sahip olduğumuz bu güncelliği sürekli olarak korumaya çalıştık. 2004 yılında 10 yıllık bir stratejik yol haritası çizerek kendimizi küresel bir üretici olmaya hazırlamaya başladık. Babamızın sürekli öğütlediği gibi, müşterilerimizi iyi dinliyor, onları anlıyor, onlardan çok şey öğreniyoruz. Bu yönde de ilerliyoruz” diye konuştu.

Saygı, sevgi ve akıl

Aile şirketlerinde sevgi, saygı ve birlikteliğin sürekli olması gerektiğinin altını çizen Ahmet Bayraktar, “Aile bireylerinin duygularını iyi kontrol etmeleri ve duygularının akıllarının önüne geçmesine mani olması gerektiğine inanıyorum. Sıkıntılar elbette olacaktır ancak bizim ailemizde sevgi ve saygı hiç bitmedi. Kurucular, sağlıklarında çocuklarına doğru ile yanlış arasındaki farkı iyi anlatmalı. ‘Benden sonra tufan’ demeyi doğru bulmuyorum. Ülke olarak en güçlü yanımız aslında insan kaynağımız. Bunu daha iyi değerlendirmeliyiz” ifadelerini kullandı.


14
Nisan
2019

Evrim Kuran İle Söyleşi: Telfraftan Tablete "Türkiye'nin 5 Kuşağına Bakış"

Dünyada aile şirketleri için öne çıkan yeni değer ulvi bir amaca sahip olmak

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği üyeleriyle bir araya gelen Dinamo Danışmanlık kurucu ortağı Evrim Kuran, aile şirketlerinin yeni nesillerine yönelik yaklaşımlara dair güncel bilgiler paylaştı. Türkiye’deki gençlerin yurtdışındaki akranlarına kıyasla yaşamsal sorunlara karşı direnç göstermeye bağlı olarak umutsuzluğa kolay kapılmadığının altını çizen Kuran, içinde yaşanılan dönemde toplumsal fayda odaklı ulvi bir amaç benimsemenin yükselen bir değer olduğunun altını çizdi.

Türkiye’nin, aile şirketlerinin sürdürülebilir büyümesi ve devamlılığı konusunda dünyanın en başarılı ülkesi olması vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren TAİDER Aile İşletmeleri Derneği, şirketlerde sürdürülebilirlik ve kuşak araştırmaları alanında yaptığı çalışmalarla tanınan, Evrim Kuran’ı üyeleriyle buluşturdu.

TAİDER üyeleri ile “Telgraftan Tablete: Türkiye’nin 5 Kuşağına Bakış” başlıklı bir söyleşi gerçekleştiren Evrim Kuran, dünyada şirketlerin ömrünün kısaldığını ve aile şirketlerinin güçlü ve sürdürülebilir büyümesinin başta yeni nesillerin istihdamı olmak üzere pek çok alanda toplumlara önemli katkılar sunabileceğini ifade etti. Şirketlerin devamlılığının yeni nesillerin istihdamı açısından kritik rol oynadığının altını çizen Kuran, “Türkiye yüzde 72 oranla OECD ülkeleri arasında gençlerin en stresli olduğu ülke. Ülkemizdeki genç ergenlere ilişkin yapılan bir araştırmada ise genç ergenlerimizin stres seviyesinin %50 olduğu ortaya çıktı fakat buna rağmen genç ergenlerimizin umutsuzluk seviyesi diğer ülkelerdeki akranlarına kıyasla daha düşük. Bu oldukça ilginç bir sonuç. Sebebini ise yaşamın zorluklarına karşı dirence bağlayabiliriz. Gençlerimiz problemlerle karşılaştığında sorunlarını çözüyor, görece daha rahat koşullarda büyüyen gençlerse başkalarından yardım bekliyor” diyerek gençlerdeki sorun çözme becerisinin gelişmesinin önemini vurguladı.

Şirketinizdeki gençlerin sorun çözmesine izin verin

Dünya Ekonomik Forumu’nun, 2030 itibarıyla çocukları sahip olması gereken yetkinlikler arasında bilişsel esneklik, yaratıcılık ve karmaşık problemleri çözme becerilerinin yer aldığını hatırlatan Evrim Kuran, “Gençlerin sorun çözmelerine olanak tanıyın. Bunu hem yeni nesil aile şirketi üyeleri hem de aile şirketlerinin çalışanları için uyguladığınızda bunun şirket performansına yansıdığını da görebilirsiniz. Küresel bir işveren markası danışmanı olarak, çalışmak için en iyi şartları sunan şirketlere verilen ödüllerde sıklıkla şirkette ne kadar eğlenildiğinin vurgulandığına sık tanık oluyorum. Oysa yeri geldiğinde sorunlarla karşılaşmak ve çözüm yollarını keşfetmek çalışanın şirkete daha çok bağlanmasına sebep olabiliyor” diye konuştu.

Dünyada öne çıkan yeni değer ulvi bir amaca sahip olmak

Aile şirketlerinin yaşanan dönüşüm çağındaki önemine de değinen Evrim Kuran, “İçinde bulunduğumuz dönemde sürekli olarak yeni teknolojileri ve yaşamlarımızdaki değişimleri konuşuyoruz. Başta yeni yetenekleri şirketlere çekmek olmak üzere pek çok alanda rekabetin yoğun olduğu çağımızda aslında neyin değişeceğini değil, neyin değişmeyeceğini konuşmalıyız. Bu da kültürün ta kendisidir. Aile şirketleri ve sahip oldukları kültürler bu anlamda çok değerli. Dünyada önemli bir trend haline gelen ‘Ulvi Amaç’ (Purpose) kavramı şirketleri toplumsal fayda odaklı birer duruş sahibi olmaya yöneltiyor. Bir duruşa sahip olmak, elini taşın altına sokup sorumluluk almak kültürel farklılaşma noktaları olacak. Şirketler artık neyi yaptıklarından çok neden var olduklarını öne çıkarıyorlar.” ifadelerini kullandı.

Katılımcıların büyük ilgisini çeken söyleşi toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.


10
Mart
2019

Etki Yaratan Aile Şirketi Olmak

Etki Yaratan Aile Şirketi Olmak:

TAİDER Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülleri

Türkiye ekonomisine yön veren aile şirketlerine özgü bir sürdürülebilirlik projesi olan TAİDER Kuzey Yıldızı Ödülleri’nin 2019 yılı ilk toplantısı 10 Mart’ta İstanbul’da gerçekleşti.  Tüm aile işletmelerine açık olan ödül sürecine 08 Nisan 2019 tarihine kadar başvurulabilir.

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği tarafından 2017 yılında aile şirketlerinin sürdürülebilir iş modelleri geliştirmelerine katkı sağlamak, iyi örnekleri paylaşarak öğrenmeyi hızlandırmak, gelişimin tüm kurumlara yayılımını sağlama yönünde itici güç oluşturmak amacıyla hayata geçirilen Kuzey Yıldızı Projesi’nin üçüncü döneminin tanıtım toplantısı 10 Mart 2019 tarihinde Sait Halim Paşa Yalısı’nda yapıldı. Proje kapsamında sürdürülebilirlik yaklaşımını benimseyerek bu alanda çalışmalar yapan ve ülke ekonomisine değer katarak fark yaratan aile işletmelerine yönelik tasarlanan Kuzey Yıldızı Sürdürülebilirlik Ödülleri, 1-2 Kasım 2019 tarihinde düzenlenecek TAİDER 7. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’ndeki törenle sahiplerini bulacak. Ödül için başvuran şirketler, şirketleri özelinde hazırlanacak olan değerlendirme raporu sayesinde gelişmiş ve geliştirilecek alanlarını tespit etme imkânı elde ediyor.

Kuzey Yıldızı Projesi tanıtım toplantısında 2018 yılında Kuzey Yıldızı Ödüllerini almaya hak kazanan şirketlerden Yorglas Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülfem Yorgancılar Perçin ve Pagmat Genel Müdür Yardımcısı Hakan Akşaroğlu projenin şirketlerine kattığı faydaları ve yarattığı etkiyi katılımcılarla paylaştılar.

“Aile şirketlerine kendilerini ölçümleme imkanı veriyor”

Bugüne kadar 14 aile şirketinin sürdürülebilirlik konusunda fayda sağladığı projenin önemini anlatan TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Öğücü, ödüllerin, projenin dört bileşeninden sadece bir tanesi olduğunu belirterek: “Aile işletmeleri başta olmak üzere tüm şirketlere kendilerini ölçümleyebilme imkânı veren ‘Kuzey Yıldızı Etki Değerlendirme Testi’ çalışanlar, toplum, çevre ve gelecek nesiller için yaratılan etkiyi puanlıyor ve geri besleme raporu sunuyor. Etki değerlendirme testini tamamlayan aile şirketleri için de takım çalışması ve birbirlerinden öğrenerek gelişme fırsatı sunan ‘Sürdürülebilirlik Çalışma Grupları’ oluşturuldu. Projede yer alan ‘Değerlendiriciler’ ise ödüle başvuran her şirket tarafından görevlendirilen aile üyeleri veya profesyonel çalışanlardan oluşuyor. Tasarım ve uygulaması ARGE Danışmanlık işbirliği ile gerçekleşen TAİDER Kuzey Yıldızı Ödülleri sürecinde, değerlendiricilerin sürdürülebilirlik metodolojisini öğrenmeleri ve öğrendiklerini kendi şirketlerinde de uygulama fırsatı bulmalarının projenin en önemli çıktısı olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Kuzey Yıldızı Projesi sunumunda ödül sürecinde değerlendirilen Yönetişim, Çalışanlar, Çevre, Toplum, Gelecek Nesiller boyutlarına bu yıl ilk defa Finansal kategorisinin de eklendiğini aktaran TAİDER Direktörü Selen Toron: “TAİDER Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülleri başvuruları 8 Nisan 2019 tarihinde sona erecek. Başvuru yapan firmalara kurum içi eğitim 10 Mayıs 2019 tarihinde düzenlenecek. Başvuru dosyalarının son teslim tarihi olan 19 Haziran 2019 gününden sonra ise iki ay süren şirketleri inceleme ve saha ziyaretleri süreci başlayacak. Başvuruların değerlendirmesini en son yapacak olan jüri, 31 Ekim 2019 tarihinde sonucu belirleyecek” dedi.

“Ödülü aldıktan sonra sürdürülebilir olacağımıza söz verdik”

Kuzey Yıldızı Sürdürülebilirlik Ödülü’nün şirket içinde heyecan yarattığını söyleyen  Kuzey Yıldızı 2018 BÖİ Ödülü sahibi Yorglas Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülfem Yorgancılar Perçin, projenin aile şirketlerine katkısına yönelik olarak şu görüşleri paylaştı: “Bu ödül süreci bizlere, Sürdürülebilirlik farkındalığını şirketimizin tamamına yayma imkânı sağladı. Aile şirketimiz kurulduğundan beri babam hep şirketimizin geleceğini düşünür, bizleri de şirketle birlikte geleceğe hazırlardı. Ondan aldığımız bu düşünce ile sürdürülebilirlik çalışmalarımızı başlatmış uzun vadeli strateji planlarımızı belirlemiştik. Kuzey Yıldızı Ödülleri sürecinde mevcut çalışmalarımızı değerlendirme şansımız oldu. Şirketimize faydalı mesajlar veren bir süreçti. Kuzey Yıldızı Sürdürülebilirlik Ödülü’nü alarak kendimize şirketimizi sürdürülebilir kılma sözünü vermiş olduk. Bizim için sürecin en değerli sonucu buydu.”

“TAİDER sayesinde sürdürülebilirlik raporumuzu hazırladık”

Yarışmaya ekip olarak katılmaya karar verdiklerini söyleyen 2018 Kuzey Yıldızı KOÖİ Ödülü sahibi Pagmat Genel Müdür Yardımcısı Hakan Akşaroğlu, “Ödül sürecine başvuruyu konuştuğumuz bir toplantıda bütün başlıkları masaya yatırdık. Aslına bakarsanız farkında olmadığımız birçok şeyi yapıyormuşuz. Öncelikle bu farkındalığı sağlamamıza vesile oldu. Başvuru dosyasını hazırlama sürecinde ise bütün birimlerimizin yaptığı iş birliği sayesinde firma hikayemizi kurumumuzun içerisinde yaygınlaştırdık. En büyük kazancımız ise çok uzun zamandır hayalini kurduğumuz ve bunun için çalıştığımız sürdürülebilirlik raporunu hazırlamak oldu. Büyük markaların tedarikçisi olan bir şirketiz. Böyle bir ödül aldığımız için çok büyük takdir aldık, bize çok büyük katma değer sağladı. Süreçte iki arkadaşımızı ‘değerlendirici’ olarak projeye gönderdik. Almış oldukları eğitimler ve diğer firmaların değerlendiricileriyle sağladıkları etkiletişim, uygulamaya yönelik tecrübeleri ile hem bireysel hem kurumsal anlamda şirketimize katkı sağladılar. Firmamızın geleceğe dönük planlamasında sürdürülebilirlik alanında tecrübe kazanmış değerlendiricilerimizin olması çok kıymetli bir kazanım.” dedi.

Ödüle kimler başvurabiliyor?

TAİDER’e üye olan veya olmayan aile şirketi tanımlamasına uyan kuruluşlar başvurabiliyor. Ödüllerde 250’den fazla çalışana ve 250 milyon TL’den fazla ciroya sahip olan işletmelere yönelik “Büyük Ölçekli İşletmeler” ve çalışan sayısı 250’den ve cirosu 250 milyon TL’den az işletmelere yönelik “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler” olmak üzere iki kategori bulunuyor. Ödüle başvuran şirketler çalışanlar, çevre, toplum, gelecek nesiller, yönetişim ve finansal boyutlarında değerlendirmeye tabi tutuluyor.

Etki değerlendirme testi için: https://app.bimpactassessment.net/get-started/partner/family-business-network-international

Ayrıntılı bilgi için kuzeyyildizi@taider.org.trwww.taiderkuzeyyildizi.org


15
Ocak
2019

Aile ve İş'te Kurumsallaşma ile 4. Nesile Doğru

Aile ve İş’te Kurumsallaşma ile 4. Nesile Doğru

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği İzmir Temsilciliği tarafından düzenlenen Aileler Buluşması’nın bu ayki konuğu İnci Ailesi 2.,3.,4. Nesil üyeleri oldu. “Aile ve İş’te Kurumsallaşma ile 4. Nesile Doğru” konulu toplantıda konuşan İnci Ailesi üyeleri; Emel ÖNAL ÖZKAYA, Ümit İNCİ ELBİRLİK, Şerife İNCİ EREN, Meral İNCİ ZAİM, Perihan İNCİ, , Mustafa ZAİM, Yaşar EREN, Neşe GÖK, Ece ELBİRLİK ÜRKMEZ, Şelale ZAİM GORTON, Orkun ÜRKMEZ, Acar GÖK tecrübelerini TAİDER üyeleri ile paylaştı.

Etkinliğin hoş geldiniz konuşmasını gerçekleştiren TAİDER İzmir İl Temsilcisi ve Volkan İtfaiye Araçları 2. nesil üyesi Duygu TECİM, TAİDER’in aile şirketlerinin sürdürülebilirliği ile ilgili gerçekleştirdiği çalışmaları aktararak TAİDER’in gelecek etkinliklerden bahsetti.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TAİDER Başkanı Aydın ÖĞÜCÜ TAİDER’in 7 yıl önce İzmir’de 40 kurucu üye ile kurulmuş olmasından, bugün 600 üyeye ulaşmasından onur duyduğunu aktardı. TAİDER’in kuruluşuna vesile olan İnci Ailesi’ne tekrar teşekkürlerini sunan ÖĞÜCÜ, 70 kişilik katılımla gerçekleşen etkinlikte İzmirli üyeler ile bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını aktardı.

Ailenin 2. neslini temsil eden, kurucu Cevdet İnci’den sonra yönetimi devralan 5 kız kardeş, erkek egemen otomotiv tedarik sanayisinde ezberleri bozan deneyimlerini paylaşırken, eşleri de şirketlerin tarihlerinde yaşanmış önemli olaylar ve dönüm noktalarından bahsetti. Bir aile şirketinin kurumsallaşmasında önce ailenin kurumsallaşmasının kritik önem taşıdığına inanan ailenin ikinci nesil üyeleri, bu yola çıkan her şirketin öncelikle kendilerine özgü bir aile anayasası hazırlayarak işe başlamalarını önerdi. Önemle vurgulanan bir başka konu ise, yönetim kurulu ve icra yetkilerinin ayrı olması gerektiği yönündeydi. Üyeler ayrıca Yönetim Kurulu’nda aile üyeleriyle birlikte bağımsız danışman üyelerin de yer almasıyla ortaya çıkan farklı görüşleri zenginlik olarak gördüklerini belirtti 3. nesile devrini başarıyla tamamlayan şirkette, 3.nesil üyeler de yeni vizyon ile gözlerini geleceğe çevirdiklerinin mesajını verdi. Geçtiğimiz yıllarda kurulan İnci Aile Ofisi ile birlikte sürdürülebilirlik yolunda atılan önemli adımdan bahsedildi. 67 yıldır süregelen aile şirketi başarısında, global oyuncularla gerçekleştirilen ortaklıklarla yaratılan sinerjinin de büyük etkisi olduğuna değinildi. Toplantıda söz alan 4. nesil en genç katılımcı ise aile meclisi üyeliğinin kendisine kattığı değerlere dikkat çekti.

TAİDER’e özgü etkinliklerden biri olan Aile Buluşmaları Toplantıları” aile, iş ve ortaklık çemberlerinde yer alan aile şirketi üyelerinin anı ve deneyimlerinin güvenli ortamda paylaşıldığı, TAİDER üyelerinin konuk konuşmacı olduğu programlar dahilinde TAİDER temsilciliklerinin bulunduğu Bursa, İstanbul, Ankara ve İzmir’de devam etmektedir. 


13
Ocak
2019

Patronum Vehbi Koç: Aile Şirketlerinde Profesyonellerin Yeri

TAİDER Aile Şirketlerinde Profesyonel Yöneticiler Konusunda Paylaşım Toplantısı Düzenledi

Aile şirketlerinin kurumsallaşmasını ve sürdürülebilir güçlü büyümesini destekleyerek, ülkemiz ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren TAİDER Aile İşletmeleri Derneği, Türkiye’nin çeşitli illerinde üyeleriyle bir araya geldiği “Aileler Buluşması” paylaşım toplantılarına devam etmekte.

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği İstanbul Temsilciliği tarafından Sait Halim Paşa Yalısı’nda düzenlenen etkinlikte 38 yıl Koç Topluluğu’nda üst düzey profesyonel yönetici olarak çalışmış halen Şok Marketler Yönetim Kurulu Başkanı olan Cengiz SOLAKOĞLU konuk konuşmacı oldu. SOLAKOĞLU Aile şirketinde geçen profesyonel hayatında derlediği anılarını katılımcılarla keyifle anlatırken hem tecrübelerini paylaştı hem de aile şirketi sahipleri ve gelecek nesillerine tavsiyelerde bulundu.

Etkinliğin açılış konuşmasında TAİDER İstanbul İl Temsilcisi ve Çilingiroğlu Kundura 4.nesil üyesi Başak ÇİLİNGİROĞLU KURTOĞLU TAİDER’in aile şirketlerinin sürdürülebilirliği ile ilgili gerçekleştirdiği çalışmaları aktararak TAİDER’in 2019 etkinlik ve projelerinden bahsetti. Etkinlikte TAİDER Ailesi’ne yeni katılan üyelere üyelik belgesi ve rozeti TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Aydın ÖĞÜCÜ tarafından takdim edildi.

“Kriz dönemlerinde de iş yönettim ama hiçbir zaman gece uykum kaçmadı.”

Koç Grubunda çalıştığı 38 yılın ardından son 14 yılda çeşitli Aile şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği yapan Cengiz Solakoğlu konuşmasına başlarken Koç Grubu’nun “Memleketim varsa ben varım” etik değerleri ile yetiştiğini ve Koç Grubunun tüm aile şirketlerine örnek olacak bir gelişme ve yönetim sürecini başarıyla gerçekleştirdiğini belirtti. Kurumsallaşmanın insanlara bağımlı olmadan sistemin devamını sağlamak olduğunun unutulmaması ve kurumsallaşma sürecine kurucu hayatta iken başlanmasının çok önemli olduğunun altını çizdi.

Hakikat güneşi fikirlerin çatışmasından doğar, ortak akıl değişik fikirlerin özetleridir.”

Samimi paylaşımlarına devam eden SOLAKOĞLU “Patrona rağmen şirketin geleceği için fikirlerini açıkça söyleyen, kendine güvenen profesyonel yöneticiler ile aile şirketleri gelişir” dedi. Aile şirketi sahiplerinin çocuklarına işi yönetecek adamları seçmeyi ve onları doğru yönetmeyi öğretmelerini tavsiye eden SOLAKOĞLU Suna Kıraç’ın kurduğu Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı TEGV’in  24 yıldır iki buçuk milyondan çok çocuğa nitelikli eğitim desteği verdiğini örnekleyerek toplumda sosyal sorumluluk hizmet bilincinin oluşması ve sürdürülebilir bir yapıya ulaşması için aile şirketlerine önemli görevler düştüğünü de sözlerine ekledi.  


07
Ekim
2018

Fark Yaratan Bir Aile: OPET Petrolcülük

TAİDER üyeleri sorumlu şirket bilincinin önemini tartıştı

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği İstanbul Temsilciliği tarafından düzenlenen Aileler Buluşması’nın bu ayki konuğu OPET Petrolcülük Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk oldu. “Fark Yaratan Bir Aile” konulu toplantıda konuşan Öztürk, sosyal sorumluluğu kurum kültürü olarak benimseyen bir aile şirketi olan Opet’in bu alanda gerçekleştirdiği projeleri TAİDER üyeleri ile paylaştı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TAİDER Başkanı Aydın ÖĞÜCÜ “Dernek olarak, aile şirketlerinde ‘sorumlu şirket’ bilincinin, şirketin kurumsallaşması sürecinde sağlanması gerekliliğini tüm etkinliklerimizde vurguluyoruz” dedi.

Kurumsallaşma çalışmalarına odaklanan aile şirketlerinin paydaşları olan çalışanlarına, topluma ve çevreye karşı olan sorumluluklarını da göz önünde bulundurmasının başarılı sonuçlar doğurduğunun altını çizen ÖĞÜCÜ “Çevresel duyarlılığın, şirketlere sürdürülebilirlik avantajı sağlamasının yanı sıra, şirketlerin kurumsal itibarlarına da önemli katkı sağladığını düşünüyorum. Çalışanlarına güvenli ve mutlu bir çalışma ortamı yaratan, içinde bulunduğu toplumun refah düzeyini yükselten, çevreye karşı hassasiyet göstererek üretim ve tüketimini şekillendiren firmalar iç ve dış paydaşları nezdindeki itibarı güçlendirmekle kalmıyor, doğru ve yetenekli insan kaynağı tarafından tercih edilme oranını da artırıyor.” dedi.

Nurten Öztürk ise şöyle konuştu: “OPET, öğretmen bir çiftin azmiyle kurulmuş bir marka. Bugün ise akaryakıt dağıtım sektöründe müşteri memnuniyeti liderliğini sürdüren ve uluslararası birçok ödülü olan bir şirket. Ailemizi seçme şansımız yok, her birimiz farklı yörede doğuyoruz. Ama alacağımız eğitimi ve işimizi seçme şansımız var. Bu seçimler ne kadar doğru planlanırsa o kadar güzel şeyler ortaya çıkabiliyor. İçten mutlu olmayan bireyler çevrelerine istenilen anlamda yararlı olamazlar. OPET’in başarısı aslında burada gizli… Tüm çalışanlarımız bu bakış açısına sahip, işine sevgiyle bağlı ve biz büyük bir aileyiz.  Tüm faaliyetlerimizi ve sosyal sorumluluk projelerimizi kurgularken sevgiyle yoğuruyoruz. Ben çocukluğumdan bu yana ülke ve insan sevgisiyle dolarak; çok çalışmaya, kendimi iyi yetiştirmeye, ülkeme ve insanımıza yararlı bir insan olmaya ant içtim. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ederek ülkemiz ve insanımız için fayda sağlamayı sürdüreceğiz.”

Üyeleri aile şirketli sahiplerinden ve gelecek nesillerinden oluşan TAİDER Aile İşletmeleri Derneği aile şirketlerini ilgilendiren pek çok alanda birbirinden öğrenmeye dayalı deneyim paylaşımı toplantılarına devam etmekte. TAİDER Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi 2-3 Kasım tarihlerinde “Aile Şirketlerinin Olumlu Etkileri: Sorumluluk, Esneklik ve Yenilenme” temasıyla İstanbul’da gerçekleşecek. Zengin içeriği ile dikkati çeken Zirveye kayıt için : http://www.taiderzirve.org/


25
Şubat
2018

Liderin Zamansız Kaybı ile Gelen Ani Devir ve Sonrası

TAİDER Liderin Zamansız Kaybı ile Gelen Devir Sürecini Konuştu

Ülkemizdeki aile şirketlerinin kurumsallaşmasını ve kârlı sürdürülebilir büyümesini destekleyerek, ülkemiz ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren TAİDER Aile İşletmeleri Derneği Aileler Buluşması etkinliğiyle üyeleriyle bir araya geldi.

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği İstanbul Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinlikte Filli Boya markasıyla tanınan Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Gözde Akpınar konuşmacı konuk oldu ve tecrübelerini paylaştı.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren TAİDER İstanbul İl Temsilcisi Başak Çilingiroğlu Kurtoğlu TAİDER’in aile şirketlerinin sürdürülebilirliği ile ilgili gerçekleştirdiği çalışmaları aktararak TAİDER’in gelecek etkinliklerden bahsetti.

“Çalışanlarımızı ailem olarak görüyorum.”

Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Gözde Akpınar samimi paylaşımlarıyla devir süreci hikayesini aktararak “Babamın vefatının ardından bir yıl duygularımdan arınmaya çalıştım. Bu ilk yılda çok ciddi krizler atlattık ve yönetim kurulu toplantılarında geleceği şekillendirecek kararlar aldık. Bu süreci yalnız atlattım, aileden yönetimsel açıdan kimseden destek almadım. Yönetime, babamın çalıştığı ekiple başladım, zaman içerisinde düzenimiz, ekibimiz yeniden yapılandı. Güvendiğim çalışma arkadaşlarımın olması, açık iletişimde olmamız daha sağlam ilerlememizi sağladı ve bizleri bugüne taşıdı.” dedi.

“Ne zaman babam gibi olmaya çalışsam işler kötü gitmeye başladı.”

Deneyimlerini paylaşmaya devam eden Akpınar, “Babam 20 yaşına geldiğimde ileride şirketi yönetmek isteyip, istemediğimi sormuştu ve o zaman ileride aile şirketimizde çalışacağıma karar vermiştim. Üniversitede bölüm tercihimi bu kararımla yaptım ve öğrencilik dönemimde kendimi psikolojik olarak iş hayatına hazırladım, stajyer gibi yazları babamla fabrikaya gittim ve sürekli gözlem yaptım. İç işleyişi bu süreçte öğrendim. Herkesin çalışma tarzı, öncelikler farklı. Babamın vefatından sonra yönetime geçtiğimde kendi tarzımı yarattım ve kendime ait bir yol haritası belirledim. Hırslarım da hep kendimle ilgili oldu. Başkalarına katkıda bulunmak, başarılı olmak için hırslandım.” diye konuştu.

“Türkiye’den başka ülkede yaşayamam.”

Konuşmasını sonlandırırken Akpınar, “Bir sabah uyandığınızda hiçbir şeyinizin olmadığını görebilirsiniz, bunlar doğal afetlerle de olabilir veya fabrikanızda çıkan bir yangınla da olabilir. Ben hep bu olasılığı düşünerek adımlarımı atıyor ve yaşıyorum. Dünya haritasına baktığımda yaşamak için Türkiye’den daha güzel bir ülke bulamadım. Bu ülkede yaşayacaksak, daha iyiye gitmesi için elimizden ne geliyorsa yapmalıyız.” dedi.


07
Ocak
2018

Sürdürülebilir Aile Şirketi Yaratmak

Sun Grup, Ünlütürk Ailesi'nin konuşmacı konuk olduğu ve sürdürülebilir aile şirketi yaratma konusunda deneyimlerin paylaşıldığı etkinliğimize katılım gösteren tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz.


24
Aralık
2017

Yeni Nesile Yalın Bir Şirket Devretmek

TAİDER üyesi ve Pelsan Aydınlatma Yönetim Kurulu Başkanı Sayın M. Reşit Göğüş'ün konuşmacı konuk olduğu, devir süreci tecrübelerinin paylaşıldığı etkinliğimize katılım gösteren tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz.


08
Ekim
2017

Aile Şirketlerinde Müzakereden Arabuluculuğa Alternatif Çözümler

Uluslararası Arabulucu ve Stratejist konuğumuz Sayın Dr. Deniz Kite Güner'in "Aile Şirketlerinde Müzakereden Arabuluculuğa Alternatif Çözümler" konulu bir konuşma yaparak deneyimlerini paylaştığı etkinliğimize katılım gösteren tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz.


07
Mayıs
2017

Geleceğe Güven İlkemiz, 4. Nesil ile Yönetimdeyiz

TAİDER üyeleri, Lila Kağıt Öğücü Ailesi'nin konuşmacı konuk olduğu, devir süreci tecrübelerinin paylaşıldığı etkinliğimizi gerçekleştirdik. Toplantımız ardından BenMaker proje alanını ziyaret ettik. BenMaker projesi ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

KONUŞMACILAR:

ALP ÖĞÜCÜ (Lila Kağıt Genel Müdür)

1983 yılında Gaziantep’te dünyaya geldi. Liseyi Üsküdar Amerikan Kolejinde okuduktan sonra, 2001 yılında Üniversite Eğitimi için Amerika’ya gitti. Tufts Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Ek olarak Girişimcilik ve Ürün Tasarımı yan dal programlarını da tamamladı. Öğrencilik hayatı sırasında çalışma hayatına başlayarak çeşitli satıcılık deneyimleri elde etti. Profesyonel anlamda iş hayatına Marmara Şirketler Grubu (MŞG) bünyesinde 2005 yılında mevcut tekstil tesislerinin kesintisiz, doğa dostu ve güvenilir enerji tedariğini karşılamak üzere başlayan enerji işletmesinin kuruluşunda Proje Mühendisi olarak başladı. Devam eden yıllarda sırasıyla kağıt ve konverting tesislerinin ve enerji santralinin ilave kapasitelerinin fizibilitesi, iş planlaması, yatırım uygulama ve devreye alma çalışmalarına proje ve iş geliştirme mühendisi rolü ile devam etti. 5 yıllık Proje Mühendisliğinin ardından, fizibilitesinden itibaren içinde yer aldığı ve organizasyonunun şekillenmesinde katkı sağladığı Hızlı Tüketim Satış, Pazarlama ve Dağıtım şirketinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. 2009-2014 yılları arasında görev aldığı bu sürede, temizlik kağıtları alanında Pazar payının 2 kat artırılması, Sofia markasının tüketici bilinirliğinin en çok hatırlanan marka/kampanyalar arasına dahil edilmesi, ihracat satışlarının yükseltilmesi ve nihayetinde 3 kat kapasite artırımını sağlayacak yeni yatırım kararının alınması seviyesine gelinmiştir. Diğer taraftan MŞG’nin kurumsal yönetim seviyesinin geliştirilmesi ve halkla ilişkiler çalışmalarının yürütülmesine katkı sağlamıştır. 2014 yılı ortasında, MŞG’deki onuncu yılında, 2 yıl sürecek bir devir alma programı çerçevesinde Genel Müdür’lük görevine atanmıştır. Şirket vizyonu çerçevesinde (2023’te ISO ilk 100) sanayi ve hızlı tüketim alanında yatırım ve büyüme hedefleri doğrultusunda, bir taraftan kurumsallaşma, markalaşma ve rekabetçi işveren markasına dönüşüm çalışmalarına devam etme, diğer taraftan Yönetim Kurulunun belirlediği değerler doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve 1 kız  ve 1 erkek çocuk babası olan Alp Öğücü, sosyal yaşamında dernek çalışmaları, spor faaliyetleri, doğa gezileri, sinema, yönetim ve psikoloji kitapları okumak gibi konularla ilgileniyor.

AYDIN ÖĞÜCÜ (Lila Kağıt Yönetim Kurulu Üyesi)

Marmara Şirketler Grubu Yönetim Kurulu üyesi Aydın Öğücü, 1961 yılında Gaziantep’te dünyaya geldi. Üniversite’ye kadar eğitimini burada sürdürdü. 1982 yılında Üniversite Eğitimi için İngiltere’ye gitti. Manchester Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde, “Polimer Kimya Mühendisliği” bölümünü tamamlayarak İstanbul’a geri dönerek Profesyonel iş hayatına Marmara Pamuklu Mensucat’ın kurulumunda çalışmaya başlayarak adım attı. 1984 yılında kurulan Marmara Pamuklu Mensucat İplik işletmesini 2004 yılında Boyahane işletmesi, 2005 yılında Enerji Santrali ve 2007 yılında Lila Kağıt gibi yerli yatırımlar takip etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Aydın Öğücü, Üniversite yılında ilk kez tanıştığı ve o günden beri bir hobi olarak devam ettiği gitar merakına ilerleyen yıllarda piyanoyu da eklemiştir.

BURCU ÖĞÜCÜ (Lila Kağıt İş Analisti)

1987 yılının karlı bir Ocak ayında İstanbul’da dünyaya geldi. Burcu, Özel Saint Benoit Fransız Lisesi’nden 2005 yılında mezun oldu. Ardından, 2010 Yılında Sabancı Üniversitesi Üretim Sistemleri Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite sonrasında Londra’da bulunan London Business School’da  Yönetim alanında Yüksek lisansını tamamladı.Burcu bankacılık sektörüne ilk adımlarını üniversite yıllarında Deutsche Bank ve yüksek lisans sonrası HSBC Bank’ta yapmış olduğu stajlarla adım attı. Profesyonel iş hayatına 2012 yılında Türkiye Ekonomi Bankası’nda Finansal Piyasalar Kurumsal Bankacılık Satış Yetkilisi olarak başladı. 2013 yılında HSBC Bank A.Ş.’nin Hazine ve Sermaye Piyasaları ekibine katıldıktan kısa bir süre sonra Londra’daki HSBC Bank PLC’nin Global Piyasalar Orta Doğu Avrupa ve Sahra Altı Afrika ülkelerinin kurumsal satış ekibinde satış analisti ve yöneticisi olarak görev aldı.  2015 yarısında Türkiye’ye döndükten sonra HSBC Bank A.Ş. Hazine ve Sermaye Piyasası biriminde Kurumsal Satış Yöneticisi olarak Döviz/Faiz/Emtia üzerine Türev Ürünlerin satış ve pazarlaması görevine devam etti. Kariyerinin bankacılık kısmında sorumlu olduğu bölgelerdeki sektöründe lider kurumsal firmaların finansal risk yönetimi için duydukları ihtiyaçlara cevap verecek projelerde çalıştı. Lila Kağıt bünyesindeki kariyerine 2016 yılı Ekim ayı itibariyle başlamış olan Burcu, Türkiye’de SPK Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey ve Türev Araçlar Lisanslarına sahiptir. Ayrıca İngiltere’de görev yaptığı dönemde Finansal Vadeli Yatırımlar konusunda da CISI Level 3 sertifikasını almıştır. Burcu Öğücü’nün arkadaşları ve dostları hayatında önemli bir yer kaplamaktadır. Dostlarıyla ve ailesiyle farklı lezzetleri ve ülkeleri keşfetmek en büyük zevkleri arasındadır.  

ONUR ÖĞÜCÜ (Lila Kağıt Proje Geliştirme Müdürü)

1988 yılında dünyaya geldi. 2005-2009 yılları arasında Boston Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde üniversite eğitimini aldı. 2009-2010 yılları arasında Hong Kong Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği ve Lojistik Yönetimi üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2010 yılında Türkiye’ye geri dönerek Lila Kağıt’ta Proje Uzmanı olarak profesyonel iş hayatına girdi. 2011 yılında eş zamanlı olarak Boğaziçi Üniversitesi’nde Ekonomi ve Finans yüksek lisansı yapmaya başladı. 2012-2015 yılları arasında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda Kurumsal Finansman Uzmanı olarak görev yaptı ve firmalara şirket alımı/satımı, halka arz, tahvil ihracı ve değerleme gibi konularda stratejik danışmanlık verdi. 2016 yılı Nisan ayı itibariyle profesyonel hayata ilk adım attığı Lila Kağıt bünyesinde kariyerine devam etme kararı alarak Proje Geliştirme Müdürü pozisyonunda göreve başlamıştır. Bekar olan Onur Öğücü, hobi olarak doğa sporları ile ilgilenmektedir.


30
Nisan
2017

Aile Şirketlerinde Ayrılık Başarı ve Yenilik Getirebilir mi? Bu Süreç Nasıl Yönetilmeli?

TAİDER üyesi ve Gürallar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Esin Güral Argat'ın konuşmacı konuk olduğu, devir süreci tecrübelerinin paylaşıldığı etkinliğimizi gerçekleştirdik.

Konuk: 

Esin Güral ARGAT

Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra yüksek lisans eğitimine İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı ve Enstitüsü bölümünde devam eden Esin Güral Argat, çalışma hayatına 1992 yılında kendi kurduğu Güven Çini ve Seramik şirketinde başladı. Argat, 1998 yılında aile şirketlerinden LAV’da Genel Müdürlük görevini üstlenmesinin ardından 2005 yılında grubun perakende sektörünü tanımak için başlattığı Evport girişiminin tüm operasyonel ve stratejik süreçlerini yönetti. 2008’de Gürallar Grubu’nun turizm yatırımlarının stratejik yapılanmasını gerçekleştirerek, Travelife Collection “Travelife Gold ”, TUI Holly ödüllerinin sahibi Alibey Resort Side tesisinin kurulumunu yöneten Esin Güral Argat, Züccaciye kolunda, dünyanın 6. cam üreticisi konumunda olan, LAV markasının yaratılma sürecinin mimarıdır. Halen, grubun global marka yaratma stratejisine Maldivler’de lüks otel segmentinde yürüttüğü yatırımla liderlik yapmaktadır.

Esin Güral Argat, bilgi ve teknolojinin iş dünyasındaki önemine olan inancını somutlaştırmak adına Bilkent ve MIT Üniversiteleri ortaklığında yürütülen nano teknoloji ağırlıklı projelerin liderliğini yapmaktadır. Argat, halen Gürallar Grubu’nun sanayi stratejilerinde ve yatırımlarında liderlik etmektedir ve grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev almaktadır. Ayrıca TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Ekonomi Yuvarlak Masası Lideri olan Argat, Türkiye İş Kadınları Derneği’nde de Yönetim Kurulu Asil Üyesi olarak görev almaktadır. Evli ve iki çocuk annesi olan Esin Güral Argat iyi derecede İngilizce bilmektedir. 


12
Şubat
2017

Genç Nesiller ile Ailede ve Şirkette Dönüşüm

TAİDER üyesi ve Kırçiçeği Genel Müdür’ü Sayın Meryem Dilşad İpbaş’ın “Genç Nesiller ile Ailede ve Şirkette Dönüşüm” konulu bir konuşma yaparak deneyimlerini paylaştığı etkinliğimize katılım gösteren tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz.
 


04
Şubat
2017

Paylaşım ile Gelişim - II

Değerli TAİDER Üyeleri,

TAİDER, ülke ekonomisinin itici gücü aile şirketlerinin güçlü sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayan ve konusunda aranan, değer gören önemli bir sivil toplum örgütü olma yolunda ilerliyor.

“Ailede Birlik, İşletmede Sürdürülebilirlik” sloganıyla 2012 yılında 40 kurucu üye ile yola çıkan TAİDER, bugün 130 aile şirketi ile toplam 435 üyeye ulaştı. Üyelerimizin yarısı, aile şirketlerinde çalışan ya da çalışmak üzere olan 18-40 yaş arası gelecek nesil üyelerimiz. İşletmelerimizin çoğunluğu 2. nesil tarafından yönetilmekte ve 3. nesil ile birlikte çalışmaya başlayan üyelerimiz de çoğalmakta.

TAİDER “gelişim dönemi” stratejilerini hep birlikte oluşturmaya devam ediyoruz. Şubat 2016’da siz üyelerimizin katkılarıyla ilkini gerçekleştirdiğimiz “Paylaşım ile Gelişim” toplantımızı periyodik olarak tekrarlayarak daha iyiye ve daha güzele tutkumuzu sürdürmeyi hedefledik.

4 Şubat, Cumartesi ve 5 Şubat, Pazar günü Kuşadası Hilton Double Tree Otel’de değerli dostumuz Mustafa Doğrusoy yönetiminde, TAİDER gelişim stratejilerinin görüşüldüğü, üye beklenti ve önerilerinin değerlendirildiği arama konferansımızda hareketli ve keyifli zamanlar geçirdik.

Dünyanın ve ulusumuzun zor günler geçirdiği bu dönemde bir geniş aile gibi birbirimize tutunmak, birlik olmak ve daha çok çalışmak zorundayız. Birliktelik ruhu ve sizlerin değerli katkılarının mutlaka yer alması için katılımlarınızı önemle rica ediyoruz. En güçlü yanlarımız olan PAYLAŞIM ve BİRBİRİNDEN ÖĞRENME özelliklerimizden derneğimizin geleceği için yararlanalım. 

Paylaşım ile Gelişim -II toplantısı ardından hazırlanan videoyu izlemek için tıklayınız.
 


04
Aralık
2016

Geleceğe Hazırlanan Gelecek Nesiller

Tarih: 4 Aralık 2016, Pazar

Yer: Sait Halim Paşa Yalısı -Yeniköy / İSTANBUL

Saat: 10.00-13.00 Kahvaltı

Konuk: Şükrü Ünlütürk ve ailesi

Etkinlik ücreti: 100TL/kişi

*Sadece üyelere açıktır.  Üyelerimizin aileleri ile birlikte davetli olduğu paylaşım toplantısıdır.

**Dekontunuzu info@taider.org.tr adresine ilettiğinizde kaydınız tamamlanacaktır.
***Ödeme dekontunuzda etkinlik tarihinin ve katılımcı isminin belirtilmesini önemle rica ederiz.


09
Ekim
2016

Aile Şirketlerinde Farklı Nesiller

Değerli Üyelerimiz,

9 Ekim, 2016 Pazar günü İstanbul’da, Helvacızade Gıda İlaç Kimya CEO'su Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil’in aramızda olacağı “Aile Şirketlerinde Farklı Nesiller” konulu etkinliğimizde sizleri aileleriniz ile birlikte aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Tarih: 9 Ekim, 2016  Pazar

Yer: Sait Halim Paşa Yalısı -Yeniköy / İSTANBUL

Saat: 10.00-13.00 Kahvaltı

7 Ekim’e kadar lütfen cevap veriniz.

Etkinlik ücreti: 100TL/kişi

*Sadece üyelere açıktır.  info@taider.org.tr

*Üyelerimizin aileleri ile birlikte davetli olduğu paylaşım toplantısıdır.


10
Nisan
2016

Ailede Kurumsallık ve Şeffaflık-İstanbul

Kayıt için lütfen tıklayınız.

Değerli Üyelerimiz,

10 Nisan, 2016 Pazar günü İstanbul’da, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı ve ailesinin aramızda olacağı “Ailede Kurumsallık ve Şeffaflık” konulu etkinliğimizde sizleri aileleriniz ile birlikte aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Tarih: 10 Nisan, 2016  Pazar

Yer: Sait Halim Paşa Yalısı -Yeniköy /İSTANBUL

Saat: 10:00-13:00 Kahvaltı

Sadece üyelere açıktır.

7 Nisan’a kadar lütfen cevap veriniz.

iletişim için:  info@taider.org.tr

Etkinlik ücreti: 85TL/kişi

*Ödeme salona girişte yapılacaktır.


27
Şubat
2016

TAİDER Paylaşım ile Gelişim Toplantısı-İzmir


01
Şubat
2016

Perdeden Hayata Sinema Sohbetleri-İzmir


17
Ocak
2016

Aile Ruhu ve Birliktelik-İstanbul


30
Nisan
2015

Perdeden Hayata Sinema Sohbetleri-İzmir

Konuşmacı : Prof.Dr.Julide Kesken

Film: The King's Speech - Zoraki Kral

Yer: Key Otel / İzmir

16
Ekim
2019

Uluslararası FBN 30. Dünya Zirvesi

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız. - Şifre: India

Uluslararası FBN 30. Dünya Zirvesi bu yıl Hindistan ev sahipliğinde gerçekleşecektir.


27
Mayıs
2019

Uluslararası FBN 30. Yıl Kutlamaları

Uluslararası FBN 30. Yıl Kutlama Etkinliği

27 Mayıs2019: Nice’den yola çıkış

28 Mayıs 2019: Marseille

29 Mayıs 2019: Sète

30 Mayıs 2019: Barcelona’ya varış


27
Nisan
2019

Uluslararası FBN 15. Gelecek Nesil Zirvesi

Yer: Recife, Brazil

22
Ocak
2019

Uluslararası FBN Yönetici Programı


30
Kasım
2018

Uluslararası FBN Girişimcilik Günü ve FBN Gelecek Nesilleri Ödülleri 10. Yıl Kutlaması

Değerli TAİDER Gelecek Nesil Üyeleri,

Berlin’de 30 Kasım – 02 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleşecek  Uluslararası FBN Gelecek Nesil Girişimcilik Günü etkinliği kaydınız için davetiyeler e-posta adreslerinize FBN tarafından gönderilmiştir. Etkinlik 100 kişi ile sınırlıdır. Etkinliğe katılmak isteyen arkadaşlarımız Dernek ofisimizle iletişim kurabilirler.

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız. – Şifre: Innovation

Uluslararası FBN Gelecek Nesil Girişimcilik Günü Amacı: FBN gelecek nesil ödülleri 10.yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde girişimcilik ruhunun kutlanmasını amaçlar. Aile içi veya dışında girişimcilik projeleri olan çeşitli alanlardaki genç girişimciler, yatırımcılar, stratejistleri biraraya getirir.

Kimler Kayıt Yaptırabilir: Bu etkinlik sadece TAİDER Gelecek Nesil Üyeleri ile FBN’e üye diğer ülkelerin gelecek nesil üyelerine açıktır. Etkinlik katılım ücreti 975Euro’dur (Moda, aksesuar ve yaşam tarzı ürünleri kapsamında çok uluslu çevrimiçi bir satıcı olan Zalando şirket ziyareti, interaktif oturumlar  ve 2 akşam yemeği dahildir)

Nerede Kalınır: 31 Ağustos’a kadar özel fiyatlardan yararlanmak isterseniz  otel rezervasyonu için lütfen tıklayınız. Etkinlik ücretlerine konaklama dahil değildir.

Gelecek Nesil Komitesi


10
Ekim
2018

Uluslararası FBN 29. Dünya Zirvesi

TAİDER ile Dünya Gelecek Nesil Girişimcilik Ödülü Türkiye’de                                              

Yaşar Grubu 4. nesil üyesi Selin Yiğitbaşı, TAİDER’i temsilen katıldığı Uluslararası Aile İşletmeleri Ağı (Family Business Network International, FBN-I) Gelecek Nesil Lombard Odier Girişimcilik Büyük Ödülü’nü “Goodsted” projesi ile kazandı.

Aile işletmesi üyesi gelecek nesillerin sıra dışı girişimcilik projelerini ödüllendirmek ve teşvik etmek amacıyla 2009 yılından bu yana FBN ve Lombard Odier’ın birlikte düzenledikleri Uluslararası Gelecek Nesil Girişimcilik Ödülleri bu yıl 10-13 Ekim tarihlerinde Venedik’te gerçekleşen FBN 29. Dünya Zirvesi’nde açıklandı. Yaşları 18-40 arası 10 farklı ülkeden adayın yer aldığı yarışmada finale kalan projeler yenilikçilik, uygulanabilirlik, sürdürülebilirlik ve iletişim ölçütleri gözününe alınarak iş liderleri, yatırımcılar ve akademisyenlerden oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

Birinciliği “Goodsted” projesi ile kazanan TAİDER üyesi Yaşar Grubu 4. nesil üyesi Selin YİĞİTBAŞI: “Şirketlerin ve bireylerin yetenekleri, zamanları, malzeme ve mekan gibi sahip oldukları varlıkları ile kar amacı gütmeyen projelere destek olmalarını kolaylaştıran bir platform olan Goodsted, sosyal projelerle destekçileri güvenilir ve şeffaf bir şekilde bir araya getirmek amacıyla kuruldu.” dedi. Projeyi geliştirirken, sürdürülebilir kalkınma için toplumsal yardımlaşmanın gerekliliğinden yola çıktığını belirten Selin YİĞİTBAŞI “Bir aile şirketi içinde büyümek bana azim, kararlılık, inanç ve yeni şeyler denemekten korkmamayı öğretti. 2018 yılı başında Goodsted üzerinde çalışmaya başlarken, UNDP’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne destek olma hayaliyle yola çıktım. Sürdürülebilir kalkınma için daha fazla kuruluşun ve bireyin sosyal projeleri destekleyebilmesi gerekiyor. Pek çok kişi ve kurum bunu yapmak istediği halde doğru projeye ulaşamıyor, ulaştıklarında da verdikleri desteklerin, gönüllü çalışmalarının takibi, geri bildirim toplama ve etki ölçümünü kolayca yapamıyor. Bu platform sayesinde, sadece kuruluşlar değil, bireyler ve özellikle de yeni beceriler kazanmak isteyen gençler de zaman içinde dünyanın pek çok yerindeki sosyal projeye gönüllük katılma ve destek sağlama imkanı bulabilecek” dedi.

Platformun kurumsal şirketlerde çalışanların yürüttüğü gönüllülük programlarının takibini de kolaylaştıracağını söyleyen YİĞİTBAŞI “Platform kullanıcılara, destek verdikleri projeler ile ilgili raporlama yapma ve geri bildirim imkanı tanıdığından, özellikle çalışanlar tarafından yürütülen gönüllülük projelerinde aktif olarak kullanılacağını düşünüyorum” dedi. Goodsted platformunun ilk versiyonu 2019 yılında Londra’da kullanıcılara açılacak ve sonraki dönemde de Türkiye’ye gelmesi planlanıyor.

Uluslararası FBN Hakkında: Merkezi Lozan’da olan FBN, aile şirketlerinde nesiller boyu başarı ve sürdürülebilirliği destekleyen uluslararası bir organizasyondur. “Aileler İçin, Aileler Tarafından” söylemi ile 65 ülkede farklı sektörlerden, 33 üye dernek ve 3600 aile şirketinden 16.500 aile üyesi ile aile şirketlerinin nesiller boyunca gelişimine destek vermek üzere çalışmalarını sürdürmektedir. TAİDER, FBN Yönetim Kurulu’nda, Gelecek Nesil Liderlik Komitesi’nde ve Polaris Projesi Çalışma grubunda Türkiye’yi temsilen yer almaktadır. Uluslararası FBN’nin her yıl düzenlenen Dünya Zirvesi'nin 30’cusu 16-19 Ekim 2019 tarihinde Udaipur, Hindistan’da gerçekleşecektir. FBN 15. Gelecek Nesil Dünya Zirvesi ise 27-30 Nisan 2019 tarihleri arasında Brezilya’nın Recife şehrindedir. Uluslararası FBN ve Gelecek Nesil Girişimcilik Ödülleri hakkında ayrıntılı bilgi için info@taider.org.tr


08
Haziran
2018

Uluslararası FBN Polaris Çalışmaları

Polaris Çalışmaları Milan, İtalya

06
Haziran
2018

Direktörler Gelişim Toplantısı ve FBN Genel Kurulu

Milan, İtalya

28
Nisan
2018

Uluslararası FBN 14. Gelecek Nesil Zirvesi

Değerli Gelecek Nesil Üyelerimiz,

Bu sene 14.sü düzenlenen Uluslararası FBN Gelecek Nesil Zirvesi La Hulpe, Belçika'da gerçekleşmiştir.


10
Şubat
2018

Uluslararası FBN Uluslararası FBN Gelecek Nesil Retreat

09-10 Şubat tarihlerinde Londra’da gerçekleşen Uluslararası FBN Gelecek Nesil Retreat toplantısına TAİDER Gelecek Nesil Komitesi’nden Kemal Urhan, Onur Eren, Ayşe Ünlütürk, Selin Yiğitbaşı ve Çağla Köşkeroğlu katılmıştır.
 

24
Ocak
2018

Direktörler Toplantısı

Uluslararası FBN Direktörler Buluşması, Brüksel, Belçika

08
Kasım
2017

Uluslararası FBN 28. Dünya Zirvesi

Uluslararası FBN 28. Dünya Zirvesi İspanya’da Gerçekleşti

Zirvede TAİDER 10 kişilik delegasyon ile Türkiye’yi temsil etti

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği’nin Türkiye paydaşı olduğu 31 ülkede örgütlenmiş İsviçre merkezli aile şirketlerinde nesiller boyu başarı ve sürdürülebilirliği destekleyen bir organizasyon olan Uluslararası Aile İşletmeleri Ağı (FBN-I, Family Business Network International) 28 yıldır dünyanın farklı ülkelerinde düzenlediği Dünya Zirvesi etkinliğini bu yıl İspanya’nın Grand Kanarya adasında düzenledi.

“Aile Şirketlerinin Olumlu Etkileri: Sorumluluk, Esneklik, Yenilenme" temalı zirve öncesi düzenlenen aile üyesi bilgilendirme programında Indıtex grubu içinde yer alan Zara, Massimo Dutti ve Bershka ayrıca Mango, Puig, Codor Niu,  Cobega, Estrella Galicia gibi dünyaca ünlü markaların aile şirketi firmaları ziyaret edildi.

 Oldukça yoğun geçen 3 günlük zirvede TAİDER delegasyonu “modern aileler-modern zorluklar ve yaratıcı çözümler; küresel makro gelişmeler ve aile şirketlerinin tepkileri; bugün kimim yarın kim olacağım; aile sistemleri değişimi nasıl yönlendiriyor?” gibi konu başlıklarında oturumlara katıldılar ve delegasyondan 2 kişi ile zirve programında konuşmacı olarak yer aldılar.

 TAİDER Kurucu Başkanı ve Uluslararası FBN Yönetim Kurulu Üyesi Şerife İnci Eren konuşmacı olduğu “Hayırseverlik çemberi” oturumunda bilgi ve deneyimlerini uluslararası platformdaki dinleyicilerle paylaştı.

Cenevre’de aile şirketlerinde sürdürülebilirlik ve liderlik FBN eğitimine katılan farklı ülkelerden 60 gelecek nesil üyesi arasından seçilen 3 gençten biri olan TAİDER Gelecek Nesil Üyesi Ayşe Ünlütürk ise “Daha iyi aile şirketi, daha iyi Dünya” konulu panelde konuşmacı olarak yer aldı.   

 Uluslararası FBN 31 ülkede farklı sektörlerden, 3400 aile şirketinden 4500’ü gelecek nesil üyesi olmak üzere 11.000 aile üyesi ile çalışmalarını sürdürmektedir. Önümüzdeki yıl Uluslararası FBN Dünya Zirvesi 10-13 Ekim 2018 tarihinde Venedik, İtalya’da gerçekleşecek. Uluslararası FBN 14. Gelecek Nesil Zirvesi’nde ise 28 Nisan-01 Mayıs 2018 tarihleri arasında Belçika’nın La Hulpe şehrinde dünyanın dört yanından aile şirketi gelecek nesilleri buluşacaklar.


17
Mayıs
2017

Direktörler Gelişim Toplantısı ve FBN Genel Kurulu


26
Nisan
2017

Uluslararası FBN 13. Gelecek Nesil Zirvesi

Değerli Gelecek Nesil Üyelerimiz,

Bu sene 13.sü düzenlenen Uluslararası FBN Gelecek Nesil Zirvesi "Noktaları birleştirmek: Gelecek Neslin Sorumlulukları Sayesinde Aile Şirketlerinde Yenilenme" temasıyal Goa, Hindistan'da gerçekleşmiştir.


25
Ocak
2017

Direktörler Toplantısı


02
Kasım
2016

FBN 27. Dünya Zirvesi Suzhou, Çin

Katılımcılar, 27 yıldır devam eden FBN zirvelerinde, Dünya’nın 28 ülkesinden gelen aile şirketi sahipleri ve gelecek nesilleri büyük ve küçük grup toplantıları, aile işyeri ziyaretleri, sosyal aktivite, birlikte zaman geçirme ve öğrenme fırsatlarına sahip olurlar.

Zirve teması: Aile şirketlerinde Ben’den ‘Biz’ olmaya doğru; farkındalık, çatışma çözümü ve uyumun topluluğunu oluşturmak.

Kimler Katılabilir: TAİDER üyesi aile şirketi sahipleri ve gelecek nesilleri.                                

                              


19
Mayıs
2016

FBN Genel Kurul, Almanya

Yer: Murnau/Almanya 

28
Ocak
2016

FBN-I Direktörler Toplantısı Cenevre-İsviçre

Yer: Cenevre/İsviçre

14
Ekim
2015

FBN 26. Dünya Zirvesi Montrö, İsviçre

14-17 Ekim 2015

FBN Dünya Zirvesi

Yer: Montrö-İsviçre


06
Mayıs
2015

FBN Retreat- Yıllık Genel Kurul

6-8 MAYIS 2015

FBN Retreat- Yıllık Genel Kurul

Yer: Cenevre-İsviçre


28
Ocak
2015

FBN-I Direktörler Toplantısı Lozan-İsviçre

FBN Direktörler Toplantısı

28-30 Ocak, 2015

Yer :Lozan-İsviçre


10
Haziran
2014


04
Ekim
2012

Aile İşletmeleri Derneği / TAİDER ’in üyeliği FBN-I Londra Zirvesi’nde Onaylandı

Aile İşletmeleri Derneği / Taider’in de üyesi oldugu FBN-I (Family Business Network International / Aile İşletmeleri Uluslararası İletişim Ağı) (www.fbn-i.org)’ in 23.Uluslararası Zirvesi 4-6 Ekim 2012 tarihlerinde Londra’da düzenlendi. FBN-I aile işletmelerine destek vermek adına aile işletmeleri tarafından 1989 yılında kurulmuş kar gütmeyen uluslararası bir network. 28 ülkeden 5600 aile üyesi ile aile işletmelerinin jenerasyonlar boyunca başarılı olmasına destek vermek için çalışmalarını sürdürüyor.

TAİDER’in FBN-I ‘ ya yapmış olduğu üyelik başvurusu, Londra’ da yapılan 23.Dünya Zirvesi öncesi gerçekleşen FBN Genel Kurulu’nda kabul edilerek onaylandı.

Dünya çapındaki 5.600 üyesinden 800’ü aşkın aile temsilcisinin katılımı ile oldukça yoğun geçen bu zirvenin vizyonu, aile işletmelerinin dünyada büyüme ve sürdürülebilir gelişimde oynadığı rolü irdelemekti. “Olağanüstü Performans” başlık ve içeriğinde aile işletmeleri için başarının temel faktörleri ve gelecekte neler olabileceği konuşuldu.

Londra Olimpiyatları’ndan da alınan ilham ile bu zirvede delegeler aile şirketlerinin global arenadaki rekabet becerisini, bayrak yarışını ve yarışta başı çekmek için yaptıklarını tartıştılar. Zirvede aile şirketlerinin temsilcileri büyümeyi yakalamanın, insanlar için yeni çalışma ortamları yaratmanın ve kurumsallaşmanın bir aile şirketinin sürdürülebilirliğindeki önemli rolü mercek altına alındı.

23. FBN-I Londra Zirvesi’ne Türkiye’den TAİDER Yönetim Kurulu Üyeleri, Söke Un ve İnci Holding temsilcileri katıldılar.

Yedi Başlık Altında Çalıştaylar Yapıldı

Örnek aile vakalarının incelendiği çalıştay başlıkları GİRİŞİMCİLİK, YÖNETİM DEVRİ, DEĞERLER, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, İNSAN SERMAYESİ, VARLIK YÖNETİMİ ve LİDERLİK idi.

12 farklı ülkeden, 16 farklı ailenin vaka olarak sunum yaptığı bu çalıştaylardan biri olan YÖNETİM DEVRİ konusunda “Başarı için Yönetim ve Güç Paylaşım Platformları “ başlığı altında Türkiye’den İnci Holding’ de bir sunum yaptı.Taider üyesi Haluk Alacaklıoğlu moderatörlüğünde gerçekleşen sunumu İnci Ailesi 2.kuşağından Perihan İnci ve 3.kuşağından Şelale Zaim gerçekleştirdi.

Konferansın sonunda bayrak, 10-12 Ekim 2013 te 24.Uluslararası Zirve ‘ye, Rio de Janeiro’ da ev sahipliği yapacak Brezilya’ya törenle teslim edildi.

Taider , Türkiye’nin birçok ilinden 40’ın üzerinde aile şirketi bir araya gelerek Aile İşletmeleri Derneği olarak kuruldu. Aile şirketleri için dinamikleri anlamak ve başarılı yönetilmek, gelişim, organizasyon, kurumsallaşma, sürdürülebilirliği sağlamak gibi konularda bilgi üretmek, en güncel eğitimleri edinmek ve deneyimleri paylaşmak amacıyla faaliyete başlayan TAİDER, 40’ ın üzerinde şirketin katılımı ile kuruluş aşamasını tamamladı.Türkiye’nin birçok ilinden aile şirketlerinin katılımı ile kurulan dernek, iş sahibi aileler arası iş birliği, dayanışma, paylaşım ve iletişim ağı yaratmayı hedefliyor.


31
Temmuz
2019

Aile Şirketlerinde İyi Yönetim Uygulamaları

Aile Şirketlerinden İyi Yönetim Uygulamaları

TAİDER Aile İşletmeciliği Derneği ve Deloitte Türkiye iş birliğiyle düzenlenen toplantıda “Aile Şirketlerinde İyi Yönetim Uygulamaları” konusu tartışıldı.

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği ve Deloitte Türkiye tarafından 31 Temmuz’da Ege Genç İnsanları Derneği (EGİAD) Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi olan ve İzmir Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan  eski Portekiz Sinagogu'nun tarihi atmosferinde düzenlenen “Aile Şirketlerinde İyi Yönetim Uygulamaları” konulu toplantıda bir araya gelen aile şirketleri liderleri ile gelecek nesil yöneticileri, aile şirketlerinin kurumsallaşma yolculuğunda ardıl planlama, çeviklik ve inovasyon, nesiller arası iletişim ve sosyal girişimcilik konu başlıklarında deneyim ve bilgi alışverişinde bulundular.

Panel formatındaki toplantının oturum yöneticiliğini Deloitte Private Türkiye Program Lideri Ali Çiçekli üstlenirken; konuşmacılar arasında, Lila Group Genel Müdürü Alp Öğücü, Arkas Holding Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi Perihan İnci yer aldı.

Etkinliğin hoş geldiniz konuşmasını gerçekleştiren TAİDER İl Temsilciliklerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Tekin Urhan; “TAİDER kuruluşunun 7. yılında Türkiye’yi kucaklayan bir dernek olmayı başarmış durumda. Özellikle İl temsilciliği yapılanmalarımızla Türkiye’nin dört bir yanındaki üyelerimize daha yakından temas ediyoruz. Ülkemiz aile işletmeleri için bir şemsiye platform olarak; organize sanayi bölgeleri, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları gibi ortak paydada buluştuğumuz kurum ve kuruluşlarla iş birliklerimizi güçlendiriyoruz. Deloitte Türkiye iş birliğinde gerçekleşen bu etkinliğimize olan yoğun ilgi ve yüksek katılım ne kadar faydalı bir iş yaptığımızı gösteriyor. Bugün konuşmacılarımız, tüm samimiyetleri ile aile şirketlerinde uyguladıkları başarılı süreçlerden bahsettiler. Katılımcılarımız için verimli bir toplantı olduğuna inanıyor, başta konuk konuşmacılarımız olmak üzere, iş birliği için Deloitte Türkiye’ye, etkinliğimiz için bu kültürel mekânı kullanımımıza tahsis eden EGİAD’a ve tüm katılımcılarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

TAİDER İzmir İl Temsilcisi Gülçağ Gençer; “Ülke ekonomimizin can damarı olan aile şirketlerinin güçlenmesi ve sürdürülebilirliği konusunda bilgi paylaşımının önemine inanarak oluşturduğumuz bu toplantı formatı, aile şirketi sahipleri ve gelecek nesil üyelerinden oldukça ilgi görüyor. Türkiye genelinde 187 aile şirketi, 621 aile üyesinden oluşan Derneğimizin Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir il temsilciliklerinde farkındalık ve bilgilendirme toplantılarımıza devam etmekteyiz. Aydın, Denizli, İzmir ve Manisa illerini kapsayan İzmir İl Temsilciliği olarak 80 üye aile şirketi olmak üzere, 130’u gelecek nesil 278 aile üyesine ulaşmış durumdayız. İl temsilciliği bünyesinde ise ‘aileler buluşması, Akademi eğitimleri, sanat etkinlikleri, paneller’ gerçekleştiriyoruz. Bugünkü panelimizi ise İzmir’de 150’dan fazla katılımcıyla gerçekleştirmenin memnuniyetini yaşıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle daha fazla aile şirketi sahibine dokunacağımıza inanıyorum.” dedi.

Panelin oturum yöneticiliğini üstlenen Deloitte Private Türkiye Lideri Ali Çiçekli; Deloitte Private, Deloitte bünyesinde hayata geçirilmiş başta aile şirketleri olmak üzere, halka açık ve çok uluslu firmaların haricindeki firmaların ihtiyaçlarına odaklanan bir programdır. Deloitte Private olarak hayata geçirdiğimiz inisiyatiflerden başlıcaları; uluslararası en iyi uygulamalar çerçevesinde iyi yönetimin ne olduğunu ortaya koymak ve Türk firmalarının bu alandaki farkındalıklarını arttırarak kurumsallaşma süreçlerine katkıda bulunmak üzere başlattığımız ve bu sene ikincisini hayata geçirdiğimiz Best Managed Companies programı, üç ayda bir düzenlediğimiz ve aile şirketlerinin liderleriyle gelecek nesil yöneticilerini buluşturduğumuz Next Generation Talks etkinlikleri, İyi Yönetim Seminerleri ve her çeyrek yayınladığımız Family Business Review dergimizdir. İzmirli iş insanlarıyla bir araya gelmemize katkı sağlayan TAİDER’e, profesyonel bakış açılarını ve şahsi tecrübelerini bizimle ve gelecek nesil yöneticileriyle paylaşan TAİDER üyesi değerli konuşmacılarımıza ve tüm konuklarımıza teşekkürlerimi sunarım.” dedi.

Aile şirketlerinde nesiller arası farklılıkları değerlendiren Lila Group CEO’su Alp Öğücü “Lila’da şu anda ben dördüncü kuşağı temsil ediyorum. Yönetim Kurulumuzda hem X kuşağından hem Y kuşağından üyelerimiz var. Elbette zaman zaman anlaşmazlıklar oluyor; çok doğal bir süreç bu… Mevcut teknolojiyi en ince detayına kadar paylaşarak bir noktada uzlaşma sağlıyoruz. Çünkü X Kuşağı’nın bir diğer özelliği de Y Kuşağı gibi sorgulayıcı olması. Diğer yandan daha önce de ilettiğim gibi risk alma konusunda Y Kuşağı kadar esnek ya da tabiri caizse gözü kara değiller. Fakat yapmak istediğiniz işin, sebebini, olmazsa neler olabileceğini, hangi noktalarda avantaj sağlayacağını, hedeflerinizi ve sonuçlarını detaylı bir şekilde açıkladığınız takdirde ortada bir sorun kalmıyor. Tanık olduğumuz iç girişimcilik örnekleri de aslında tam da bu uzlaşma anlarında doğuyor ve sağlıklı temeller üzerinde yükseliyor.  Lila Group bünyesinde ben bunun çok güzel bir örneğini yaşadım.” dedi.

1902 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Arkas Holding Başkan Yardımcısı Bernard Arkas “Türkiye ekonomisinin lokomotifi diğer ülkelerde de olduğu gibi aile şirketleridir. Aile şirketlerinin güçlü ve sürdürülebilir büyümesinin sağlanması ile ülke refahının artmasının doğru orantılı olduğunu düşünüyorum.  Arkas olarak 1990 sonlarında birkaç önemli kararı birden verdik. Bunlardan ilki kurumsallaşma idi. Kurumsallaşmanın gereği olarak holdingi kurduk. 2007 yılında ailemizde gelecek nesillere yardımcı olabilmek, onların sorun yaşamasına engel olmak için ‘Arkas Aile Anayasası’nı hazırladık. Aile olarak inandığımız doğru planlama süreci, yeni nesil aile ferdi çalışmaya başlayınca oluşmaya başlar. Böylece mesleki know-how, eğitim ve zamanla artan sorumluluklar kademeli bir plan dahilinde gelecek nesile aktarılıyor. Bugün geldiğimiz noktayı incelediğimde, babamın önderliğinde hep beraber doğru karar verebilen ve uygulayan bir grup oluşturduk.” dedi.

Arzum A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı: “Sadece aile şirketleri değil, tüm şirketler içeriden doğacak olan problemlerle sıkıntıya girebilirler. Bu tip durumlarda, benzer sıkıntıları başka şirketler de geçmiş dönemlerde yaşadıkları için konuya hâkim danışmanlara gidebilirler. İş modelinde dış kaynak kullanımına daima açık olmalılar.” dedi.

İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi Perihan İnci ise “İnci Ailesi olarak aile, iş ve ortalık şapkalarını sorunsuz dengeleyebileceğimiz bir aile anayasası oluşturmak ilk adımımız oldu. Bu şapkaları birbirine karıştırmadan aile konularını ailede, iş konularını işte çözmeye özen gösterdik. Kurucumuz babam Cevdet İnci’nin vefatından sonra yönetimde aktif rol oynayan 5 kız kardeş olarak İnci Grubu’nu güçlü kurumsal bir yapıyla geleceğe taşımak en önemli önceliğimiz oldu. 1995’te başlayan Aile Anayasası çalışmalarını 3. nesil ile 2007’de revize ettik. Daha sonra şirket kurumsallaşmasında gerekli adımları atarak ortaklık sözleşmelerini ve şirket sözleşmelerini ele aldık. Son olarak bu 3 dokümanı birbiriyle uyumlu hale getirerek hizalanmayı sağladık. Böylece tüm alanlarda oluşabilecek problemlere öngörebildiğimiz kadarıyla önlem almış olduk. Bu sağlam temellerle inşa ettiğimiz sistemimizle başkanlık görevini 2015 sonunda 2. nesilden 3. nesile devri gerçekleştirdik. 2. nesilde görev süresinin 3 yıl ile limitli olması, dinamik olmayı, gelecek ve devir planlanmasını otomatik olarak beraberinde getirdi.” dedi.


10
Haziran
2019

EGİAD Danışma Kurulu Toplantısı

EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği Danışma Kurulu 15. Yönetim Dönemi’ne ilişkin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu Başkanımız Candan ÇİLİNGİROĞLU Danışma Kurulu Üyesi olarak toplantıya katılım göstermiştir.

31
Mayıs
2019

ING Bank ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Nesilden Nesile Yönetişim Akademisi Sertifika Töreni

Nesilden Nesile Yönetim Akademisi Katılımcıları Sertifikalarını Aldı

ING Bank ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi iş birliğiyle aile şirketlerini geleceğe hazırlamak ve kurumsallaşma süreçlerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen ING Bank, Nesilden Nesile Yönetim Akademisi’nin sertifika töreni, TAİDER Aile İşletmeleri Derneği katkılarıyla İstanbul’da gerçekleşti. TAİDER Yönetim Kurulu ve Cryocan 1.nesil üyesi Tekin Urhan’ın konuşmacı olduğu sertifika töreninde 13 kişi 168 saatlik eğitim süresinin sonunda sertifika alarak mezun olmaya hak kazandılar.

ING Bank ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) tarafından aile şirketlerinin sürdürülebilirliği ve yeni nesillere uzun vadeli katma değer yaratması hedefiyle hayata geçirilen Nesilden Nesile Yönetim Akademisi programının TAİDER katkılarıyla hazırlanan sertifika töreninde kurumsallaşmanın aile şirketlerinin nesiller boyu güçlü ve sürdürülebilir büyümesine katkısı ve Türk aile şirketlerinin ülke ekonomisindeki üstlendikleri liderlik ve istihdam sağlamadaki yüksek önemleri konuşuldu.

Toplam üretiminin yüzde 80’ini 60 ülkeye ihraç eden, 32 ülkede marka tesciline sahip Cryocan Aile şirketinin kuruluş hikayesinden bahseden TAİDER Aile İşletmeleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Cryocan Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Urhan; “Türkiye’deki aile işletmelerinin nesiller boyu gelişmesine ve ülke ekonomisinin daha sağlıklı, istikrarlı büyümesine destek olmak amacıyla İzmir’de kurulan TAİDER Aile İşletmeleri Derneği, yedi senede 181 aile şirketi ve toplamda 600 aile üyesine ulaştı. Hızla büyümeye devam eden derneğimiz, artan il temsilcilikleri ve her biri ayrı bir dernek gibi çalışan komiteleri ile Anadolu’da daha fazla aile şirketine ulaşmayı hedefliyor. Hayata geçirdiğimiz proje ve etkinliklerden kısaca bahsedecek olursak; Türkiye ekonomisine yön veren aile şirketlerine özgü, dünyada ilk ve tek sürdürülebilirlik projesi TAİDER Kuzey Yıldızı Ödülleri derneğimiz tarafından hayata geçirildi. Aile şirketlerinin kendilerini ölçümleyebilme fırsatı yakaladığı, şirketleri özelinde hazırlanan değerlendirme raporu sayesinde gelişmiş ve geliştirilecek alanlarını tespit etme imkânı elde ettikleri bu proje, şirketini gelecek nesillere taşımak isteyen aileler için büyük önem taşıyor. Yine, her yıl gerçekleştirdiğimiz TAİDER Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi ile aile işletmesi sahipleri, aile işletmeleri üst düzey yöneticileri, genç nesil temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan katılımcılar ilham verici deneyimlerin ve en iyi uygulamaların paylaşımına tanıklık ediyorlar. Son iki Zirve’mizde Ali Koç ve Ali Sabancı açılış konuşmacımız idi. Bu sene 1-2 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul’da ‘Değişim Rüzgarını Yönetmek’ temasıyla gerçekleşecek olan 7. Zirve’mizin açılış konuşmacısı ise Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner olacak. Gerek mesafeler gerekse yoğun iş temposu nedeniyle ulaşamadığımız aile şirketleri ve paydaşlarımıza ulaşmak, TAİDER faaliyetleri ve bilgi birikimini aktarmak amacıyla ‘İş’te Aile Dergi’mizi çıkarıyoruz. Geçtiğimiz aylarda 4. Sayısı yayımlanan dergimizin 5. Sayısının hazırlıkları devam ediyor. Gerçekleştirdiğimiz çeşitli paneller, aileler buluşmaları, üye ziyaretleri ile üyelerimiz ve aile işletmesi sahiplerine ailenin ve şirketin nesiller boyu sürdürülebilirliği konusunda bilgi ve deneyim paylaşımı sağlamaya çalışıyoruz. Son olarak ise bu bilgi ve deneyim paylaşımı misyonumuzu sanat ile harmanlayarak TAİDER Forum Tiyatro Projesi’ni hayata geçirdik. Oyuncularının Gönüllü TAİDER Üyelerinden oluştuğu Devr’i Oyun/cak mayıs ayı içerisinde İzmir ve Ankara’da gerçekleşen ilk gösterimlerimizde ne kadar doğru ve etkili bir adım attığımızı fark ettik. Ben eminim ki, TAİDER’in öncüsü olduğu bu hareket Anadolu’nun dört bir yanına ulaşacak ve aile şirketlerinin ülkemiz ekonomisinin kalkınmasındaki rolünü daha da güçlendirecektir.” dedi. Urhan, “BÜYEM ve ING Bank tarafından hayata geçirilen ‘Nesilden Nesile Yönetim Akademisi’nin programı sayesinde aile şirketindeki gençlere işbaşında eğitim alma imkânı sağlanmakla birlikte; yeni nesillere yönetim, organizasyon, pazarlama, finans, proje yönetimi gibi farklı alanlarda deneyim kazandırarak; şirketlerin sürdürülebilirlik ve kurumsallaşma çalışmaları desteklenmektedir” dedi.


28
Mayıs
2019

EGİAD Heyeti, TAİDER Yönetim Kurulu Ziyareti

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan, EGİAD YKB Yardımcısı Anıl Yüksel, EGİAD YK Üyeleri Sezai Nükhet Noyan, Fatih Mehmet Sancak ve Süleyman Tutum’un yer aldığı EGİAD Heyeti, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Candan Çilingiroğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerimizi dernek ofisimizde ziyaret etti.


27
Mayıs
2019

AGMER, TAİDER Yönetim Kurulu Ziyareti

İstanbul Kültür Üniversitesi Aile İşletmeleri ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (AGMER) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Şen, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Candan Çilingiroğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerimizi dernek ofisimizde ziyaret etti.


30
Nisan
2019

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Semineri

TAİDER ve İTO işbirliği ile Aile Şirketlerinin Markalaşma Formülleri Masaya Yatırıldı  

Aile şirketlerinde kurumsallaşma, markalaşma, finansal yönetim, denetim ve inovasyon konuları İTO İstanbul Ticaret Odası’nın TAİDER işbirliği ile 30 Nisan’da düzenlediği Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Semineri’nde tartışıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreteri Doç. Dr. Nihat Alayoğlu, aile şirketleri meselesinin sadece Türkiye’de değil, dünyanın birçok ülkesinde güncelliğini koruduğunu ve bu konuda çalışmaların yoğun olarak sürdüğünü söyledi.

Servo Capital Yönetici Ortağı ve TAİDER üyesi Kaan Kiziroğlu’nun oturum yöneticiliği yaptığı Aile Anayasası ve Aile Konseyi Paneli’nin konuşmacıları İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Hüseyin Çırpan ve Saruhan Holding Fakir Ev Aletleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sadık Ayhan Saruhan oldu.

“Kalabalıklaşan Aile’nin bir arada kalabilmesi ve aile şirketi dahil mal varlığının sürdürülebilirliği için aile anayasası çok önemli”

Aile anayasasının aile şirketlerinde nesil geçişlerinde ve kurumsallaşmada karşılaşılan sorunları çözmekte yararlı bir rehber olduğunu söyleyen Servo Capital Yönetici Ortağı ve TAİDER üyesi Kaan Kiziroğlu; “Özellikle üçüncü nesil ve sonrasında kalabalıklaşan aile yapılarında aile üyelerinin farklılaşan beklenti ve öncelikleri çeşitli sorunlar doğurabiliyor. İleride yaşanabilecek olası sorunların önüne geçerek ailenin bir arada kalabilmesi ve aile şirketinin kurumsallaşarak sürdürülebilirliğinin sağlanması ancak iyi bir aile anayasası ve hissedarlar sözleşmesiyle mümkün. İyi bir aile anayasası ise aileye özel hazırlanmalı, ailenin kendine özgü değerleri ve dinamiğinden beslenerek ailenin kültürünü yansıtmalıdır” dedi.

Saruhan Holding Fakir Ev Aletleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sadık Ayhan Saruhan, aile şirketlerinin kurumsallaşmasında aile anayasasının katkılarının yanı sıra etik değerlere bağlılığın öneminin altını çizdi.

İyi bir şirketin yürüyebilmesi için iyi adamlarla çalışılması, güven ile şeffaflığın ve etkili yönetimin olması gerektiğini söyleyen İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Hüseyin Çırpan, aile dinamiklerinin aile şirketinin işleyişi ve kurumsallaşması üzerindeki etkilerini paylaştı.

“Değişime açık, cesur aile şirketleri kazanıyor”

Etkinliğin ikinci panelinde ise Markalaşma ve İnovasyon konusu konuşuldu. TAİDER Akademi Koordinatörü Mustafa Bayındır’ın oturum yöneticiliğini üstlendiği panelin konuşmacıları arasında Arzum Yönetim Kurulu Başkanı ve TAİDER üyesi Murat Kolbaşı ve Hackquarters Kurucusu Kaan Akın yer aldı.

Girişimcilik ve yenilikçiliğin aile şirketlerinin birçoğunun öz kültüründe yer alan kavramlar olduğunu söyleyen TAİDER Akademi Koordinatörü Mustafa Bayındır, aile şirketlerinde sürdürülebilirliğin koşullarından birinin çağın gereksinimlerini bugünden öngörebilmek olduğunu belirtti. Bu sayede gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde devredilebilecek yapılar oluşturulabildiğini ifade eden Bayındır, günümüz kuşağının değişime açık, yenilikçi, cesur yaklaşımının aile şirketlerinde yeni işlere ve girişimlere kapı açtığının altını çizdi. Bayındır ayrıca, inovasyon ve dijitalleşme konularının kurumsal stratejilerde mutlaka yer alması gerektiğini söyledi.

Ulusal ve uluslararası bir marka olmak arasındaki temel farkları anlatan Arzum Yönetim Kurulu Başkanı ve TAİDER üyesi Murat Kolbaşı, “Dünyada küçük elektrikli ev aletleri markası 10 bin 300. 25 uluslararası marka, pazarın yüzde 60’ına hâkim. Arzum olarak senede 4 milyon adet elektrikli ev aleti satıyoruz. Doğru danışmanlığı almanız için nasıl ayrışıyorsunuz görmeniz ve muhakkak büyük resme bakmanız lazım. Çince, Rusça, Arapça lisanlarını bilenlerin önümüzdeki 20 yıl önleri açık. Rekabet her sektörde var. Biz sürekli nasıl ayrışırız diye bakıyoruz” şeklinde konuştu.

Hackquarters Kurucusu Kaan Akın, aile şirketlerinde genç nesillere verilen yetkilerin yarattığı etkilerden bahsetti. 

26
Nisan
2019

Nesiller Buluşması

Türkiye’deki Aile Şirketlerinin Devir Planına İhtiyacı Var

TAİDER ve TAYSAD iş birliğiyle Kocaeli’nde gerçekleşen “Nesiller Buluşması” konulu panelde “Çocuklar kaç yaşından itibaren aile şirketiyle tanışmalı?” “Ailenin mutluluğu mu, şirketin mutluluğu mu önemlidir?” “Aile şirketleri, kurucunun vefatından sonra neden sarsıntı geçiriyor?” gibi önemli sorular masaya yatırıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TAYSAD Başkanı Alper Kanca Türkiye’deki aile şirketlerinin güçlü ve sürdürülebilir büyümesinde TAİDER’in liderliğinin çok değerli olduğunun altını çizdi.

“Aile anayasasını önemsiyoruz”

Etkinliğin ilk konusu Aile Kurumsallaşmasında Aşamalar ve Aile Ofisi Uygulamaları oldu. Aile şirketlerinde kurumsallaşma konusunun bir bakıma aile, iş, hissedarlık çemberlerinin kesişim noktasında yer aldığını söyleyen İnci Holding Yönetim Kurulu ve TAİDER üyesi Ece Elbirlik Ürkmez, “Senelerdir konuştuğumuz bir şey var: aile, iş ve ortaklık çemberlerini ayırmak mı lazım, birleştirmek mi? Bu çemberleri tanımlamak, sınırlarını çizebilmek ve ortak platformlar oluşturmak çok daha iyi. Çemberlerin ağırlıkları değişse de onları hukuki bir altyapıya oturtmaya çalışıyoruz. Bu nedenle aile anayasasını önemsiyoruz” dedi.

“Performans kriterimiz müşteri memnuniyeti ve sağladığımız tasarruf”

Aile ofisinin sunacağı hizmetlerin, ailelerin ihtiyaçlarına göre şekillendiğini söyleyen İnci Aile Ofisi Yatırım ve Proje Yöneticisi Sinem Özbek, “Bizim var oluş sebebimiz maddi ve manevi aile varlıklarının korunması, yönetilmesi ve nesiller arası aktarılmasını sağlamak. Ailenin ihtiyaçlarına cevap vererek hayatlarını kolaylaştırmak ise en önemli misyonumuz. Çok karmaşık yapıda olan birtakım yatırımları analiz edip sadeleştirerek aileye sunuyoruz. En önemli performans kriterlerimizden biri ise aileye sağladığımız tasarruf. Aynı zamanda aile için bir bilgi merkeziyiz.” dedi.

“Çocuklarımızı küçük yaştan hazırlamalıyız”

Etkinliğin ikinci konusu ise oturum yöneticiliğini TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Demirdüzen’in yaptığı Nesiller Buluşması oldu. Gençlere zorunlu stajın dışında da tecrübeler edinmelerini tavsiye eden Ünver Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve TAİDER üyesi Ayhan Korgavuş, “Ben küçük yaştan itibaren işe gitmemiş olsaydım ve babam tatillerde ‘işe gelin bir şeyler öğrenin’ dememiş olsaydı şu an Ünver Grup yoktu. Çocuk yaştan itibaren oynayarak, sevdirerek çocuklarımızı hazırlamamız gerek” dedi.

“Ailenin mi yoksa şirketin mutluluğu mu önemlidir?” sorusunun, şirketin var olması ile yok olması arasındaki ince çizgiyi sorgulayan bir soru olduğunu söyleyen Ünver Grup Fabrika Müdürü Dilara Korgavuş, “Şirketin gelişim sürecinde aile bireylerine çok ihtiyacı var. Bu süreçte ailenin şirkete gönülden hizmet etmeyi istemesi gerekir. Ancak bu şekilde şirket olgunlaşmasını tamamlıyor ve fark yaratan bir şirket haline geliyor. Aile bireyleri şirketin çıkarlarını kendi egolarının ve kişisel planlarının üstünde tutmayı başarabilirse şirketler başarılı oluyor. Bu soruyu Aile mi şirket için var, şirket mi aile için var? Diye de sorabiliriz. Aile, şirket için var olduğunu unutmamalıdır. Şirketin mutluluğu önemli” şeklinde konuştu.

“Türkiye’de devir planlamasıyla ilgili bir çalışma yok”

Türkiye’de ve tüm dünyada kurucu olan kişi için şirketin devamlılığının ve büyümesinin çok önemli olduğunu söyleyen Eku Fren Yönetim Kurulu Başkanı ve TAİDER üyesi Dr. Mehmet Dudaroğlu, “Kurdukları aile şirketlerinde bütün gücü elinde tutan kurucuların, şirketlerinin geleceği için kurumsallaşma konusunda inisiyatif almamaları, devir planlaması yapmamaları, aile anayasası, aile meclisi gibi konularla ilgilenmemeleri kendilerinden sonra gelen ikinci kuşağın, şirket yönetimi konusunda hazırlıksız yakalanmalarına sebep olmaktadır. Şirketlerindeki kilit birimlerin başına geçen veya hâlihazırda bu kilit noktalarda görev yapan ikinci nesil aile üyelerinin şirketin tek sahibi imiş gibi davranmaları, şeffaf olmamaları, hesap verebilirlikten uzak tutumları, diğer aile üyelerine karsı adil ve dürüst olmamalarının yansıra ‘açık iletişim, ortak karar alma, ortak davranış’ gibi Tepe Yönetiminin Tavır Entegrasyonu hususundaki tutarsızlıklarının doğurduğu geçimsizlikler aile şirketinin kan kaybetmesine, sarsıntı geçirmesine neden olmaktadırlar.” şeklinde konuştu.

“Gençler daha heyecanlı ve risk alıyor”

Nesil farklılığının her zaman sıkıntı yarattığını anlatan Eku Fren Genel Müdürü ve TAİDER gelecek nesil üyesi Doğukan Dudaroğlu, “Ebeveynler, birçok sıkıntı göğüsledikleri için biraz daha ihtiyatlı gider. Ama gençler daha heyecanlı, iddialı ve risk alarak hızlı gitmek ister. Yeni kuşağın etkin şekilde işin içinde yer alması çok daha verimli oluyor. Arkalarında tecrübe olması da mükemmel uyumu getiriyor. Tıkanma noktalarında danışabilecekleri kişilerin olması, o gücü hissetmek güzel” dedi.

Toplantı katılımcılarla fotoğraf çekimi ve plaketlerin sunumuyla sona erdi.


19
Şubat
2019

Aile Şirketlerine Gelecek Nesilden Bakış

TAİDER, Aile Şirketlerine Gelecek Nesilden Bakış konulu panel düzenledi

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği, BUSİAD Bursa Sanayicileri ve İş Adamları Derneği ve TUGIAD Türkiye Genç İş Adamları Derneği Bursa Şubesi iş birliğiyle düzenlenen “Aile Şirketlerine Gelecek Nesilden Bakış” panelinde, aile şirketlerinde kurumsallaşma, sürdürülebilirlik, nesiller arası doğru iletişim konularında bilgiler paylaşıldı.

Etkinliğin açılış konuşmalarını TAİDER Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vehbi VARLIK, BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi TÜRKAY ve TÜGİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ersoy TABAKLAR yaptı.

TAİDER Başkan Vekili olarak açılış konuşmasını gerçekleştiren Vehbi VARLIK henüz genç bir cumhuriyet olan ülkemiz aile şirketlerinin 2. Nesilden 3. Nesile geçiş aşamasında olduğunu aktardı. Sadece Türkiye’de değil dünyada da aile şirketlerinin sürdürülebilirlik konusunda sorunlar yaşadığını ifade eden Varlık “Aile şirketlerinin nesilden nesile sürdürülebilirliğini sağlayan araçların başında kurumsallaşma gelmektedir. Aile şirketlerinin kurumsallaşması, diğer şirketlerden farklı olarak yalnızca şirketin değil aile yapısının da kurumsallaşması ile mümkün olabiliyor.” dedi.

BUSİAD Başkanı Ergun Hadi TÜRKAY konuşmasında, aile şirketlerinin yaşadığı sıkıntıların yanı sıra ekonomik sorunların da arttığı bir dönemden geçildiğini ifade etti. Türkay, çalışma hayatında başarıyı arttırmak için kadının iş hayatındaki yeri ve fırsat eşitliğinin önemine vurguda bulundu.

TÜGİAD Bursa Şube Başkanı Ersoy TABAKLAR ise, aile şirketlerinin ekonominin belkemiği olduğunu ifade ederek, aile işletmelerinin uzun ömürlü olmasına katkı sağlamak amacıyla, alanında başarılı akademisyenlerle iş birliği içinde “Bursa’da Aile İşletmeleri’nin Dünü, Bugünü ve Geleceği” başlıklı bilimsel bir çalışma gerçekleştireceklerini ifade etti.

TAİDER Bursa İl Temsilcisi Dilara KORGAVUŞ’un oturum yöneticiliğini üstlendiği panelin konuşmacıları ise TAİDER Üyeleri Onur EREN, Nuri Cem ERBAK ve TÜGİAD üyesi Zeynep ŞEMSİ AYSALAR oldu.

Ünver Group 3. nesil temsilcisi olan Dilara KORGAVUŞ; “Dünyanın her yerinde aile şirketleri benzer sorunlar yaşıyor ancak sorunlar benzer olsa da çözümler aileden aileye değişiklik gösteriyor. TAİDER’in gerçekleştirdiği bu tarz etkinlik ve deneyim paylaşımı toplantılarının, aile şirketlerimizin nesiller boyu sürdürülebilirliğinin sağlanması için çok kıymetli olduğuna inanıyorum.” dedi.

Uludağ İçecek 4. nesil temsilcisi Nuri Cem ERBAK, 2014 Haziran ayında aile anayasası oluşturmak için çalışmalara başladıklarını ve sürecin devam ettiğini söyledi. ERBAK, oy birliği ile karar alma yöntemini belirlediklerini kaydederken aile anayasası sürecinin en önemli kazanımının şirketin 4. nesil 4 kuzenin birbirini yakından tanımasına ve aile konularının aile meclisinde tartışılmasına fırsat ve alan sağladığı için çok değerli olduğunu aktardı.

İnci Holding iştiraki İnci Akü’deki görevinden ayrılarak kuzeniyle birlikte SekizGen şirketini kuran Onur EREN ise, İnci Ailesi olarak 22 yıldır aile meclislerinin olduğunu ve 20 yıldır da aile anayasasına sahip olduklarını kaydetti. İnci Holding’de 25 yaşında satış ve pazarlama departmanında kariyerine başlayan Eren; “Genç yaşta aldığım sorumluluklar özgüvenimi ve cesaretimi arttırdı. Yurtdışında çalıştığım süreçte otomotivde e-ticaret üzerine birçok örnek gördüm. Ülkeye döndüğümde bunu uygulamaya karar verdim.” dedi.

Berdan Cıvata Genel Müdürü Zeynep ŞEMSİ AYSALAR ise şirketin babası ve amcası tarafından kurulduğunu, ikinci nesil olarak kuzenleriyle birlikte şirket yönetiminde olduklarını, icra görevlerini profesyonellere bıraktıklarını söyledi. Kurucu nesillerin başlattığı kurumsallaşma sürecinin şeffaflık ve hesap verilebilirlik sağladığını söyledi.


29
Ocak
2019

İSMMMO "İşletmelerin Kredi İhtiyaçlarının Karşılanmasında Bankacılık Sistemi Uygulamaları ve KOBİ'lerin Finansman Desteği" Paneli

KOBİ'lerin büyüme stratejilerinde önemli noktalar tartışıldı

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın ÖĞÜCÜ, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın 29 Ocak’ta gerçekleştirdiği “İşletmelerin Kredi İhtiyaçlarının Karşılanmasında Bankacılık Sistemi Uygulamaları ve Kobilerin Finansman Desteği” başlıklı panelde aile şirketlerinde büyüme ve kurumsallaşma sürecinde karşılaştığı sorunları anlattı.

 İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından 29 Ocak 2019 tarihinde İSMMMO Hizmet ve Kültür Binası’nda “İşletmelerin Kredi İhtiyaçlarının Karşılanmasında Bankacılık Sistemi Uygulamaları ve Kobilerin Finansman Desteği” konulu panel düzenlendi. Panele TAİDER ve İSMMMO üyelerinin yanı sıra aile şirketi sahipleri ve gelecek nesil üyeleri, danışmanlar, akademisyenler ve finans sektöründen pek çok isim katıldı.

 Protokol konuşmasını İSMMMO Başkanı Yücel AKDEMİR’in yaptığı panelin moderatörü İSMMMO Yönetim Kurulu Üyesi Gülgün ÖZTÜRK olurken, İSMMMO Basel Komitesi Başkanı Murat Nail ÜZEL, Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cemal ONARAN, TAİDER Aile İşletmeleri Derneği Başkanı Aydın ÖĞÜCÜ ve KOBİRATE Genel Müdürü Burhan TAŞTAN ise panelist olarak yer aldı.

 Panelde KOBİ’lerin büyüme stratejilerinde önemli noktalar, KOBİ banka kredilerinin 2019 yılı beklentilerine ilişkin değerlendirmeler, aile işletmelerinde öncelikli sorunlar, çözüm yolları ve beklentiler ile KOBİ’lerin finansmanında kredi derecelendirme ve kurumsal yönetim konuları tartışıldı.


09
Ocak
2019

TAİDER – BUSİAD - TÜGİAD Bursa YK Başkanlar Toplantısı


20
Aralık
2018

Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik: Uygulamalar ve Deneyimler, Denizli

TAİDER Denizlili Aile Şirketleri ile Buluştu

Aile şirketlerini geleceğe taşıyabilmek için kurucu ve gelecek nesillerin ahengi önemli

TAİDER, DEGİAD işbirliği ile düzenlenen “Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik: Uygulamalar ve Deneyimler” toplantısında, Denizlili aile işletmeleri ile bir araya geldi. Merkez Efendi Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya DEGİAD Başkanı Hakan Urhan’ın yanı sıra, pek çok aile işletmesinin kurucu ve gelecek nesil üyesi katıldı.

DEGİAD (Denizli Genç İşadamları Derneği) ev sahipliğinde, TAİDER Aile İşletmeleri Derneği işbirliği ile düzenlenen “Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik: Uygulamalar ve Deneyimler” toplantısında aile şirketlerin için büyük önem taşıyan “sürdürülebilirlik” kavramı farklı açılardan ele alındı.

DEGİAD Başkanı Hakan URHAN’ın açılış konuşması ile başlayan toplantıda, Lila Kağıt Yönetim Kurulu Üyesi ve TAİDER Başkanı Aydın ÖĞÜCÜ ile TETA Teknik Tarım Yönetim Kurulu Üyesi Sumer TÖMEK BAYINDIR Funika Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, TAİDER ve DEGİAD üyesi Civan SÖZKESEN moderatörlüğünde katılımcılara aile şirketlerinin doğasında var olan sürdürülebilirlik kavramının önemi aktarıldı.

Kurumsal yönetim ilkelerine bağlı sürdürülebilir ve güçlü aile şirketleri ekonomimizin altın anahtarıdır

Açılış konuşmasında sadece belli bir dönem için değil, kalıcı başarıya ulaşmış aile şirketlerinin önemine değinen DEGİAD Başkanı Hakan URHAN “Belirli bir dönem veya geçici bir dönem için başarıdan ziyade, kalıcı ve devamlılığı olan, sürdürülebilir başarıya ulaşmış şirketleri başarılı olarak kabul etmemiz en doğrusu olacak. Yoksa belirli bir dönem için başarıya ulaşmış, ancak sonrasında hissedarlar veya aile üyeleri arasındaki çatışmalardan kaynaklı bölünmeler, küçülmeler ve sonrasında faaliyetlerine son verme aşamasına giden çok şirket görüyoruz” dedi.

Denizli’deki aile şirketlerinde aile ve şirket ilişkileri ve çatışma yönetimi konusunda henüz yeteri kadar bilincin oluşmadığını gözlemlediğini belirten URHAN “Halefiyet planı, aile anayasası, hissedarlık sözleşmeleri gibi hayati öneme sahip konularda oluşturulacak prensiplerin yazılı hale getirilmesi konusu üzerinde önümüzdeki dönemde farkındalığın artırılması gerekmekte. Bunun yanı sıra finansal yapı ve iç kontroller, denetleme ve raporlamalarının yeteri seviyede olmaması aile şirketlerimiz için büyük bir dezavantaj oluşturuyor. Biz de iki sektörde faaliyet gösteren bir aile olarak bu kurumsallaşma sürecinin içerisindeyiz. Profesyonel yardım almak suretiyle şirketimizdeki bu tip handikapları bertaraf etme yolunda günden güne yol alıyoruz. Bu konuyu şirketlerimize ve ailemize yapacağımız en önemli yatırımlardan biri olarak görüyoruz” dedi.

Aile şirketlerinde kurucu ve gelecek nesillerin ahengi o şirketi geleceğe taşıyor

Şirket ortakları ve üst düzey yöneticiler arasında yapılan araştırmalarda şirketler için en büyük riskin yüzde 80 oranında aile içi ilişkilerden kaynaklandığının altını çizen TAİDER Başkanı Aydın ÖĞÜCÜ “Aile şirketlerinde yaşanan sorunların tüm dünya ekonomisine maliyeti yıllık yaklaşık 300 milyar dolar civarında. Türkiye gibi kaynakları sınırlı olan bir ülkede bu denli büyük kayıpların aile içi çatışmalardan kaynaklanması çok yanlış” dedi.

Tüm bu iletişim ve değişim sorunlarının aşılmasında yönetim kurullarındaki bağımsız üyelere önemli görevler düştüğünü söyleyen ÖĞÜCÜ “Gelecek nesillere yol göstermek ve amaçlarını belirlemelerine yardım etmek için bağımsız yönetim kurulu üyelerinin mentorluk görevi üstlenmelerini önemsiyoruz. Uzmanlaşmış profesyonel iş tecrübeleri ile gelecek nesilleri motive etmek ve deneyim kazanmalarını sağlamak konusunda aile dışından olan yönetim kurulu üyelerini bünyenize katmanızı öneririm” dedi.

Çevreye, çalışanına, topluma ve gelecek nesillere yatırım yapan şirketler daha karlı

Son yıllarda yapılan araştırmalarda tüketicilerin bir ürün satın alırken, ürünün hangi koşullarda hazırlandığı, doğaya ve çevreye uyumu, üreticinin çalışanlarına ve sosyal sorumluluk projelerine katkıları gibi pek çok veriyi analiz ederek seçim yaptığını hatırlatan TETA Teknik Tarım Yönetim Kurulu Üyesi Sumer TÖMEK BAYINDIR “Sürdürülebilirlik kavramı gerek şirketler gerekse toplumlar için çok önemsenmesi gereken bir konu. Bugün hala kârlı faaliyetler gerçekleştiren firmaların, sürdürebilirlik konusunu göz ardı etmeleri durumunda gelecek yıllarda bu karlılıklarını sürdüremeyecekleri görülüyor. Ayrıca yeni girişimcilik (startup) ve teknolojinin etkisini aile şirketlerinin çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Yılların bilgi birikimi ve deneyimi ile teknolojiyi birleştiren en başarılı yeni girişimlerin aile şirketlerinden çıkabileceğini düşünüyorum” dedi.

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği olarak 2017 yılından bu yana Türkiye’de iş dünyasına sürdürülebilirlik konusunda liderlik etme hedefiyle yürütülen Kuzey Yıldızı: Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Projesi hakkında da bilgi veren BAYINDIR “Kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımını benimseyerek bu alanda çalışmalar yapan aile işletmelerinin teşvik edilmesini için projenin dört bileşeninden bir olan ‘Kuzey Yıldızı Sürdürülebilirlik Ödülleri’ ile çalışanlar, çevre, toplum ve gelecek nesiller açısından fark yaratarak ülke ekonomisine değer katan aile işletmeleri ödüllendiriliyoruz. Ödüle başvurmak için TAİDER üyesi olmak gerekmiyor. Hisselerinin en az yüzde 50’sinin ailenin kontrolünde bulunan, bir üretim faaliyeti olan ve halka açık olmayan tüm Denizlili işletmeleri, kendilerini ölçümleyebilmek ve geliştirebilmek için bu sürece davet ediyoruz” dedi.

Aile işletmesinin hâlihazırda işliyor olması, gelecek nesil üyeleri için bir avantaj değil

Oturumun moderatörlüğünü üstlenen TAİDER ve DEGİAD üyesi Civan SÖZKESEN ise sürdürülebilirlik konusunda gelecek nesillere görev düştüğünü belirterek “Gelecek nesil üyesi olarak bizler, bir gün işleri devralacak olmanın farkındalığı ile kendimizi geliştirmeliyiz. Bir yandan aile değerlerini koruyarak, diğer yandan da şirketi daha da ileriye taşıyacak girişimlerde bulunacak cesareti ve birikimi sağlayacak tecrübeler edinmeliyiz” dedi.

Funika’nın kurucu lideri Nuri SÖZKESEN’in 2009 yılındaki ani kaybı sonrasında kurumsallaşmanın da sağladığı tecrübe ve avantajla şirketin büyümesini sağladıklarını aktaran SÖZKESEN “O dönemde aile üyeleri arasındaki iletişim ve şeffaflık çok önemliydi. 2010 yılında çalışma masalarımızı aynı odaya taşıyarak, iletişimi artırmayı başardık. Hala da aynı odada çalışıyoruz” dedi. 


06
Aralık
2018

Aile Anayasası Eğitim Programı

TAİDER ve TKYD İşbirliğinde Aile Anayasası Eğitimi Düzenlendi

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği, aile şirketlerinin güçlü ve sürdürülebilir gelişmesine önemli destek sağlayan “aile anayasası” kavramını TKYD işbirliği ile gündeme taşıdı.

TAİDER’in Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ile ortaklaşa düzenlediği “Aile Anayasası Eğitimi” İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantıda aile anayasası oluşturulurken dikkat edilmesi gereken konular ve hukuki boyutlar aktarılırken, aile anayasası hazırlamış olan İnci Holding ve Levent Kimya aile üyeleri hazırlık süreci ve uygulamalar hakkında deneyimlerini paylaştılar.

Eğitim kapsamında NKS Danışmanlık Naciye KURTULUŞ SİME, başarılı bir aile anayasası oluşturmanın yöntemlerini, örnek anayasalar üzerinden katılımcılara aktardı. TAİDER Yönetim Kurulu Üyesi ve Moral & Partners Yönetici Ortağı Av. Vefa Reşat MORAL ise “Aile Anayasasının Şirketler Hukukuna Yansıması” başlıklı konuşmasında, aile anayasasının bağlayıcılığı ve pay sahibi sözleşmelerine etkilerini ele aldı. 

Programın ikinci bölümü deneyim aktarımına ayrıldı. TKYD Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa DOĞRUSOY moderatörlüğünde, İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ece ELBİRLİK ÜRKMEZ ve Levent Kimya hissedarı Atıl PEKŞEN aile şirketi üyeleri olarak aile anayasalarını oluşturma ve uygulama süreçlerini ve  deneyimlerini paylaştı.


21
Eylül
2018

Kuzey Yıldızı: Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik, Adana

TAİDER Kuzey Yıldızı, Adanalı Aile Şirketleri İle Buluştu

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği’nin Adana Sanayici ve İşadamları Derneği daveti üzerine düzenlediği “Kuzey Yıldızı: Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik” toplantısında, Adana Sanayi Odası, Adana Sanayici ve İşadamları Derneği ile TAİDER üyesi aile şirketi sahipleri bir araya geldi.

Adana Sanayi Odası Genel Sekreteri Bora KOCAMAN ve ADSİAD Başkan Vekili Vedat GİZER’in de katıldığı toplantıda açılış konuşmasını gerçekleştiren TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Aydın ÖĞÜCÜ, TAİDER’in 2012 yılından bu yana “Ailede Birlik, İşletmede Sürdürülebilirlik” misyonu ile aile şirketlerinin genlerinde var olan sürdürülebilirlik kavramını güçlendirmeyi amaçlayan Türkiye’nin çeşitli illerinde etkinlikler gerçekleştirdiğini belirtti. 

Kurumsallaşma olmadan aile şirketleri yeteri kadar uzun yaşayamıyor

ÖĞÜCÜ konuşmasında kurumsallaşmanın, aile şirketleri tarafından aşılması gereken en önemli aşılması zorluklardan birisi olduğuna değinerek “Bir kurumun içinde çalışan herkes, o kurumun karşılaşabileceği her durumda ne yapılacağını, herhangi bir talimat almaksızın biliyor ve yine herhangi bir talimat almaksızın yapıyorsa, o zaman kurumsallaşma yolculuğu başlamış demektir. Kurumsallaşma olmadan, aile şirketleri maalesef yeteri kadar uzun yaşamıyor” dedi. 

Sürdürülebilirlik konusunda özen göstermek bir maliyet değil, kazanımdır

Sürdürülebilirlik konusunda başarılı uygulamaları hayata geçiren kurumları ödüllendirmek ve üretirken değer yaratan bir kültür oluşturmak amacıyla 2017 yılında Kuzey Yıldızı Aile İşletmelerinde Sürdürülebilirlik Ödülleri’ni vermeye başladıklarını aktaran ÖĞÜCÜ “TAİDER Kuzey Yıldızı Sürdürülebilirlik Ödülü, başarılı sürdürülebilir uygulamaların örnek alınmasına, kurumların sürdürülebilirlik konusunda öz farkındalıklarını sağlamaya yönelik çıktılar üretmesine olanak sağlıyor. Ayrıca ödül sürecinde yetiştirdiğimiz genç nesillerden oluşan değerlendiricilerle sürdürülebilirlik konusunda yetkin gelecek nesiller yaratmayı da hedefliyoruz” dedi.

Sürdürülebilirlik alanında çalışmalar yürüten kuruluşların hem marka, hem de piyasa değerlerinin arttığı söyleyen ÖĞÜCÜ “Aile şirketlerine finansal kaynak sunan ve kurumsallaşmamızda itici gücü sağlayan büyük yatırımcılar için de sürdürülebilirlik günümüzün en önemli konularından biridir.  İyi bir yatırım ortağı, uzun vadeli bir finansman veya krediye ulaşmak için de size yol açacaktır” dedi. 

Türk insanı iyi örnekleri gördükçe daha kolay adapte oluyor

Ödül mekanizmalarının gelişmeyi hızlandırıcı bir rolü olduğunun da altını çize ÖĞÜCÜ “Türk insanının aklı gözündedir. İyi örnekleri gördükçe, daha kolay öğrenir, adapte ederiz. Kuzey Yıldızı gibi ödül mekanizmalarının gelişmeyi hızlandırıcı bir rolü de bulunuyor. Ödüle başvuran bütün kuruluşların kendilerini bağımsız bir şekilde ölçüme tabi tutulmalarının aslında en büyük ödül olduğunu düşünüyorum” dedi. 

TAİDER’in paydaşı olduğu Uluslararası Aile İşletmeleri Ağı FBN’nin POLARIS sürdürülebilirlik projesi ile küresel çapta önemli bir çalışma gerçekleştirdiğini belirten ÖĞÜCÜ, bu projeye ait etki değerlendirme testini en çok dolduran ülkelerden birinin Türkiye olduğunu ve bu nedenle sürdürülebilirlik konusunu dünyada en ciddiye alan derneklerin başında TAİDER geldiğini de vurguladı. 

Kuzey Yıldızı Sürdürülebilirlik Ödülleri 02 Kasım 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleşecek Sabancı Ailesi 3. nesil üyesi Sayın Ali Sabancı’nın açılış konuşmacısı olacağı TAİDER 6. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’nde sahiplerini bulacak. 

“Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik” toplantısı, TAİDER Üyesi ve TETA Teknik Tarım Yönetim Kurulu Üyesi Sumer TÖMEK BAYINDIR’ın yöneticiliğinde gerçekleştirilen panel ile devam etti. Panelde TAİDER Başkanı ve Lila Kağıt 3. nesil üyesi Aydın ÖĞÜCÜ ve TAİDER üyesi, Özbuğday Tohumculuk 3. nesil üyesi Aykut ÖZBUĞDAY kendi aile işletmelerindeki sürdürülebilirlik çalışmalarını, Hacettepe Üniversitesi Aile ve Tüketici Birimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müberra BABAOĞUL sürdürülebilir tüketim, tüketici ve çevre bilinci konularında çalışmalarını katılımcılarla paylaştı.


11
Temmuz
2018

ALPHAZIRKEL Ortak Etkinliği

TAİDER üyeleri Uluslararası Aile İşletmeleri ve Girişimcilik İletişim Ağı ALPHAZIRKEL’in Konuğu Oldu 

Merkezi Münih'te bulunan Alman girişimci aile şirketlerinin üye olduğu ALPHAZIRKEL, TAİDER Aile İşletmeleri Derneği üyelerini ağırladı. Dünyaya yayılmış ve uluslararası aile işletmeleri arasında iletişim sağlayan, sınırlar ve kültürel geçmişler arasındaki deneyimlerin aktarılmasını hedefleyen ALPHAZIRKEL tarafından hazırlanan program çerçevesinde, TAİDER üyeleri Münih’teki BMW otomotiv üretim tesisleri, BAUER Kompresör İşletmesi ve NYMPHENBURG Porselen Fabrikası gibi köklü geçmişi bulunan aile şirketlerini ziyaret ettiler. 

TAİDER üyeleri ALPHAZIRKEL tarafından düzenlenen “Şirket Sahibi Olmak Zor, Gelecek Nesil Olmak İse Daha Zor” başlıklı toplantıda, Alman aile şirketlerinin gelecek nesiller ile ilgili bilgi ve deneyimlerini gözlemleme fırsatı buldu. Toplantıda söz alan konuşmacılar, gelecek nesil üyelerine üniversite eğitiminin ardından, başka şirketlerde staj yaparak kendi şirketlerine hazırlanmayı önerirken, ortak görüş gelecek nesil üyelerinin güçlü yanlarına güvenmesi, alçakgönüllü davranması ve dinlemeyi öğrenmesi oldu. Ziyaret edilen şirket sahibi aile üyelerinden şirket/aile arası ilişkileri ve şirketin devamlılığı için ne tür çalışmalar yapıldığı bilgileri paylaşıldı.

TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Öğücü, Yönetim Kurulu Üyeleri Aysu Dalan Benlioğlu, Mehmet Özcan, Naile Göçen Çukurova ile TAİDER üyeleri Huriye Öğücü, Gülseren Özcan, Meral Ekmekçioğlu ve Fulya Saka’nın katıldığı organizasyonda, T.C Münih Başkonsolosluğu’nu da ziyaret eden katılımcılar, düzenlenen şehir turu ile programlarını tamamladılar.


13
Mart
2018

Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik: Büyük ve Küçük Ölçekli İşletmelerde Kurumsallaşma

TAİDER, Antalya’da Aile Şirketleri ve Sürdürülebilirliği Konuştu

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği, “Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik: Büyük ve Küçük Ölçekli İşletmelerde Kurumsallaşmanın Yeri” konusunu Antalya’da düzenlenen toplantıda gündeme taşıdı.

Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) ev sahipliğinde düzenlenen panelin yöneticiliğini AGT Ağaç Sanayi 2.nesil üyesi Mehmet Semih SÖYLEMEZ gerçekleştirdi. Panelde TAİDER Aile İşletmeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Lila Kağıt 3.nesil üyesi Aydın ÖĞÜCÜ, TAİDER Önceki Dönem Yönetim Kurulu Başkanı ve TETA Teknik Tarım Yönetim Kurulu 2.nesil üyesi Sumer TÖMEK BAYINDIR, TAİDER Denetim Kurulu Üyesi ve Levent Kimya 2.nesil Üyesi Atıl PEKŞEN konuşmacı olarak yer aldılar.  

Panelin açılış konuşmasını yapan Mehmet Semih SÖYLEMEZ "TAİDER’in yarattığı güvenli ortamda gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası toplantılarında sadece kendinize özel olduğunu düşündüğünüz sorunların aslında birçok aile şirketinde yaşandığına şahit olabiliyor ve çözümün nerede olduğunu fark ediyorsunuz” dedi.

Doğru Kurumsallaşan Aile Şirketleri Sürdürülebilir Kalabilir

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın ÖĞÜCÜ konuşmasında, kurumsallaşmanın önemine dikkat çekerek, “Dünyadaki ekonomik ve finansal sınırların kalktığı, yapay zekanın güç kazandığı ve rekabetin hızla arttığı ortamda doğru kurumsallaşan aile şirketlerinin sürdürülebilirliğinden bahsedebiliriz.” dedi. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonominin ve istihdamın lokomotifi olan aile şirketlerinin güçlü ve sürdürülebilir büyümesinin önemine değinen ÖĞÜCÜ, TAİDER’in üstlendiği misyon gereği aile şirketleri sahipleri ve gelecek nesillerine yönelik tecrübelerin ve bilginin paylaşıldığı etkinlikler ve zirveler düzenlemekte olduğunu, gelenekselleşen TAİDER ulusal aile işletmeleri zirvelerinin 6.sının ise “Aile Şirketlerinin Olumlu Etkileri: Sorumluluk, Esneklik ve Yenilenme” temasıyla 2-3 Kasım’da İstanbul’da gerçekleşeceğinin bilgisini verdi. TAİDER Akademi eğitimlerinin ise “Aileler İçin, Aileler Tarafından” mottosuyla aile şirketi sahipleri ve gelecek nesillerinin ihtiyaçlarına yönelik özgün içerikte tasarlandığını iletti.

Aile Şirketleri Geleceğe Umutla Bakmalı

TAİDER Önceki Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Sumer TÖMEK BAYINDIR,” Aile şirketlerinin genlerinden getirdikleri girişimcilik, hızlı karar alma ve hayatta kalma gibi üstün özellikleri var. Bunun yanına ailenin çekim gücünü, tüketicinin veya paydaşlarının nezdinde nesiller boyu güvenilir değerler olarak kalabilmelerini eklediğimizde karşımıza son derece güçlü bir yapı çıkmakta. Bu yapının sürdürülebilir olması için ailenin ve işin kurumsallaşması yani bir sistem içinde işlemesini sağlamak gerekiyor” dedi.  Aile şirketlerinin sürdürülebilirlik yolculuğunda rehber olmayı amaçlayan TAİDER Kuzey Yıldızı: Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik projesi ve ödülü hakkında bilgi veren TÖMEK, “Kuzey Yıldızı ödülü çevre, insanlar, toplum, gelecek nesiller ve yönetişim alanlarında aile şirketleri için özel olarak tasarlanmış ve geri bildirim raporları ile iyileştirilecek alanları ortaya koyan, farkındalık sağlayan TAİDER’e özgü bir çalışmadır ve tüm aile şirketlerini bu çalışmada yer almaya davet ediyoruz.”.  dedi.

Yönetim Kurulları Adil, Şeffaf, Hesap Verebilir ve Sorumlu Olmalı

TAİDER Denetim Kurulu Üyesi Atıl PEKŞEN aile şirketlerinde şirket belli bir büyüklüğe eriştikten sonra yönetim kurulu ile icranın birbirinden ayrılmasının şirketin kurumsallaşma sürecindeki faydalarını açıklayan konuşmasında “Ailenin kurumsallaşması için ise aile anayasası gibi bir araç var. Ama her aile birbirinden farklı kültürel değerlere ve iş yapış şekline sahip. Bu nedenle kullanılan araç ve yöntemler her aileye özgü olmak durumundadır. Doğru kurumsallaşma aile şirketlerinde iş, ortaklık ve aile arasındaki dengenin sağlanmasıdır.” dedi. Aile şirketlerinde profesyonellerle çalışmanın işlerden uzaklaşmak anlamına gelmediğini söyleyen ATIL buna ek olarak,” Aile üyeleri sadece aile bağı olduğu için işe alınmamalı, işe alım ve terfi süreçleri tıpkı bir profesyonel gibi düzenlenmeli “şeklinde konuştu.

Toplantı, ANSİAD Başkanı Sadi KAN ve TAİDER Başkanı Aydın ÖĞÜCÜ’nün karşılıklı hediye takdimi ile son buldu. 


20
Şubat
2018

Aile Şirketlerinde Yönetim Kurulu 4.0

TAİDER “Aile Şirketleri’nde Yönetim Kurulu 4.0”ı tartıştı

Ülkemizdeki aile şirketlerinin kurumsallaşmasını ve kârlı sürdürülebilir büyümesini destekleyerek, ülkemiz ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren TAİDER Aile İşletmeleri Derneği “Aile Şirketlerinde Yönetim Kurulu 4.0” konusunu gündeme taşıdı.

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği ve BUSİAD (Bursa Sanayi ve İşadamları Derneği) işbirliği ile düzenlenen etkinlikte Odgers Berndtson Türkiye, Yönetici Ortağı Ayşe Öztuna Bozoklar, Aktaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sami Erol ve SÜTAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tarık Tezel konuşmacı olurken, oturumu TAİDER Bursa İl Temsilcisi ve Ünver Grup 3. Nesil üyesi Dilara Korgavuş yönetti.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, TAİDER’in üstlendiği görev itibarı ile son derece önemli bir sivil toplum kurulu olduğunu ifade ederek, aile şirketlerinin sürdürülebilirliği ile ilgili gerçekleştirdiği çalışmaların önemine dikkat çekti. TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Öğücü ise açılış konuşmasında tüm dünyada büyümenin yaratacağı değişim ve dönüşüm için bugünden hazır olmak gerektiğini vurguladı.

“2025 yılına kadar Fortune 500 listesindeki şirketlerin yüzde 75’i yok olacak ve yaşayacak şirketlerin yüzde 50’si ise henüz kurulmadı.”

Küresel Aile Şirketleri Araştırması sonuçlarına göre Türkiye’deki aile şirketlerinin dijital gelişmelerin öneminin farkında olduğunu belirten Öğücü konuşmasında dünyadaki dijitalleşme süreci ile ilgili şunları söyledi: “Küresel ortalama yüzde 59 civarındayken, Türk aile şirketlerinde araştırmaya katılanların yüzde 62’si dijital gelişmelerin faydalarının farkında ve hatta faydalarını ölçmeyi sağlayan gerçekçi planlara sahip olduklarını belirtiyor. Gen teknolojisindeki hızlı gelişmeleri, big data yönetimi, yapay zeka ve yaratıcı düşüncenin giderek artan önemini, robotların hayatın her alanına entegrasyonunu düşündüğümüzde, aile şirketlerinin günlük faaliyetlerinin ötesini düşünebilmeleri ve gelecek beş veya on yıl içinde var olma ihtimallerini hesaplamaları kaçınılmaz. Amerika’daki Babson Koleji tarafından yapılan araştırmaya göre 2025 yılına kadar Fortune 500 listesindeki şirketlerin yüzde 75’i yok olacak ve yaşayacak şirketlerin yüzde 50’sinin henüz kurulmadığı öngörülüyor. Bu sonuçlar bize şirketlerimizin devamlılığı için bilhassa yönetim kurulundaki yapılanmayı değiştirmemiz gerektiğini, bilişsel esnekliği yüksek, donanımlı, yaratıcı, genç ve çeşitlilik kavramlarını barındıran bir yapıya geçinilmesinin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Tıpkı Dünyaca ünlü spor müsabakalarında kullanılan İsviçreli saat firması Tag Heuer’ın danışman kuruluna yaş ortalaması 18 olan gençleri dahil etmesi gibi.”

“Dijitalleşme 4.0 değil 5’e hazır olmalıyız. Ancak aile eko sistemeninin değerlerini de unutmamalıyız”

 Etkinlikte konuşan SÜTAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tarık Tezel, şirketlerin gelecek süreçte dijital gelişmelere hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayarak “2000 yılında ilk kez tüm insanlık tarihine eş değer veri üretildi. 2020 yılında ise tüm insanlık tarihinin 20 katı büyüklüğünde veri üretilmesi bekleniyor. Tüm şirketlerin bu sürece hazır olmaları için organizasyonel yapılanmasını tamamlaması çok önemli. Gelecek süreçte  artık insan kaynağını değil yeteneği yönetiyor olacağız. 2030 lara kadar yepyeni meslekler olacak.  Bugün adını bile koyamadığımız bir çok meslek olacak. Bugünkü meslekler ise o gün için yetmez duruma gelecek. Bizlerin beyaz yaka mavi yaka ayrımı olmaksızın kendi yeteneklerimizi çok yükseltmemiz gerekiyor. Dijitalleşme 4.0 değil 5’e hazır olmalıyız. Ancak aile eko sistemeninin değerlerini de unutmamalıyız” diye konuştu.

“Her geminin bir kaptanı olmak zorunda ancak nesiller arası geçiş için şirket içinde bir güven oluşmalı.”

Aktaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sami Erol ise konuşmasında kurumsallaşma  sürecinde ailenin tüm işleyişi profesyonellere devretmesinin sürdürülebilir olmadığını vurguladı. Erol, “Ailenin tamamen el çekmesi de doğru değil.  Yönetim Kurulu’nun  önümüzdeki 5-10 içinde nereye ilerleyeceği ve ne yapacağı çok önemli.  Amaç ortak ise niyet iyi ise bilgi vizyonu destekleyecek kadar iyi ise tüm sorunlar aşılabilir. Ancak alacağımız çok mesafe var. Bu da bir olgunlaşma süreci. Biz 6 -7 yıldır olgunluk düzeyimizi dış gözlemlerle ölçmek açısından uluslararası geçerliliği olan bağımsız denetim mekanizmalarının yanı sıra iç denetim mekanizmalarımızla de ilerliyoruz. Her geminin bir kaptanı olmak zorunda ancak nesiller arası geçiş için şirket içinde bir güven oluşmalı. Türkiye bir dönüşüm yaşıyor. Globalleşme sürecinde artık farklı yetkinlikler öne çıkıyor ve ihtiyaç duyuluyor. Ancak en önemlisi her iki tarafında da güveninin sağlanması” dedi.

“250 yılda yaşanmış değişim 10 yıl içinde yaşanıyor.  Şirketler bu süreci iyi yönetirse fırsat, yönetemezse büyük risk altında olacak.”

Dijitalleşme sürecinde ekip çalışmasının önemine dikkat çeken Odgers Berndtson Türkiye, Yönetici Ortağı Ayşe Öztuna Bozoklar ise  şirketlerin büyük bir değişim ve dönüşüm döneminde olduğunu belirterek, “İnsan ve etik en önemli konu başlığı haline geliyor. Dijitalleşme ana trendleri ise bütün gündemi değiştiriyor.  Bu süreçte insanlar, aile üyeleri olsun olmasın gerekli yetkinliklere sahip mi değil mi? Önemli olan bunu belirleyebilmek. 250 yılda yaşanmış değişim 10 yıl içinde yaşanıyor.  Şirketler bu süreci iyi yönetirse fırsat, yönetemezse büyük risk altında olacak” diye konuştu.


24
Kasım
2017

Aile Şirketlerinde Kurumsal Yönetim

İstanbul Ticaret Üniversitesi işbirliyle düzenlediğimiz Prof. Dr. A. Tuğba Karabulut'un oturum yöneticisi olduğu Aile Şirketlerinde Kurumsal Yönetim konulu panelde değerli üyelerimiz Tekin Urhan, Serra Soysal Koyuncu ve Vefa Reşat Moral konuşmacı olarak yer aldılar. Etkinliğimize katılan herkese teşekkür ederiz.
 


22
Mart
2017

TAİDER Kampüste: Köklerinden Öteye

TAİDER Kampüste: Köklerinden Öteye projemizi İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde ilk kez hayata geçirdik. Projenin amacı ülkemizin gelecek nesilleri olan üniversite öğrencilerine, aile şirketlerindeki deneyimleri aktarmak ve öğrencilerin profesyonel iş dünyasına bakış açılarını geliştirmektir. Değerli iş insanları ve profesyonel yöneticilerin konuşmacı olarak yer aldığı panellerin yanı sıra üyelerimiz de tanıtım masalarında üniversite öğrencileri ile kariyer imkanlarını paylaşmış oldular. Hedefimiz TAİDER Kampüste projesini Türkiye’deki diğer üniversitelerle buluşturmaktır. Etkinlik ardından hazırlanan videoyu izlemek için tıklayınız.


28
Şubat
2017

Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülü Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı

Türk Aile Şirketleri Kuzey Yıldızı’nın Peşinde…

Aile İşletmeleri Kuzey Yıldızı Sürdürülebilirlik Ödül Sürecinde Kurumsal Sürdürülebilirlik Yaklaşımlarını Ölçümleme İmkanı Bulacaklar

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği, Türkiye’deki aile işletmelerinin nesiller boyu gelişmesi ve ülkemiz ekonomisinin daha sağlıklı ve istikrarlı büyümesine destek olmak amacıyla 2012 yılından itibaren çalışmalarına devam ediyor.

TAİDER, aile işletmelerinin sürdürülebilirlik alanında erişebileceği bir yol haritası ortaya koyma ihtiyacına cevap vermek üzere 2016 yılında Kuzey Yıldızı Sürdürülebilirlik Projesini hayata geçirdi.

Bu proje ile aile şirketlerinde sürdürülebilirlik bilincinin gelişmesini ve kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımını benimseyerek bu alanda çalışmalar yapan işletmelerinin teşvik edilmesini amaçlıyor. Proje 4 başlıkta ilerlemektedir.

  • Aile işletmeleri başta olmak üzere tüm şirketlere kendilerini ölçümleyebilecekleri ve geri besleme alabilecekleri Kuzey Yıldızı Etki Değerlendirme Testi Türkçe olarak sunuldu.

Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Etki Değerlendirme Testi için:

http://bimpactassessment.net/familybusinessnetwork

Kuzey Yıldızı: Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Etki Değerlendirmesi Türkçe Soru Rehberi için:

http://taider.org.tr/images/belgeler/kuzey_yildiziaile_sirketlerinde_surdurulebilirlik.pdf

  • Değerlendirme testini başarıyla tamamlayan Aile Şirketlerini takım çalışmasına ve birbirlerinden öğrenerek gelişmeye teşvik eden “Sürdürülebilirlik Çalışma Grupları”  oluşturuldu.
  • Projenin ana eksenini oluşturan “Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülü” ile kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımını benimseyerek bu alanda çalışmalar yapan, çalışanlar, çevre, toplum ve gelecek nesiller açısından fark yaratarak ülke ekonomisine değer katan aile işletmelerinin teşvik edilmesi amaçlandı. Ödül tasarım ve uygulama sürecinde ARGE Danışmanlık ile gönüllü işbirliği içinde bulunulmaktadır.
  • Ödül sürecinde şirketin, saha ziyaretleri ile çözemediği sorularına yanıt bulması, sunulacak sonuç raporu sayesinde şirketler gelişen ve geliştirilecek alanlarını tespit etme imkanı sağlanması hedeflendi. Değerlendiricilerin, değerlendirme sürecinde öğrenmelerine fırsat sağlanması ve öğrendiklerini kendi şirketinde de uygulama imkanı bulması bu sürecin en önemli çıktısı olacaktır.           


09
Şubat
2017

Ailede Birlik İşletmede Sürdürülebilirlik-BURSA

TAİDER Bursa Sanayicileri ve İşadamları ile Buluştu

Ülkemizdeki aile şirketlerinin kurumsallaşmasını ve kârlı sürdürülebilir büyümesini destekleyerek, ülkemiz ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren TAİDER Aile İşletmeleri Derneği 09 Şubat tarihinde Bursa’da Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği (BUSİAD) ev sahipliğinde “Ailede Birlik İşletmede Sürdürülebilirlik” konulu bir toplantı düzenledi.

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği, toplantılarında aile şirketlerindeki ihtiyaçların saptanması, değerler yönetimi, güven ilişkisinin korunması, ailede uyuşmazlıkların etkin yönetimi, kurumsallaşma, nesiller arası devir planlaması, ailede ve işte doğru iletişim gibi aile şirketleri açısından önem taşıyan konuları gündeme taşıyor.

“Aile Şirketlerinin Türkiye’ye Karşı Sorumlulukları Var”

BUSİAD Evi, konferans salonunda gerçekleşen toplantıda açılış konuşması BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Günal Baylan tarafından yapıldı. BUSİAD bünyesinde pek çok aile şirketi olduğunun altını çizen Baylan, aile şirketlerinin dünyada ve Türkiye’de çok büyük önem taşıdığını ifade etti. Bursa’da aile şirketlerinin Cumhuriyetin ilanı sonrası özellikle 1940’li yıllardan sonra gelişmeye başladığını belirten Baylan, “Bursa’da sanat yüksekokullarından mezun olan büyüklerimiz başta olmak üzere değerli girişimcilerimiz öncülüğünde Bursa sanayisi gelişimini hızla sürdürdü. İlk aile şirketlerinin tohumları da bu yıllarda atıldı Otomotiv ana sanayinin şehrimize gelmesi ve yan sanayinin da gelişmesiyle Bursa’nın sanayi yolculuğu hız kazandı. İlk başlarda tekstil ile sanayileşme hamlesine başlayan kent, sonrasında otomotiv ana sanayi ve onun disipline ettiği başarılı bir yan sanayi ile ekonomik açıdan çok değerli bir şehir haline geldi” diye konuştu. Aile şirketlerinin Türkiye’ye karşı sorumlulukları olduğunu kaydeden Baylan, Türkiye’nin geleceği açısından firma sahiplerinin olası sıkıntılar yaşamadan önce gerekli önlemleri almalarının son derece önemli olduğunu sözlerine ekledi. 

“Türkiye’de aile işletmeleri, nesil devri nedeniyle kilit bir noktada”

Baylan’ın ardından söz alan TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sumer Tömek Bayındır, Derneğin “Ailede Birlik İşletmede Sürdürülebilirlik” sloganı ile 2012 yılında kurulduğunu, hedeflerinin, “ülkemizi aile işletmelerinin nesillere devir oranının en yüksek olduğu ülke yapmak” olduğunu belirtti. Dünyada ve Türkiye’de ekonominin ağırlıklı gücünü aile işletmelerinin oluşturduğunu ifade eden Bayındır, Türkiye’de şirketlerin çoğunda birinci nesille ikinci neslin, ya da ikinci nesille üçüncü neslin birlikte görev yaptığını kaydetti. Bayındır, Türkiye’nin birinci nesilden ikinci nesle ve ikinci nesilden üçüncü nesle devrin tam ortasında yer aldığının altını çizerek, bunun da aile işletmelerinin ömrü açısından çok kritik bir nokta olduğunu vurguladı. Bayındır, şöyle devam etti: “Bu devir atlatıldıktan sonra işler çoğu zaman yoluna girmiş oluyor. Türkiye’deki işletmelerin nesiller arası geçişini sağlama noktasında TAİDER’in önemli bir görevi var. Ülkemizde büyük holdingler dahil ciddi bir aile işletmeciliği yapısı var. Sürdürülebilirlik aslında denge anlamına geliyor. Bu dengenin nasıl kurulabileceği ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Biz Türk insanına güveniyoruz ve bu kabiliyette olduğumuza inanıyoruz. Yeter ki farkında olalım. Sürdürülebilirlik anlamında her ailenin kendi formülü olabilir ancak uzun yıllar başarılı olmuş sürdürülebilir aile işletmelerinin 4 temel unsuru olduğunu yapılan akademik çalışmalarla görüyoruz. Bunlar kurumsallaşma adına iyi yönetişimi temel almaları, ailenin çekim gücünü korumaları, aile içindeki ve dışındaki yetenekleri belirleyip geliştirmeleri ve üst yönetim devrine belirli bir disiplin getirmeleri.”

Bayındır konuşmasına devam ederken, TAİDER, İzmir merkez olmak üzere İstanbul, Bursa, Ankara temsilcilikleri ile Türkiye genelinde farkındalık ve bilgilendirme çalışmalarından örnekler verdi. Kuzey Yıldızı projesiyle de aile şirketlerinde sürdürülebilirlik kavramını çalışanlar, toplum, çevre ve gelecek nesiller başlıkları ile anlatmaya ve bu alanda çalışmaları teşvik etmeyi amaçladıklarını aktardı. Sözlerine devam eden Bayındır 28 Şubat’ta İstanbul’da tanıtım toplantısıyla kamuoyuna açıklanacak olan “Kuzey Yıldızı: Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik” projesi kapsamında gerçekleştirilecek Aile Şirketleri Sürdürülebilirlik Ödülü hakkında da konukları bilgilendirdi. Sürdürülebilirlik ödüllerinin 03-04 Kasım tarihlerinde her yıl geleneksel olarak gerçekleşen dünyaca ünlü konuşmacıların davet edildiği ve değerli aile şirketi üyelerinin başarı ve başarısızlık öykülerinin paylaşıldığı, tecrübelerin aktarıldığı TAİDER 5. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’nde verileceğini söyledi.

TAİDER’in önemli bir diğer projesi olan TAİDER Aile İşletmeleri Akademisi hakkında bilgi aktaran Bayındır, aile işletmelerinin sürdürülebilirliğini destekleyen özgün eğitim programları hazırlamak, bilgi aktarmak, yol göstermek amacıyla kurulan TAİDER Akademi’nin eğitimlerine Nisan ayında başlayacağını belirtti.

“Aile işletmelerinde sürdürülebilirlik ailenin ve işletmenin beraber kurumsallaşması ile mümkündür”

Sumer Tömek Bayındır’ın ardından söz alan İstanbul Kültür Üniversitesi Aile İşletmeleri ve Girişimcilik Uygulama Merkezi Yöneticisi Prof. Dr. Mehmet Ufuk Tutan “Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma, Aile Anayasası ve Yönetim Devri” isimli bir sunum yaptı. Tutan aile işletmelerinde kurumsallaşma, aile anayasası ve yönetim devri konularında aile şirketi sahipleri ve gelecek nesil üyelerinin farkındalıklarının sürdürülebilir şirketler olma yolunda ilk adım olduğunun altını çizerek konuşmasına başladı. Tutan şöyle devam etti “ Aile ve şirketin kurumsallaşması beraber yapılmalıdır. Yüzlerce yıl ayakta kalabilmiş aile işletmelerinin ortak özellikleri değişen dünyaya uyum göstermeleri, insana değer vermeleri, işe odaklanmaları, işletmede yetki devri yapmaları, temel aile kültürüne ve değerlere sahip olmaları, aile içi güçlü iletişim ve genç neslin yetiştirilmesi olarak sıralanabilir. Bütün bu sayılanlar ancak doğru kurumsallaşma ile mümkündür” diyen Tutan işletmelerin geleceği açısından ilk üç neslin önemli olduğunu, en büyük risk birinci nesilden ikinci nesile geçişte yaşandığını söyledi. Devir planlarının kurucu hayattayken yapılması gerektiğini vurgulayan Tutan yapılmış alan çalışmaları sonuçlarından örnekler vererek sözlerin tamamladı.

Toplantı plaket töreni ve toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.     


16
Aralık
2016

TAİDER ile TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyeleri Buluşması

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği ile  TÜRKONFED Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri biraraya gelerek aile şirketlerini ilgilendiren konularda 2017 yılından başlayarak ortak çalışmalar ve projeler geliştirmek üzere görüşmelerde bulundular. 


14
Aralık
2016

Kuzey Yıldızı: Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik

TAİDER KUZEY YILDIZI PROJESİ AİLE İŞLETMELERİNDE SÜRDÜRÜLEBİRLİĞİ SAĞLAMADA YÖN GÖSTERECEK

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER) tarafından başlatılan, Kuzey Yıldızı: Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Projesi kapsamında, birbirinden değerli yerli ve yabancı uzmanların konuşmacı olarak yer aldığı toplantı,  Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) işbirliğiyle 14 Aralık Çarşamba günü İstanbul’da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

TÜRK İŞ DÜNYASINDA AİLE SADAKATİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN İTİCİ GÜÇTÜR

TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sumer Tömek Bayındır, “Tüm dünyada işletmelerinin %75’nin ülkemizde de %95’inin aile işletmesi olduğunu biliyoruz. Ülkelerin baskın ekonomik gücü aile işletmeleridir. TAİDER İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara temsilcilikleri ile Türkiye genelinde farkındalık ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürürken başlattığı Kuzey Yıldızı projesiyle de aile şirketlerinde sürdürülebilirlik kavramını çalışanlar, toplum, çevre ve gelecek nesiller başlıkları ile anlatmaya ve bu alanda çalışmaları teşvik etmeyi amaçlamaktadır” dedi. “Ailede Birlik, İşletmede Sürdürülebilirlik” sloganı ile yola çıkan Derneğin kuruluş amacının aile şirketlerinin sürdürülebilirliği olduğunu sözlerine ekleyen Bayındır sürdürme güdüsünün Türklerin kökeninde yer aldığını belirterek eski Türklerin kültüründe yer alan hayat ağacının tam da sürdürülebilirliği ifade ettiğini ve bu simgenin Anadolu’nun geleneksel motiflerinde sıklıkla işlendiğini, daha sonra da göçlerle dünyaya yayıldığını sözlerine ekledi. “Aile bizim kültürümüzün çok önemli bir öğesidir. Türk iş dünyasında aile sadakati önemli bir güçtür. İşte bu gücün yani aile sisteminin işletme sitemi ile dengede olması halinde sürdürülebilirlikten bahsedilebilir” dedi.

HAREKETE GEÇMEMEMİZİN MALİYETİ HAREKETE GEÇMEMİZİN MALİYETİNDEN ÇOK DAHA YÜKSEK

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Yuvarlak Masası Lideri Metin Akman “Günümüzde artık şirketlerin sadece ne kadar kâr elde ettiği değil, bu kârı nasıl elde ettiği de önemli bir kriter haline geldi. Dünyaya ve topluma karşı sorumlu davranması beklenilen iş dünyasının, uluslararası standartları yakalaması, tüketicileri ile güven ilişkisi kurması ve küresel boyutta rekabet edebilmesi için çalışmalarının merkezine sürdürülebilirliği alması şart.” Dedi. Konuşmasının devamında aile şirketlerine değinen Akman “Hem dünyada,  hem de Türkiye’de ekonominin belkemiğini oluşturan aile şirketlerinin sürdürülebilirliği içselleştirme ve iş dünyasına liderlik etmede de öncü rol oynayabileceğine inanıyorum çünkü aile şirketleri genlerinde sürdürülebilirlik kavramını barındırıyor.” ifadelerini kullandı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İNSANLIĞIN BİR HEDEFİDİR VE EN İYİ ÖRNEKLERDEN FAYDALANMAYA İHTİYACIMIZ VAR

Açılış Konuşmalarının ardından sahneye çıkan ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı ve Argüden Yönetişim Akademisi Kurucusu Dr. Yılmaz Argüden, TAİDER Kuzey Yıldızı Sürdürülebilirlik Yarışması’nı tanıttı. Argüden “Ödüller özellikle sivil toplum kuruluşlarının güçlü toplumu yönlendirme araçlarından bir tanesidir. Çünkü iyi örneklerin ortaya çıkması onlardan daha çabuk öğrenilmesini sağlar. Sürdürülebilirlik de insanlığın bir hedefi olduğuna göre en iyi örneklerden faydalanmaya ihtiyacımız vardır.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sumer Tömek Bayındır’ın oturum yöneticisi olduğu “Aile Şirketleri Sürdürülebilirliğin Neresinde?” konulu panelde, konuşmacılar TAİDER Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komite Başkanı Naile Göçen Çukurova, B Corp Türkiye’den Simge Aydın, Aile İşletmeleri Ağı (FBN) Hollanda’dan Desiree Van Der Kaaji ile Aile İşletmeleri Ağı (FBN) Hindistan’dan Arjun Chowgule dünyadan ve Türkiye’den örneklerle sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları aktardılar.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA SÜRDÜRÜLEBİLİR AİLE ŞİRKETLERİ İLE MÜMKÜNDÜR

Panelde konuşan Naile Göçen Çukurova, “Dünyada ve ülkemizde önemli, büyük şirketlerin hemen hemen hepsi aile şirketleridir, dünyayı aile şirketleri yönetmektedir. TAİDER olarak sürdürülebilir bir işletme anlayışını benimsiyoruz. Sürdürülebilirlik andımızda aldığımızdan daha fazlasını aktarabilmek için çalışanlar, toplum, çevre ve gelecek nesiller için söz verdik. Farkındalık yaratmak ve aile şirketlerinde bilincin gelişmesini desteklemek amacıyla “Türk Aile Şirketleri Kuzey Yıldızının Peşinde” sloganıyla bir yarışma düzenliyoruz.” dedi.

AİLE ŞİRKETİNİZİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARINI ÖLÇÜMLEYİN, KIYASLAYIN VE İYİLEŞTİRİN

B Corp Türkiye’yi temsilen konuşan Simge Aydın, Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Etki Değerlendirmesi Anketi’nden bahsetti. Aydın “B Corp sadece dünyanın en iyisi olmayı değil, dünya için en iyi olmayı amaçlayan şirketlerin gönüllü olarak katıldığı bir topluluk ve küresel bir liderlik hareketidir ” dedi. Aile şirketlerinin sürdürülebilirlik alanında faaliyetlerinin etkilerini ölçerek bu alanda daha etkin çalışmalara yapmalarını teşvik etmek üzere Uluslararası Aile Şirketleri Ağı (FBN International) B Lab tarafından oluşturulan aile şirketlerine özgü Sürdürülebilirlik Etki Değerlendirmesi Türkçe Soru Rehberi hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Kuzey Yıldızı : Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Etki Değerlendirmesi testi için:

http://bimpactassessment.net/familybusinessnetwork

Kuzey Yıldızı: Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Etki Değerlendirmesi Türkçe Soru Rehberi için:

http://taider.org.tr/images/belgeler/kuzey_yildiziaile_sirketlerinde_surdurulebilirlik.pdf

İŞİMİZ AİLE DEĞERLERİMİZİN BİR YANSIMASIDIR-HOLLANDA’LI BİR AİLE ŞİRKETİNDEN ÖRNEKLER

Uluslararası FBN Gelecek Nesil Üyesi ve 1953 yılında büyükbabası tarafından kurulan domates üreticisi REDSTAR Aile Şirketi’nin 3.nesil üyesi Desiree Van Der Kaaji, Kuzey Yıldızı: Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Projesi ‘ni kendi aile şirketinde yenilik yapmak üzere bir araç olarak gördüğünü ve kurucuların bu anlayışa hakim olmalarının ancak gelecek nesilleri ile bir arada çalışırlarsa mümkün olacağının altını çizdi. Sürdürülebilirlik yolculuğunda aile şirketindeki deneyimleri paylaşan  Kaaji “Aile şirketlerini birarada tutan gücün aile değerleri olduğu ve bunun tüm Dünya’da farklı coğrafyalarda bile özünde sürdürmek kaygısı taşıdığını “ söyledi. 

100 YILLIK CHOWGULE AİLESİ –HİNDİSTAN’DAN ÖRNEKLER

“Hindistan cevizi yağı, bambu ve ahşap eşya ihracati ile 1916 yılında ticaret hayatına atılan Chowgule ailesi bugün madencilik, taşımacılık, otomotiv gibi ana sektörlerde Hindistan’ın önde gelen grup şirketlerinden biri olmuştur” diye sözlerine başlayan 4.nesil üyesi Arjun Chowgule 40 kişilik ailenin her hafta sonunda birlikte kahvaltı yapmasının özel bir anlamı olduğunu söyledi. Bu kültürün aslında Türk Aile Şirketlerinde de deneyimlediğini sözlerine ekleyen Chowgule kurucu nesillerin aile şirketlerinin gelecek nesil üyelerine işlerini devrederken liyakatın esas alınmasının altını çizdi. Uluslararası FBN Gelecek Nesil Zirvesi’nin 26-29 Nisan 2017 tarihlerinde Hindistan’ın Goa kentinde gerçekleşeceğini ve 18-40 yaş arası aile şirketi gelecek nesil üyelerine özel olarak tasarlandığını” sözlerine ekledi.

AİLE ŞİRKETLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİ FİNANSAL AÇIDAN DESTEKLENİYOR

Panel oturumunun ardından “Enerji Verimliliği ve Finansman” konusunda Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TURSEFF) Banka İlişkileri Müdürü Seyran Hatipoğlu TURSEFF’in, Sürdürülebilir Enerji kapsamındaki faaliyetlerini aktardı. Hatipoğlu, Sürdürülebilir enerji kapsamındaki faaliyetlerini, faiz ve vade avantajları sağlayan finansman, projelere ücretsiz destek, politika diyaloğu ile yatırımların uygulanmasında yardımcı olmak olarak özetledi.  Piyasalardaki proje finansman boşluğunu doldurduklarını ifade ederek konuşmasını sonlandırdı.

Oturumların son bölümündeki soru-yanıt kısmında, katılımcılar merak ettikleri konuları yöneltme imkânı bulurken, toplantının sonunda konuşmacılara değerli paylaşımlarından ötürü TAİDER’e özgü tasarlanmış, aileyi simgeleyen seramik anı hediyesi verildi. Etkinlik, tüm katılımcıların toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.


05
Kasım
2016

Ailede Birlik İşletmede Sürdürülebilirlik - Biga

Ailede Birlik İşletmede Sürdürülebilirlik

TAİDER BİSİAD Ortak Etkinliği

Konuşmacılar:

Sumer Tömek Bayındır (TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı)

Prof. Dr. Ufuk Tutan (İstanbul Kültür Üniversitesi-AGMER)

Tarih: 5 Kasım 2016, Cumartesi

Saat: 09:00-11:00

Yer: Köşdere Oteli Biga, Çanakkale

Program:

09:00 Hoş Geldiniz

09:30 Ailede Birlik İşletmede Sürdürülebilirlik

10:00 Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma

10:30 Soru - Yanıt

11:00 Kapanış

*Etkinlik ücretsiz olup, TAİDER ve BİSİAD üyelerine açıktır.


28
Eylül
2016

Aile Şirketlerinde Devir

Değerli Üyelerimiz ve Dostlarımız,

28 Eylül 2016, Çarşamba günü Manisa'da gerçekleşecek “Aile Şirketlerinde Devir ” başlıklı toplantımızda sizleri görmekten mutluluk duyacağız.

Konuşmacılar:

Perihan İnci (İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi)

Şükrü Ünlütürk (Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı)

Başak Çilingiroğlu Kurtoğlu (Shoe City Yönetim Kurulu Üyesi)

Tarih: 28 Eylül 2016, Çarşamba

Saat: 16.00-18.45

Yer: Manisa Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu

Program:

16.00 Hoş Geldiniz

16.30 Açılış Konuşmaları

17.00 Oturum

18.15 Soru-Yanıt

18.45 Kapanış 

Lütfen 25 Eylül'e kadar cevap veriniz – info@taider.org.tr

*Etkinlik herkese açık ve ücretsizdir.

Saygılarımızla,

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği


06
Mayıs
2016

Hissedarlara Özel Yönetim Kurulu Üyeliği İhtisas Programı-İzmir

Program Ücreti: 1.200TL+KDV'dir. TAİDER üyelerine %50 indirim uygulanmaktadır. 

Detaylı bilgi ve kayıt için: abalcilar@tkyd.org 0212 347 6273-Ahmet Balcılar


27
Nisan
2016

TAİDER-Akbank-Deloitte-Sabancı Üniversitesi EDU "Aile Şirketleri Araştırması" Lansmanı-İstanbul

Aile Şirketleri için Sürdürülebilir Başarının Anahtarları Araştırması

Akbank’ın, aile şirketlerinin kurumsallaşma ve sürdürülebilir olma yolculuğunda yardımcı olmak  amacıyla, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU, Deloitte ve TAİDER Aile İşletmeleri Derneği işbirliğiyle hazırladığı “Aile Şirketleri için Sürdürülebilir Başarının Anahtarları” araştırması, düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı. Aile şirketlerine bir rehber niteliği taşıyan araştırmada, araştırmaya katılan aile şirketleri ile yapılan görüşmeleri derleyerek ve yorumlayarak yaptığı analizleri içeren araştırma kitap, Akbank Aile Şirketleri Akademisi’nde bir kaynak kitap olarak kullanılmaya başlanacak.

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sumer Tömek Bayındır konuşmasında, aile işletmelerinin Türkiye ekonomisindeki önemine dikkat çekerek, “Ülkemizdeki aile şirketlerinin özgün gereksinimleri ve sürdürülebilirlik arayışlarını destekleyen yönetim ilkeleri geliştirmeleri ve deneyimlerini bir güven ortamı içinde paylaşmalarına olanak sağlamak üzere TAİDER Aile İşletmeleri Derneği’ni 2012 yılında İzmir’de kurduk. Bugün farklı sektörlerden, farklı yapılara sahip aileler, İzmir merkezimiz ile İstanbul, Bursa ve Ankara temsilciliklerimizde yapılan toplantılarda fayda sağlayabilecekleri pek çok yeni bilgiye ulaşabiliyor, yapılan paylaşımlar ile kendi ailelerinde ve işletmelerinde önemli olanın ne olduğuna dair farkındalıklarını artırıyorlar. Paydaşı olmaktan memnuniyet duyduğumuz “Aile Şirketleri için Sürdürülebilir Başarının Anahtarları” araştırmasının sonuçlarının da benzer bir şekilde ailelere ve işletmelerine başarılı örneklerden öğrenme olanağı sunacağına inanıyorum.” dedi.

Kitapçığı indirmek için lütfen tıklayınız.


06
Nisan
2016

Ailede Birlik İşletmede Sürdürülebilirlik-Mersin

Kayıt için lütfen tıklayınız.

Değerli Üyelerimiz,
6 Nisan, 2016 Çarşamba günü Mersin’de gerçekleşecek, “Ailede Birlik İşletmede Sürdürülebilirlik” konulu TÜGİAD Çukurova işbirliği ile düzenlediğimiz bilgilendirme seminerimizde sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. 


Program: 
16.00-17.00 Kayıt /çay-kahve
17.00-17.20 Açılış Konuşmaları
17.20-18.30 Bilgilendirme Semineri
18.30-19.00 Soru – Yanıt
19.00-19.30 Oyunu Değiştirenler – Kapanış

Yer: Hilton Otel, Mersin

Açılış Konuşmacıları:
Armağan Öner – TÜGİAD Çukurova Yönetim Kurulu Başkanı
Sumer Tömek Bayındır – TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı
Konuşmacılar:           
Hasan Şemsi – BERDAN CİVATA Yönetim Kurulu Başkanı
Zeynep Şemsi Aysalar – BERDAN CİVATA Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür
Atıl Pekşen – Levent Kimya Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer Abdo – HATEKS Yönetim Kurulu Üyesi
Moderatör: 
Mustafa Bayındır – Nöron Eğitim Merkezi Yöneticisi

“Oyunu Değiştirenler” Engin Tan Narin – Narin BYS Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

4 Nisan’a kadar lütfen cevap veriniz
İletişim: info@tugiadcukurova.org  / 0545650 6373
Etkinlik ücretsizdir.


03
Mart
2016

Ailede Birlik İşletmede Sürdürülebilirlik-Balikesir

Konu: Aile Şirketlerinde Yönetim Genç Kuşağa Devredilirken Neler Yaşanıyor?
Konuşmacı:
Doç. Dr. Ufuk Tutan (Yaşar Üni.)
Sumer Tömek Bayındır (TAİDER Y.K. Başkanı)
Yer: Onhann Otel
Saat: 18.00 - 19.30

TAİDER - BAGİAD - EGİFED Ortak etkinliğidir.


30
Eylül
2015

TAİDER-TÜSİAD Sohbet Toplantısı

Yer: TÜSİAD Merkez Ofis/İstanbul
Tarih: 30 Eylül, 2015 Salı
Etkinlik adı: "Ailede Birlik, İşletmede Sürdürülebilirlik"
 

04
Haziran
2015

KALDER - “Mükemmelliği Arayış Sempozyumu”

Konuşmacı temsilen: Sumer Tömek Bayındır

Yer: Hilton / İzmir

Oturum: Kuşaklararası Denge


19
Mart
2015

Aile Anayasası Çalıştayı

KONU : “Aile Anayasası Çalıştayı”

Yer: EGİAD-İzmir

Saat : 10.00-17.00


19
Kasım
2014

TKYD Gündem Toplantısı


27
Şubat
2014

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği, Kocaeli Sanayi Odası (KOSANO) Ortak Etkinliği

TAİDER ve Kocaeli Sanayi Odası iş birliğinde “Ailem ve Şirketim Arasındaki Kritik Dengeyi Yönetmek” konulu panel düzenledi.

Kocaeli Sanayi Odası Meclis Salonu’nda gerçekleşen panele konuşmacı olarak; CGS Center Kurucu Başkanı Dr. Güler Manisalı Darman, Polisan Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Bitlis, Türk Ytong San. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, DMY Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Arıkan yer alırken panelin oturum yöneticiliğini CGS Center Kurucu Başkanı Dr. Güler Manisalı Darman üstlendi.

TAİDER Başkanı Şerife İnci Eren’de toplantının açılış konuşmasında derneklerinin amacı hakkında kısa tanıtım sunumu gerçekleştirdi. Başkan Eren; "TAİDER olarak, Türkiye’de aile işletmelerini bir araya getiren ilk ulusal organizasyon olan Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi'nde çok sayıda aile işletmesi sahibi, gelecek nesil temsilcileri, akademisyenler, iş dünyası ve ilgili sivil toplum kuruluşları temsilcilerini ağırlayarak aile işletmelerine, dolayısıyla ülkemiz ekonomisine daha fazla katma değer yaratmada etkin sonuçlar doğurmasını hedefliyoruz.” dedi.

Kocaeli Sanayi Odası ile iş birliği yapmaktan ve gördükleri ilgiden dolayı mutlu olduklarını vurgulayan TAİDER Başkanı Eren, organizasyon için  KOSANO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, Meclis üyeleri  Tekin Urhan ve Metin Türedi’ye teşekkürlerini sundu.


20
Mart
2018

Ulusal Ekonomik Daralmalardan Aile Şirketlerinin Çıkışı

TAİDER Ankara “Ulusal Ekonomik Daralmalardan Aile Şirketlerinin Çıkışını” Konuştu

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği Ankara temsilciliği tarafından gerçekleştirilen “Ulusal Ekonomik Daralmalarından Aile Şirketlerinin Çıkışı” konulu toplantı Petaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve 2. nesil üyesi Dr. Begüm AKIŞ’ın yöneticiliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda Actus Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı ve Target Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Adnan NAS ile TBMM 22. Dönem Başkanvekili, Ankara Milletvekili ve Yorum Matbacılık Kurucusu Yılmaz ATEŞ izleyiciler ile görüşlerini paylaştı.

Panelin açılışını yapan TAİDER Ankara Temsilcisi, KAM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve 2.nesil üyesi Berkan BAYKAM katılımcılara TAİDER’in kuruluş hikayesi ve hedeflerinden bahsederek, “Kuzey Yıldızı: Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülü”, TAİDER Akademi ve 2-3 Kasım’da İstanbul’da gerçekleşecek olan TAİDER 6. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi hakkında bilgi verdi.

Aile Şirketleri Ekonomik Krizlerde Dalgakıran Görevi Görüyor

Panelin açılış konuşmasında aile şirketlerinin Türkiye ekonomisine olumlu katkılarından da bahseden Aydın ÖĞÜCÜ “Aile işletmeleri gelişmekte olan ekonomilerin birçoğu için önemli üretim, istihdam ve katma değer yaratan ekonomik birimlerdir. Aynı zamanda bu ekonomiler açısından özellikle ekonomik kriz dönemlerinde dalga kıran görevi görmektedirler” diye konuştu. ÖĞÜCÜ, ülkemizin üretim potansiyelinin ve istihdamının neredeyse yüzde 95’ini gerçekleştiren aile şirketlerinin etkin yönetimi ve gelecek planlamasının, toplumsal refah artışına da katkıda bulunacağına dikkat çekti.

 Kurucu Nesil Mücadeleci Oluyor 

Türk aile şirketlerinin batıya oranla çok daha genç oldukları için daha kısa vadede büyümek isterken ölçek küçüklüğü, finans erişimi kısıtı, kuşak değişiminin iyi yönetilememesi ve ekonomideki yapısal zaaflar nedeniyle kriz etkilerine daha fazla açık olduğunu söyleyen Adnan NAS “Bu bakımdan Türk aile şirketlerinin nitelikli profesyonel yöneticiler ve güçlü kurumsal yapı ile etkin aktif-pasif, finans yönetimi ve ortaklıklar yoluyla rekabet güçlerini arttırmaları hayati önem taşır.”” dedi.

 Eğitime Yapılan Yatırım, Üretime Yapılan Yatırımı Artırır

Devletin gelirlerinin yaklaşık yüzde 75’inin KDV, kurumlar ve gelir vergisinden oluştuğunu, bunun da yüzde 60’ının aile işletmeleri tarafından sağlandığına dikkat çeken Yılmaz ATEŞ “Ülkemizde yaşanan büyük krizlerde ilk olarak aile şirketleri etkilenir. Eğitim ve üretiminin birbirine bağlı olduğu asla unutulmamalıdır. Eğitime yapılan yatırım, üretime yapılan yatırırımı artırır. Eğitim artarsa, üretim de artar“dedi.

Toplantı, katılımcıların soruların yanıtlanmasının ardından sona erdi. 


25
Eylül
2017

Aile Şirketlerinde Dijitalleşme: Dijital Dönüşüm Ne Demek?

TAİDER, Aile Şirketlerinde Dijital Dönüşüm Konusunu İşledi

 Ülkemizdeki aile şirketlerinin kurumsallaşmasını ve sürdürülebilir büyümesini destekleyerek, ülkemiz ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren TAİDER Aile İşletmeleri Derneği 25 Eylül’de Ankara’da “Aile Şirketlerinde Dijitalleşme: Dijital Dönüşüm Ne Demek?”  konulu bir toplantı düzenledi.

TAİDER üyeleri ve ülkemizin önde gelen aile şirketi temsilcileri ile gelecek nesil üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği, TOBB Üniversitesi’nde düzenlenen toplantıda açılış konuşmasını yapan TAİDER Aile İşletmeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Öğücü dernek hedef ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.  Dijital uygulamaların bir yandan tehdit oluştururken bir taraftan da fırsat sunduğu vurgulayan Öğücü, değişim hızına adapte olan şirketlerin rekabette avantaj sağlarken, dönüşümde yavaş kalan şirketlerin ise teknolojinin yıkıcılığının etkisinden kurtulamadığını söyledi.

TAİDER Ankara temsilcisi, Gelecek Nesil Üyesi ve KAM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Berkan Baykam, aile şirketlerinin farklı nesillerinin bir araya geldiği TAİDER etkinliklerinde paylaşılan tecrübelerin üyelerin aile ve iş hayatlarına olumlu yansımaları olduğunu gözlemlediklerini, bunun nedeninin dernek misyonunun çok özel olması ve alanında Türkiye’deki tek dernek olarak aile şirketi üyelerinin ihtiyaçlarına doğrudan cevap verebilecek platformlar yaratılması olduğunu söyledi.

TAİDER üyeleri, Ankara’nın ve ülkemizin aile şirketi sahipleri ile aile şirketi gelecek nesil üyelerinin bir araya geldiği toplantıda Arkan & Ergin JPA International Kurumsal Finansal Ortak Doğan Taşkent ve Mentors Network Türkiye Kurucusu Mehmet Onarcan konuşmacı olarak yer aldılar.

 Doğan Taşkent: Dijital dönüşüm aile şirketlerinde tehdit değil bir fırsattır.

Doğan Taşkent, ortamın, risk algısının, donanım ve takım yetkinliklerinin günümüzde hızla dönüştüğünü belirtti. Aile şirketlerinin üstün özelliklerinden biri olan hızlı karar verme ve girişimcilik çekim gücünün bu dönüşümü fırsata çevirmek için önemli olduğunu vurguladı. Aile şirketlerinde yetişkin nesil “işimi nasıl daha iyi yaparım” derken gelecek nesilin “işimi daha farklı nasıl yaparım?” sorusu ile süreçlere yaklaştığını örneklerle ifade etti. Taşkent, yaşam döngüsünde düşmemek için kendini yenilemek gerektiğini, yaşanan tecrübeler ile algılarımızı kapatmamamızın önemini kaydetti. Dijitalleşme ile dijital dönüşümün birbirinden farklı olduğunu yetişkin neslin farkındalığının bu noktada çok önemli olduğunun altını çizdi. Aile şirketlerine inovasyonu serbest bırakmalarını ve gelecek neslin hata yapmasına izin vermelerinin geleceğe yapılan bir yatırım olarak görülmesini önerdi.

Mehmet Onarcan: Dijitaleşme ile rekabetin önündeki engeller kalkmıştır.

Mehmet Onarcan, Peter Drucker’ın “Kültür Stratejiyi Kahvaltıda Yer” sözünü hatırlatarak, dijital dönüşüm için önce farkındalık ve kültürel dönüşüm çalışmalarının başlatılması ve bunu güçlü bir stratejinin takip etmesi gerektiğini ifade etti. İş modellerindeki değişim hızının ve yıkıcı yenilikçiliğin etkisinin katlanarak arttığı günümüzde, insanlar gibi fikirler de dolaşım içinde ve dijitalleşme ile rekabetin önündeki engeller kalkmıştır diyen Onarcan, müşteri odaklı olmanın ve hızla gelişen, yaygınlaşan teknolojilere adaptasyonun aile şirketleri için de artık hayati olduğuna vurgu yaptı. Herkesin kendi sektörü ve işinin gelecekte nasıl şekilleneceğini sorgulaması gerektiğini, tüm stratejilerin yeniden gözden geçirilmesi ve dijital dönüşümün üst yönetim tarafından sahiplenilen ancak tüm organizasyona yayılan ve özümsenen bir hareket olması gerektiğini ifade etti.  Türkiye’de inovasyon ve girişimcilikte çoğu zaman etkin mentorluk almanın paradan daha önemli olduğunu belirten Mehmet Onarcan, dönüşümü başarmak için farklı deneyimlerden faydalanmak, inovasyon ve girişimcilik ekosisteminin oyuncularını tanımak, inovasyonu serbest bırakmak, teknoloji startup’larını keşfederek onlarla birlikte çalışmanın, aile şirketlerinin sürdürülebilirliğine ve geleceğine önemli katkı sağlayacağının altını çizdi.

 İstanbul’da 03-04 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleşecek, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ali Koç’un açılış konuşmacısı olacağı TAİDER 5. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’nde tekrar bir araya gelecek üyeler ve Türkiye’nin seçkin iş aileleri “Aile Şirketlerinde Benden Bize Doğru” temasıyla yapılacak oturumlarda paylaşımlarına devam edecekler.


21
Nisan
2017

Aile Şirketleri için Yeni Güç: Fon ve Dış Kaynak

TAİDER, Aile işletmeleri Derneği 21 Nisan 2017, Cuma günü Anıtkabir ve Kurtuluş Müzesi ziyareti, TAİDER üyesi KAM A.Ş. işyeri gezisinin ardindan “Aile Şirketleri için Yeni Güç: Fon ve Dış Kaynak”  konulu  toplantıyı Ankara Ticaret Odası'nda gerçekleştirdi.Tüm katılımcılarımıza ve TAİDER Ailemize teşekkür ederiz.

Değerli paylaşımları için konuşmacılarımıza ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz. Toplantı ardından hazırlanan videoyu izlemek için tıklayınız.

Toplantımızın CNN Türk kanalında çıkan haberini izlemek için tıklayınız.

TAİDER, Aile Şirketleri için Fon ve Dış Kaynak Konusunu İnceledi

Ülkemizdeki aile şirketlerinin kurumsallaşmasını ve sürdürülebilir büyümesini destekleyerek, ülkemiz ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren TAİDER Aile İşletmeleri Derneği 21 Nisan’da Ankara’da “Aile Şirketleri için Yeni Güç: Fon ve Dış Kaynak”  konulu bir toplantı düzenledi.

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği Ankara temsilciliği tarafından düzenlenen toplantıda, aile işletmelerinin sürdürülebilirliğini sağlarken dışarıdan fon kullanımı, şirket birleşmeleri ve satın almaları hakkında doğru yöntem ve araçlar hakkında bilgiler ve bu süreçte yaşanan olumlu, olumsuz tecrübeler paylaşıldı.

TAİDER üyeleri, Ankara’nın ve ülkemizin aile şirketi sahipleri ile aile şirketi gelecek nesil üyelerinin bir araya geldiği toplantıda ilk oturum “Aile Şirketini Güçlendirmek Üzere Şirket Satma Örnekleri” konu başlığında düzenlendi. ÇEPAŞ Galvaniz Demir Çelik Madencilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Kahraman, Canpa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özcan ve Plasser Türkiye Demir Yolu Makinaları A.Ş. Genel Müdürü ve Çanga Grup Yatırım A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Onur Çanga’nın konuşmacı olarak yer aldıkları oturumun yöneticiliğini Servo Capital Advisors Yönetici Ortağı Kaan Kiziroğlu yaptı.

Toplantının ikinci oturumu “Fon Yöneticileri ve Aracılar, Aile Şirketi Alanlar” konusunda gerçekleşti. Kovvan A.Ş. Kurucusu ve Genel Müdürü Emre Özbek’in yöneticisi olduğu oturumda, Mediterra Capital Yönetici Ortağı Ahmet Faralyalı, 3 Seas Capital Partners Yönetici Ortağı İbrahim Arınç ve Anka Capital Yönetici Ortağı Serhat Çiçekoğlu konuşmacı olarak yer aldılar.

Son derece verimli geçen toplantının son bölümündeki soru ve yanıt kısmında, katılımcılar merak ettikleri konuları yöneltme imkânı elde etti. Etkinlik, tüm katılımcıların toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Konuşmacılar ve Toplantı Yöneticileri:

AHMET FARALYALI (Mediterra Capital Yönetici Ortak)

Ahmet Faralyalı , Mediterra’nın kurucu ortağı, yönetici ortağı ve yatırım komitesi üyesidir. Ahmet, Arzum Elektrikli Ev Aletleri, ACP Sigorta ve Reasürans Brokerliği ve Tavuk Dünyası yönetim kurullarında görev yapmaktadır. Mediterra’yı kurmadan önce Ahmet, Kohlberg Kravis Roberts (KKR)’ın Londra ofisinde Türkiye yatırımlarından sorumlu yönetici olarak görev yapmıştır. Kendisi Türkiye ve Avrupa'da kaldıraçlı satın almalar ve büyüme sermayesi işlemleri gerçekleştirmiştir. UN Ro Ro ve Pages Jaunes Groupe (PAJ.PA) yönetim kurulu üyeliklerinde bulunmuştur.
Ahmet, Stanford Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansı (MBA), UCLA’da Uygulamalı Matematik ve İş Ekonomisi dallarında lisans eğitimini tamamlamıştır

EMRE ÖZBEK (Kovvan A.Ş. Kurucusu ve Genel Müdürü)

Emre Özbek Kovvan Ortak İnovasyon Ajansı kurucusu ve yöneticisidir. Kovvan, aralarında aile işletmelerinin de bulunduğu, orta ve büyük boy işletmelerin yeni ürün, servis ve iş modeli geliştirme ve dijitalleşme projelerinde inovasyon stratejisi, sistemi, süreçleri ve insan kaynağını bir araya getiren bir ajanstır.

Emre Özbek son 3 yıldır Türkiye inovasyon ve girişimcilik ekosistemi içerisinde iş modeli olarak ilgili tarafları bir araya getiren roller üstlenmiştir. Bu görevler arasında Istanbul Startup Angels melek yatırımcı ağının yönetici ortağı, Mentor Network Turkey bünyesinde kurucu mentör, İTÜ Çekirdek kuluçka merkezinde mentör koordinatörü, StartersHub micro-VC ve hızlandırma merkezinde yöneticilik bulunmaktadır. Bunlar yanında profesyonel olarak danışmanlıklar ve eğitimler de vermektedir.

Emre Özbek 20 yıllık kurumsal kariyerine PricewaterhouseCoopers Türkiye bünyesinde başlamış, denetim ve danışmanlık çalışmalarını İsviçre ve Amerika ofislerinde de devam etmiştir. Kurumsallaşma alanları arasında yer alan kurumsal risk yönetimi, iç kontroller ve iç denetim ve BT denetimleri alanlarında uzmanlaşmıştır. Sonrasında Vodafone Türkiye bünyesinde iç denetim ve sonrasında strateji ve iş geliştirme fonksiyonlarını yönetmiştir.

Emre Özbek yüksek öğrenim tez çalışmasını Marmara Üniversitesi bünyesinde sürdürmekte ve İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümü mezunudur.

ERCAN KAHRAMAN (ÇEPAŞ Galvaniz Demir Çelik Madencilik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

1979 yılı Almanya doğumlu. Bilgisayar Mühendisliği mezuniyeti ardından yönetim organizasyonu üzerine yüksek lisansını bitirerek, İstanbul’da müteahhitlik ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren aile firmasında iş yaşamına başladı.

ÇEPAŞ A.Ş. kurucu ortağı olarak tüm süreçlerden sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü olarak görev yaptı.

(ÇEPAŞ, faaliyet gösterdiği ürün gruplarında kısa sürede Türkiye’nin önde gelen firmaları arasında yer almış, Edirne’den Kars’a, Hatay’dan Sinop’a ülkemizin birçok önemli projesinde imza atmıştır. Halen birçok proje başarılı bir şekilde sürmektedir.)

11 Kasım2013 tarihinde Genel Müdürü olduğu ÇEPAŞ’ın, İspanya’nın en büyük endüstri grubu Gonvarri ile ortaklık anlaşması imzalamasına öncülük ederek bu süreçlerin yönetiminde bulundu. (Çelik ve çelik ürünleri, otomotiv sektörü ve yan sanayi, yenilenebilir enerji olmak üzere 3 ana faaliyet alanı bulunan Gonvarri Group, 25'ten fazla ülkede,140'dan fazla fabrika ve 35 binden fazla personelle hizmet vermektedir. 2014 verilerine göre 2,187 milyar Euro büyüklüğe sahiptir.)

TÜGİAD Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı, Ankara Ticaret Odası Meclis Üyeliği, Beyzbol ve Softbol Federasyonu Beyzbol Asbaşkanlığı, Etimesgut Belediyespor Yönetim Kurulu Üyeliği, Gümüşhane Spor Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmekte.

Evli ve bir çocuk babası.

İBRAHİM ARINÇ (3 Seas Capital Partners Yönetici Ortak)

3 Seas Capital Partners bünyesine 2007 yılında katılan İbrahim Arınç, şirket alım, satım ve ortaklıkları, stratejik ortaklıklar, girişim sermayesi yatırımları, kurumsal finans, halka arz ve hisseye çevrilebilir menkul yatırımları konularında 20 yıla yakın profesyonel deneyime sahiptir.

1994 yılında Özel Tarsus Amerikan Lisesi’nden mezun olan Arınç, 1998 yılında ABD Babson College İşletme Bölümü’nden İşletme ve Ekonomi alanlarında çift anadal lisans diploması ve 2003 yılında ABD Boston College’dan Finans Master’ı diploması almıştır.

1998 yılından bu yana New York ve İstanbul merkezli aracı kurumlar ve uluslararası yatırım bankalarında, şirket alım, satım ve ortaklıkları alanlarında kurumsal ve finansal yatırımcılara yönelik olarak çalışan İbrahim Arınç, bugüne kadar perakende, gıda, endüstri, yüksek teknoloji, tüketici hizmetleri, İnternet ve enerji gibi sektörlerinde birçok M&A işlemine imza atmıştır.

KAAN KİZİROĞLU (Servo Capital Advisors Yönetici Ortak)

Kaan Kiziroğlu, Servo Capital Advisors A.Ş.’nin kurucu ve yönetici ortağı ve Egesan- Egeli Aşındırıcı Taşlar A.Ş.’nin 3.’üncü kuşak hissedarıdır. Kendisi yatırım bankacılığının çeşitli konularında çalışmış ve şirket satın almaları,  finansman aranjmanı, gayrimenkul yatırımları ve finansal kriz yönetimi  konularında tecrübe sahibidir. Kendi ailesinin de geçmişte yaşadığı tecrübelerden dolayı, son yıllarda şirketinin ana faaliyet alanlarından birini aile servetinin korunması, aile ofisi kurulumu ve yönetimi konusuna yönlendirmiştir.

MEHMET ÖZCAN (Canpa Holding Yönetim Kurulu Başkanı)

Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi’ ni İnşaat Mühendisi olarak bitirdikten sonra 1977 yılında Mehmet Özcan İnşaat Taahhüt firmasını kurdu.

1979’ da Levent Tecrit Maddeleri Ltd. Şti.’ nde kurucu ortak ve şirket müdürü oldu.1984 yılında hissesini satıp ayrıldı. 1984 yılında İnşaat Taahhüt işlerine ağırlık verdi.1984-1987 arası Atatürk Barajı’ nda 336 konut, yemekhane, misafirhane ve ısı santrali bina inşaatlarını yapar.1990-1995 arası SSK’ ya Aksaray, İnegöl, Karabük hastane ve dispanser işlerini yaptı. 1992 yılı Mehmet ÖZCAN firması CANYAPI İnşaat A.Ş.’ ye dönüştü. Taahhüt işleri bu firma ile sürdürüldü.

1985 yılı CANPA İZOLASYON LTD.ŞTİ.’ nin kuruluşudur. 2003 yılında Canpa & Mardav ortaklığı ile Stoper Yapı ve Yalıtım Sistemleri AŞ. kuruldu.

2007 yılı başında bitümlü membran üretimi başladı. 2014 Haziran’ında Canpa hissesini Ravago Grub’ a satar ve ortaklıktan ayrıldı. Halen CANPA HOLDİNG çatısı altında Yönetim Kurulu Başkanı olarak Ankara ve İstanbul’ da çalışmalarını sürdürmektedir.

ONUR ÇANGA (Plasser Türkiye Demir Yolu Makinaları A.Ş. Genel Müdürü ve Çanga Grup Yatırım A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı)

Başkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunudur. TEMSA Global A.Ş.'de mühendis, Ankamak Makine'de Genel Müdür oalrak görev almıştır. Halen Çanga Grup Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve Plasser Turkey Demiryolu Makinaları Genel Müdür'ü olarak görev yapmaktadır.

SERHAT ÇİÇEKOĞLU (Anka Capital Yönetici Ortak)

Serhat Çiçekoğlu Tüketici Elektroniği , Yarı İletkenler, Tüketici Malları ve Endüstriyel Ürün sektörlerinde  25 yılı aşkın bir süredir inovasyon yönetimi konusunda KPMG, Accenture ve AMD gibi firmalarda hizmet vermiş bir uzman yöneticidir. Fonksiyonel uzmanlık alanları Kurumsal Strateji Planlama , Kurumsal İnovasyon ve Girişim Sermayesi Yatırımları, Şirket Satın Alma ve Birleşmeler, Yeni Ürün ve Servis Geliştirme konularını içerir.

Serhat Çiçekoğlu 2006 ve 2012 yılları arasında Advanced Micro Devices (AMD) çalıştı. AMD’deki son dönemlerinde Kurumsal İş Geliştirme ekibi içerisinde bir çok stratejik projenin liderliğini üstlenmiştir. Bu görevini kapsamında AMD’nin Fusion Girişim Sermayesi Fonu bir çok şirket analizi gerçekleştirmiştir.

Serhat Çiçekoğlu 2009-2015 yılları arasında Loyola University Chicago bünyesindeki Quinlan School of Business’ta görev almıştır. Bu dönemde İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi konularında lisans ve yüksek lisans dersleri vermiş, aynı zamanda da Risk Yönetimi Araştırma Merkezi üç yıl sire ile yönetmiştir.

Serhat Çiçekoğlu inovasyon ve teknoloji girişimleri alanlarında danışmanlık hizmetleri sağlamak amacıyla 2008 yılında Şikago'da bulunan Sente şirketini kurdu. Sente kuruluşundan bugüne üç yüzden fazla teknoloji girişimine iş modelleme, inkübasyon ve fon girişi ile ilgili danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermiştir. Sente 2013 yılı içerisinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Teknopark Yönetimi A.Ş. ile beraber Türkiye’de ilk defa uyugulanan bir hızlandırma programını tasarlamış ve uygulamaya geçirmiştir. Serhat Çiçekoğlu 2012’den beri Verizon Innovation, AHA Heart Challenge, Start-up Chile, KAUST, Teknojumpp, ITU Gate ve ITU Çekirdek programlarında bir çok defa jüri üyeliği yapmaya devam etmektedir. Sente, A.B.D.’nin en büyük teknoloji merkezi olan 1871’in uluslararası iş ortağıdır. İstanbul Teknik Üniversitesi’nden kazanmış olduğu Endüstri Mühendisliği diplomasına ek olarak, University of Chicago’dan işletme yüksek lisans diploması sahibidir.


05
Ekim
2016

Türk Aile Şirketlerinin Küresel Olması için İlişkiler Ağı Kurma ve Yönetimi

TAİDER Ankara Temsilciliği Açılış Toplantısında “Türk Aile Şirketlerinin Küreselleşmesinde İlişkiler Ağı Kurma” Konusu Masaya Yatırıldı

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği, toplantılarında aile şirketlerindeki ihtiyaçların saptanması, değerler yönetimi, güven ilişkisinin korunması, ailede uyuşmazlıkların etkin yönetimi, kurumsallaşma, nesiller arası devir planlaması, ailede ve işte doğru iletişim gibi aile şirketleri açısından önem taşıyan konuları gündeme taşıyor.

TAİDER üyeleri ve ülkemizin önde gelen aile şirketi temsilcileri ile gelecek nesil üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği, 5 Ekim Çarşamba günü, Ankara Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantıda açılış konuşmasını yapan TAİDER Aile İşletmeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sumer Tömek Bayındır Dernek hedef ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.  Tıpkı yürürken ayağın zemine, zeminin ayağa karşı koyması veya suya karşı gelen kulaçlar gibi farklı fikirlerin sürtüşmesinden çıkan itici gücün bir ivme enerjisi yarattığını söyleyen Bayındır, bu bütünsel anlayış ve enerjinin iş sahiplerince doğru yönetilmesi halinde ailede ve işte başarının yakalanacağını sözlerine ekledi.  

TAİDER Ankara temsilcisi ve Canpa Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özcan, aile şirketlerinin farklı nesillerinin biraraya geldiği TAİDER etkinliklerinde paylaşılan tecrübenin üyelerin aile ve iş hayatlarına olumlu yansımaları olduğunu gördüğünü ve bunun vazgeçilmez değerde olduğunu söyledi.

Panelde konuşan Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı “Aile işletmeleri dünyada ekonominin yüzde 70’ine yakınını taşıyor. Türkiye’de ise aile işletmeleri ekonominin neredeyse yüzde 95’ini taşıyan önemli bir konumda. Türkiye olarak 2023’te dünyadaki en büyük ilk 10 ekonomi arasında yer alma hedefimiz bu şirketlerle, bu markalarla olacak. Bu yüzden aile işletmelerinin küresel ilişkiler ağını güçlendirmesi büyük öneme sahip. Aile işletmeleri olarak başarımızı daha küresel noktaya taşımak ve büyümek için yerel ve uluslararası ilişkileri doğru yönetmek ve doğru iletişim kurmak kritik bir nokta” dedi.

İletişim ağı kurmada davranış biçimleri ve alışkanlıkları hakkında dünyadan ve Türkiye’den örnekler vererek sözlerine başlayan EU Kurumsal Danışmanlık Kurucu Ortağı Erkut Uludağ, uzun soluklu iş ilişkileri geliştirmek için bulunulan ortamda paylaşıma açık ve doğal olmanın önemini vurguladı.  İlişki ağını yönetirken en az bir sene öncesinden plan yapmak ve bu konuya emek ve zaman harcamak gerektiğinin altını çizdi.  

Toplantının son bölümündeki soru-yanıt kısmında, katılımcılar merak ettikleri konuları yöneltme imkânı bulurken, toplantının sonunda tüm konuşmacılara değerli paylaşımlarından ötürü TAİDER’e özgü tasarlanan “ailede birlik” temalı seramik anı hediyesi verildi. Etkinlik, tüm katılımcıların toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. 


20
Şubat
2019

Aile Şirketlerinde Ortaklık Süreçlerine Çok Yönlü Bakış

TAİDER, Aile Şirketlerinde Ortaklık Süreçlerine Çok Yönlü Bakış konulu panel düzenledi.

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği tarafından düzenlenen “Aile Şirketlerinde Ortaklık Süreçlerine Çok Yönlü Bakış” panelinde aile şirketinde ortaklık görüşmeleri ve ortaklığın aile şirketinin sürdürülebilirliğine çok yönlü katkısı ana başlıklarında ortaklık sürecinden geçmiş ailelerin ve süreçte yer almış tarafların deneyimleri ve önerileri konuşuldu.

Aile şirketleri hakkında yapılan çalışmalardan istatistiki verilerin paylaşıldığı panelin açılış konuşmasını TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Aydın ÖĞÜCÜ yaptı. 2018 yılında tüm dünyada yatırımcıların şirket alım, satım ve ortaklığına toplam 4,1 trilyon dolar harcadığını söyleyen ÖĞÜCÜ, “JP Morgan’ın 2018 Raporuna göre 10 milyar dolardan büyük 44 işlem gerçekleşirken 1 milyar dolardan büyük işlemlerin adedi 2 bin 298 oldu. En büyük alım işlemi Takeda Farmatik’in Shire Biofarmatik’i 81 milyar dolar bedelle satın almasıydı. Aynı dönemde Deloitte’un raporuna göre dünyadaki sermaye hareketinin sadece %0,2’si Türkiye’ye çekilebildi ve 2017’ye göre yüzde 17’lik artışla 12 milyar dolarlık 256 işlem yapıldı. Bu işlemlerin yüzde 29’u 3,5 milyar dolarlık bedelle yabancı yatırımcılar tarafından gerçekleştirildi. Ülkemiz ekonomisinin, istikrar sağladığında kalıcı ve yüksek miktarda sermaye alma potansiyeli olduğu önceki yıllarda görmüştük.” dedi.

TAİDER Yönetim Kurulu Üyesi, Moral & Partners Yönetici Ortağı Reşat MORAL’in oturum yöneticisi olduğu panelin konuşmacıları arasında Namet Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özcan ALBAK, Taxim Capital Kurucusu ve Yönetici Ortağı Serkan KIZIL, Pragma Yönetici Direktörü Kerim KOTAN, Mediterra Ortağı Cenk COŞKUNTÜRK ve TAİDER Üyesi Seyda AKDURAK yer aldı.

“Stratejik Uyum ve Kurumsal Kültür”

Panelin açılışında, gerek finansal gerek stratejik ortaklık görüşmelerinde fiyattan sonra gelen en önemli parametrelerin Tarafların stratejik uyumu ve kurumsal kültür anlayışı olduğuna dikkat çeken Reşat MORAL, “Ortaklık işlemlerinin Aile Şirketleri’nin sürdürülebilirlik yolculuğunda hedefe giden en önemli enstrümanlardan bir tanesi olduğunu, kurumsal yönetişim farkındalığı hangi seviyede olursa olsun başarı ile gerçekleşen bir ortaklık işleminin doğası gereği ilgili Aile Şirketinde ortak payda ve gaye doğrultusunda sistemselleşme sonucunu getirdiğini”  vurguladı.

“Ölçülebilir olması çok önemli”

Ortaklık düşüncesinin oluşumunu, ortaklıkta dikkate aldıkları kriterleri ve süreçteki zorlukları anlatan Seyda AKDURAK, “Aile ve işi teraziye benzetiyorum. Aileye yaptığımız yatırımı işe de yapmamız gerekiyor. İşe yapıp aileye yapmazsanız dengede kalamıyor. Şirketin kurumsallaşmasının en önemli faktörü rasyonel değerinin ortaya çıkmasıdır. Bu değeri ortaya çıkarırken, aynı zamanda sizin adınıza stratejik ortak arayışınızda görüşmeleri yapabilecek, piyasaya hakim ve sizinle ortak değerlere sahip bir kuruma ihtiyacınız oluyor.  Bu süreç için iki yıllık bir plan oluşturduk. Konusunda uzman finansal ve hukuksal danışmanlarla çalıştık. Sonucun ölçülebilir olmasını hedefledik, çünkü yaptığınız bir şey ölçülebilir değilse hiçbir değeri yoktur. Bu süreçte edindiğim en önemli tecrübenin bu olduğunu düşünüyorum.” dedi.

“Aileden özellikle tek bir kişiyle sıkı bağ kurduk”

Süreçte en zor noktalardan birinin ise ortaklık yapmakta çekincesi olan aile üyelerini ortaklığa ikna etmek olduğunu söyleyen Özcan ALBAK ise “Aileyi koyduğu hedeflerin 10 yıl yerine daha erken gerçekleşeceğine dair ikna kabiliyetiniz önemli. İyi bir ortak, danışman ve avukatlarla hazırlanmış sözleşme işi çok güzel yerlere götürür. Ortaklığın sürdürülebilir olmasını sağlar” dedi.

“Kimya ve vizyon uyuşması çok önemli”

Yatırımda hedef şirketlerin tespitini ve kriterlerini anlatan Serkan KIZIL, “Türkiye’de yatırım diğer gelişmekte olan ülkelere bakarsanız daha az. Portföyümüzde aile şirketi olan orta ölçekli şirketler yer almakta.  Bizim çalıştığımız aile şirkete katabileceğimiz değerlerden biri de kurumsallaşma altyapısını kurmaktır. Ortaklık dönemlerinde taraflarının kimyalarının uyuşması ve ortak vizyona sahip olmaları sürecin başarısı açısından çok önemli. ” dedi.

“Kısıtlı zamanda birbirinizi tanımak zorundasınız”

Şirketlerle yaptıkları toplantılarda öncelikle şirketlere gelecek planlarını sorduklarını söyleyen Cenk COŞKUNTÜRK, "Ortaklık süreci iki taraf açısından da zamanın kısıtlı olduğu ve birbirinizi tanımak zorunda olduğunuz bir süreç. Bu süreçte deneyimli bir danışman kadrosuyla çalışmak sürecin gidişatı kolaylaştırır” şeklinde konuştu.

“Doğru ortak sizi üç yılda hedefinize götürebilir”

Kerim KOTAN ise ailenin ortaklığa bakışı, farkındalığı ve belli değişimlere ikna oluşu aşamalarını şöyle anlattı: “Son 20-25 yılda çok şey değişti. Aile şirketleri sahipleri olarak 10 yıllık bir vizyon hazırlamış ve bununla ilgili çalışmalar başlatmışsınızdır. Doğru bir ortak ile 10 senede ulaşacağınız hedefe üç yılda ulaşabilirsiniz. Doğru bir ortakla yeni hedefler belirlersiniz. Doğru ortak size sadece sermaye değil, bunun yanında yurt dışı pazarlarla ilgili birikim ve bağlantılar; şirketi kurumsallaştırma tecrübesi getirir. Şirketi ileride olabilecek bir halka arz veya %100 satışa son derece güzel bir şekilde hazırlar." dedi.


29
Mart
2017

Şirket ile Aile Arasındaki Hukuki Köprü

Aile işletmelerinde karşılaşılan sorunlardan hareketle aile anayasası, ortaklık hakları, yönetim devri, kurumsal yönetime geçiş, miras paylaşımı, evlilik sözleşmeleri, aile vakıfları gibi kavramlar üzerinden şirket ile aile arasındaki ilişkinin hukuki yönleriyle incelendiği Şirket ile Aile Arasındaki Hukuki Köprü konulu toplantımız 29 Mart 2017, Çarşamba günü gerçekleştirildi.

Değerli paylaşımları için konuşmacılarımıza ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz. 

Toplantı ardından hazırlanan videoyu izlemek için tıklayınız.

Konuşmacılar: 

Prof. Dr. Ercüment Erdem (Erdem & Erdem Avukatlık Bürosu Kurucu ve Kıdemli Ortak)

Prof. Dr. H. Ercüment Erdem, Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu’nun Kurucu ve Kıdemli Ortağıdır. Uluslararası ticaret hukuku, birleşme ve devralmalar, özelleştirmeler, kurumsal finansman, banka ve sermaye piyasası hukuku, rekabet hukuku ve tahkim alanlarında 35 yıla yaklaşan deneyime sahiptir.

Son derece güçlü bir akademik geçmişe sahip olan Ercüment Erdem, Türkiye’de Galatasaray Üniversitesi ve İsviçre’de Fribourg Üniversitesi gibi önde gelen üniversitelerde dersler vermektedir. Uluslararası ticaret hukuku, rekabet hukuku, birleşme ve devralmalar, şirketler hukuku, ticari sözleşmeler ve tahkim alanlarında Türkçe, İngilizce ve Fransızca olmak üzere farklı dillerde yayınlanmış makaleleri ve kitapları bulunmaktadır.

Türkiye’de tahkim konusunda yetkin kişilerden biri olan Ercüment Erdem başta ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), UNCITRAL, Swiss Rules, TRAC, AAA, TOBB, ISTAC, İstanbul Ticaret Odası ve İzmir Ticaret Odası kuralları olmak üzere farklı tahkim kuralları çerçevesinde yürütülen yargılamalarda, başhakem, tek hakem, taraf hakemi ve vekil olarak görev yapmaktadır.

Prof. Erdem, ICC Milletlerarası Ticaret Hukuku Komisyonu Eş Başkanı olmasının yanı sıra ICC Tahkim Divanı,  ICC Incoterms Uzmanlar Grubu, , ICC Türkiye Milli Komitesi Tahkim Divanı, ICC Enstitü Konseyi, İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), İsviçre Tahkim Derneği (ASA), Uluslararası Barolar Birliği (IBA) ve İstanbul Barosu üyesidir.

Doç Dr. Murat Develioğlu (Erdem & Erdem Avukatlık Bürosu Danışman)

Doç. Dr. H. Murat Develioğlu Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu’nda Danışman olarak görev yapmaktadır. Murat Develioğlu’nun uzmanlık alanları borçlar hukuku, CISG, aile hukuku, miras hukuku, sözleşmeler hukuku, eşya hukuku ve teminat hukukudur.

Karmaşık teminat işlemleri ve takas konusunda uzman olan Murat Develioğlu, bunlara ek olarak kamu özel işbirliği ve proje finansmanı konularında da geniş tecrübeye sahiptir.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Murat Develioğlu Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde özel hukuk alanında yüksek lisans derecesini 2001 yılında almış ve doktorasını İsviçre’deki Neuchâtel Üniversitesi’nde 2005 yılında tamamlamıştır. “Doçentlik” unvanını 2012 yılında almıştır. 2000 yılından bu yana da Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde dersler vermektedir. Borçlar Hukuku başta olmak üzere kira ve kefalet sözleşmeleri alanlarında çok sayıda makale ve kitapları bulunmaktadır.

Av. Ali Sami Er (Erdem & Erdem Avukatlık Bürosu Ortak)

Ali Sami Er, Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu’nda Ortak olarak görev yapmaktadır. Sermaye piyasası hukuku, halka arz, tahsisli satış, birleşme ve devralmalar, kurumsal ve proje finansmanı işlemleri ile gayrimenkul geliştirme projelerinde 10 yılın üzerinde önemli bir tecrübeye sahiptir.

Kurumsallaşma sürecine giren aile şirketlerinin yeniden yapılandırmalarında ve geliştirdikleri şirket evliliklerinde etkin görevler üstlenmiştir. Halka açık şirketlerde ve yabancı ortaklı şirketlerde yönetim kuruluğu üyeliği yapmış ve hukuk işleri bölümlerini kurmuş olmanın verdiği tecrübe ve hukuki uyum (compliance) süreçlerinin farkındalığıyla, aynı zamanda çözüm odaklı bir yöneticidir.

Ali Sami Er, hukuk yüksek lisansını Columbia Üniversitesi’nde ve lisansını Bahçeşehir Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Hali hazırda, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde ortaklıklar ve sermaye piyasası hukuku alanında doktora eğitimine devam etmektedir. Er, Uluslararası Barolar Birliği (IBA) ve İzmir Barosu üyesidir.


22
Kasım
2016

Ailede ve İşletmede Mutluluk

“Ailede ve İşletmede Mutluluk” konulu toplantıda TAİDER Aile İşletmeleri Derneği üyeleri ve misafirleri bir araya geldiler.

TAİDER üyeleri ve ülkemizin önde gelen aile şirketi temsilcileri ile gelecek nesil üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği, 22 Kasım Salı günü, İstanbul’da düzenlenen toplantıda açılış konuşmasını yapan TAİDER İstanbul Temsilcisi Başak Çilingiroğlu Kurtoğlu dernek hedef ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ardından TAİDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aydın Öğücü ülkemiz ve geleceğimiz hakkında yaptığı konuşmada zaman zaman karşılaştığımız zorlukların olduğunu belirterek bu zorlu süreçlerin geçici olduğunu ve çalışarak zorlukların aşılacağını belirtti.

Açılış konuşmalarından sonra konuşmasına başlayan Eğitmen Polat Doğru konuşmasında “Mutluluk; tüm koşullarla birlikte insanın özünün iyi olmasıdır, sürdürülebilir motivasyonun kaynağı mutluluktur.” dedi. Konuşmasına mutluluğu etkileyen faktörleri aktararak devam eden Doğru, aile işletmelerinin sürdürülebilirliği hakkındaki çalışması sonucunda başarı unsurlarının her şirket ve aile için farklı olduğunu çünkü her ailenin ve şirketin değerlerinin farklı olduğunu belirtti. Mutlu olmak için sağlıklı aile ilişkileri kurmak, geleceğe güven duymak, işini anlamlı bulmak, arkadaşlar, dostlar ve sosyal çevrenin varlığı, her yönüyle sağlık, özgürlük ve hayatına yön veren değerler olduğunu anlatan Doğru,  yol gösterici yaşanmış örnekleri keyifli anlatımıyla katılımcılarla paylaştı.

Toplantının son bölümündeki soru-yanıt kısmında, katılımcılar merak ettikleri konuları yöneltme imkânı bulurken, toplantının sonunda Polat Doğru’ya değerli paylaşımlarından ötürü anı hediyesi verildi. Etkinlik, tüm katılımcıların toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.


30
Mart
2016

İki Büyük Aileden Devir Hikayeleri-İstanbul

Kayıt için lütfen tıklayınız.

Konu: İki Büyük Aileden Devir Hikayeleri-İstanbul

Konuşmacılar:

Yılmaz ULUSOY (Yılmaz Ulusoy Holding Yönetim Kurulu Başkanı)

Şerife İNCİ EREN (İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi)

Moderatör: Yeşim SÜMERKAN TORAMAN (UBS AG- İstanbul)

Yer: Intercontinental Otel, Taksim, İstanbul

Program:

16.00-17.00   Kayıt ve Çay-Kahve ikramı

17.00-17.15   Açılış Konuşmaları

17.15-18.30   Oturum “İki Büyük Aileden Devir Hikayeleri”

18.30-19.00   Soru-Yanıt ve Kapanış


06
Ekim
2015

İstanbul Temsilcilik Açılış Toplantısı

Yer: Raffles Otel/İstanbul
Tarih: 6 Ekim, 2015 Salı
Panel: "Gelenek mi, Yetkinlik mi?"
Konuşmacılar: Elif Çoban, Esin Güral Argat
Moderatör: Mustafa Bayındır

16
Mart
2015

Aile Şirketlerinde Uyuşmazlıkların Etkin Yönetimi-İstanbul

Konuşmacı  :Metin  Reyna
Konu : “Aile Şti.lerinde uyuşmazlıkların etkin yönetimi”
Yer : İstanbul
Saat : 16.30-19.30
Akş. yemeği : 20.00-23.00


21
Şubat
2015

Aile Şirketlerinde Değerler

Konuşmacı : Prof. Dr.Acar Baltaş

Konu: “Aile Şirketlerinde  Değerler”

Yer: Büyük Kulüp / İstanbul

28
Mart
2019

Kuzey Yıldızı ve Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik

Kuzey Yıldızı ve Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik

Türkiye ekonomisine yön veren aile şirketlerine özgü bir sürdürülebilirlik projesi olan TAİDER Kuzey Yıldızı Ödülleri'nin 2019 yılı tanıtım toplantısı İstanbul’dan sonra İzmir de gerçekleşti. Toplantıda Kuzey Yıldızı Sürdürülebilirlik Ödülleri eğitim ve öğrenim sürecine katılan aile şirketi ve değerlendirici temsilcilerinin süreçten elde ettikleri kazanımlar paylaşıldı.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda aile şirketlerinin sürdürülebilir iş modelleri geliştirmelerine katkı sağlamak, iyi örnekleri paylaşarak öğrenmeyi hızlandırmak, gelişimin tüm kurumlara yayılımını sağlama yönünde itici güç oluşturmak amacıyla TAİDER tarafından hayata geçirilen Kuzey Yıldızı Projesi'nin üçüncü döneminin tanıtımı yapıldı.

Volkan İtfaiye Yönetim Kurulu Üyesi, TAİDER İzmir İl Temsilcisi Duygu Tecim’in oturum yöneticisi olduğu panelin konuşmacıları Kuzey Yıldızı 2018 BOİ Ödülü sahibi Yorglass Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülfem Yorgancılar Perçin, 2017 BOİ Ödülü sahibi Jimmy Key Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Ünlütürk, 2018 KOÖİ Ödülü sahibi Pagmat Genel Müdür Yardımcısı Hakan Akşaroğlu ve 2017-2018 Değerlendiricisi İnci Holding Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Filiz Morova İneler oldu.

“Aile şirketlerine kendilerini ölçümleme imkânı veriyor”

Toplantının açılışında söz alan TAİDER Direktörü Selen Toron, TAİDER Kuzey Yıldızı ödül sürecinde yönetişim, çalışanlar, çevre, toplum, gelecek nesiller boyutlarına bu yıl ilk defa finansal kategorisinin de eklendiğini aktardı. Nisan ayında sona erecek olan ödül başvurularının Türkiye’deki tüm aile şirketlerine açık olduğunun belirten TORON “TAİDER Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülleri’ne başvuran firmalara kurum içi eğitim Mayıs ayında verilecektir. Başvuru dosyalarının son teslim tarihi olan 19 Haziran 2019 gününden sonra ise iki ay süren şirketleri inceleme ve saha ziyaretleri süreci başlayacak. Başvuruların değerlendirmesini en son yapacak olan jüri, 31 Ekim 2019 tarihinde sonucu belirleyecek.” dedi.

Proje kapsamında sürdürülebilirlik yaklaşımını benimseyerek bu alanda çalışmalar yapan ve ülke ekonomisine değer katarak fark yaratan aile işletmelerine yönelik tasarlanan Kuzey Yıldızı Sürdürülebilirlik Ödülleri, 1-2 Kasım 2019 tarihinde düzenlenecek TAİDER 7. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi'ndeki törenle sahiplerini bulacak. Ödül için başvuran şirketler, şirketleri özelinde hazırlanacak olan değerlendirme raporu sayesinde gelişmiş ve geliştirilecek alanlarını tespit etme imkânı elde ediyor.

“Sürdürülebilirlik konusunda dünyada bir ilk”

TAİDER’e 2013 yılından bu yana üye olduklarını ifade eden Volkan İtfaiye Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Tecim: “TAİDER, ülkemiz aile şirketleri için çok kıymetli çalışmalar gerçekleştiriyor. Kuzey Yıldızı Aile İşletmelerinde Sürdürülebilirlik Projesi de bunlardan biri. Sürdürülebilirlik konusunda dünyada çeşitli ödül uygulamaları hayata geçiriliyor ancak aile şirketleri özelinde gerçekleştirilen tek sürdürülebilirlik ödülü, TAİDER’in Kuzey Yıldızı Sürdürülebilirlik Ödülleri” dedi.

“Ödülü aldıktan sonra sürdürülebilir olacağımıza söz verdik

Kuzey Yıldızı Sürdürülebilirlik Ödülü’nün şirket içinde heyecan yarattığını söyleyen Kuzey Yıldızı 2018 BÖİ Ödülü sahibi Yorglass Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülfem Yorgancılar Perçin, projenin aile şirketlerine katkısına yönelik olarak: “Sürdürülebilirlik kavramı, şirket olarak odağımızda olan bir konuydu. Kurumsallaşma çalışmalarına 2008 yılında işletmelerimizi tek çatı altında topladığımızda başlamıştık. Vizyonumuzu ve misyonumuzu belirledikten sonra 5 yıllık stratejik planımızı yaptık. Her yıl bu planı paydaşlar ve icra kurulumuz ile birlikte gözden geçiriyoruz. Süreçlerle yönetim, performans değerlendirme sistemimiz, çevre yönetimi, denetim mekanizmaları ile hem kurumsallaşma sürecinde hem de sürdürülebilirlik anlamında epey yol kat ettik. Ödül süreci ise bize, sürdürülebilirlik farkındalığını tüm şirkete yayma şansı tanıdı. Alınan her ödülün söz olduğunu düşünerek, TAİDER’e ve gelecek nesillere sürdürülebilirlik sözü verdik. TAİDER’in denetim sonrası hazırlamış olduğu mükemmel geri bildirim raporunda aktarılan gelişmeye açık yönlerimizi tamamlamaya çalışarak sözümüzü tutacağız.” görüşlerini paylaştı.

“Geri bildirim raporu sayesinde ödüle başvuran her firma kazanıyor”

Ödül sürecine dahil olmanın, eğitim süreci ve paylaşım toplantılarında yer almanın en önemli kazanım olduğunu söyleyen Jimmy Key Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Ünlütürk: “GFN (Global Footprint Network-Küresel Ayak İzi Ağı)’e göre 2018 yılında; doğanın bir yılda yerine koyabileceği kaynakları, insanlık 212 günde tüketti. Doğanın bize yetişemeyeceği hızda tüketmeye devam edersek yakın gelecekte bizleri zor günler bekliyor. Bu nedenle sürdürülebilirlik konusuna önem vermemiz gerekiyor. Bizler aile şirketleri olarak mayamızda var olan sürdürülebilirlik konusuna aslında oldukça aşinayız. Gelecek nesillerimizi düşünerek hareket ettiğimizden bugünden çok yarını planlıyoruz. Kuzey Yıldızı Ödülleri süreci de aile şirketlerine bu konuda bir ayna tutuyor. Şirketinizin sürdürülebilirlik konusunda hangi noktada olduğunu, geliştirilebilir yanlarının neler olduğunu görüyorsunuz. Aslına bakarsanız sürecin sonunda verile