Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları

Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları

Girmiş olduğunuz www.taider.org.tr alan adlı internet sitesi (“İnternet Sitesi”), Aile İşletmeleri Derneği (“TAİDER”) tarafından işletilmektedir. İnternet Sitesi’nin yasal sahibi TAİDER olup, İnternet Sitesi’nin üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi TAİDER’e aittir. 

İnternet Sitesi’ne giriş yapmakla beraber ziyaret etmek sureti ile kullanan “Kullanıcılar” İnternet Sitesi’nin kullanımı için geçerli olacak ilgili kanunlar kapsamında bu Kullanım Koşulları da dahil ancak sadece bununla sınırlı olmamak kaydıyla bağlayıcı sözleşme akdetme ve İnternet Sitesi’ni bu Kullanım Koşulları tüm şart ve koşullarına uygun olarak kullanma konusunda yasal hak ve yetkiye sahip bir yetişkin olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. 

TAİDER, Kullanıcıları’nın kişisel gizliliğini korumayı taahhüt etmektedir. TAİDER, Kullanıcılar tarafından İnternet Sitesi üzerinden paylaşılan ya da İnternet Sitesi’nin kullanımı sırasında sunulmuş kişisel verileri üçüncü kişilere satmaz, kiralamaz ya da başka şekilde kullandırmaz. İnternet Sitesi, Kullanıcıları’nın gizlilik haklarına saygı duyar ve İnternet Sitesi vasıtasıyla sağladığı tüm bilgileri saklı tutar. Üçüncü şahısların yasal ya da yasal olmayan davranışlarının herhangi bir kişi veya kuruma verebileceği hasarlardan TAİDER sorumlu tutulamaz. Kişisel verilere sadece yetkili TAİDER çalışanları ya da verileri gizli tutmayı kabul etmiş olan temsilcilerimiz, partnerlerimiz, tedarikçilerimiz erişebilirler. TAİDER, kişileri açıklamadan, istatistiksel bilgileri (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, vb.) sürekli iç gözden geçirme sürecimizin bir parçası olarak internet sitesini iyileştirmek; genel olarak İnternet Sitesi Kullanıcıları hakkında daha çok şey öğrenmek amacıyla kullanabilir. Bu bilgiler TAİDER tarafından üçüncü kişilere açıklanmaz. İnternet Sitesi’ne erişmeniz ve kullanmanız neticesinde TAİDER tarafından işlenen kişisel verileriniz, internet sitesinde bulunan Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’nde belirtilen sınırlar çerçevesinde işlenmektedir. Eğer Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni şartları ve İnternet Sitesi koşullarını onaylamıyorsanız, İnternet Sitesi’ni kullanmamanız gerekir. 

İnternet Sitesi kullanım Koşulları

İnternet Sitesi bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için Kullanıcılar’ın TAİDER tarafından belirlenecek ve İnternet Sitesi’nde yer alan ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması kabul etmesi gereklidir. TAİDER, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri İnternet Sitesi’nde yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir. TAİDER, İnternet Sitesi’nde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. 

İşbu İnternet Sitesi’nin telif hakları, İnternet Sitesi’nde bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan, sayfa düzeni, tasarımı, veri tabanı, software-code'ları, html kodu, diğer kodlar ve diğer işaretler ile bunlarla sınırlı olmamakla birlikte her türlü yazı, görsel ve işitsel ögelerin sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin her türlü hak TAİDER’e aittir. 

İşbu İnternet Sitesi içinde ulaşılan yazılı, görsel, işitsel içerik, tasarım, bilgiler, bilgisayar programları ya da diğer unsurlar, TAİDER´in yazılı izni olmaksızın kısmen ya da tamamen, hiçbir yöntemle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayınlanamaz, değiştirilemez, eklemeler ya da çıkarmalar yapılamaz, ticari maksatla kullanılamaz, alıntı yapılamaz. Yazılı izin alınarak bu İnternet Sitesi’nden yapılacak alıntılar, "Telif hakları TAİDER´e aittir" ifadesi ile birlikte kullanılmalıdır.

TAİDER, İnternet Sitesi’nde verilen bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak için özen göstermektedir. Ancak, TAİDER, İnternet Sitesi’ndeki bilgilerin yanlışlığından ya da belirtilen amaçların dışında kullanılmasından kaynaklanabilecek zarar ve sorunlardan ötürü sorumluluk kabul etmez.

İnternet Sitesi’ni kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla İnternet Sitesi üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcılar’ın İnternet Sitesi dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her Kullanıcı, TAİDER ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Kullanıcı’ların İnternet Sitesi üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı TAİDER’in doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

TAİDER, İnternet Sitesi’nde belirtilen ve hukuksal olarak suç oluşturan fiilleri gerçekleştiren kişilere karşı suç duyurusunda bulunma ve kanuni yollara başvuru hakkını saklı tutar.

Bağlantılar

Bu İnternet Sitesi, içeriği TAİDER tarafından kontrol edilmeyen başka internet sitelerine taşıyan bağlantılar içerebilir. Bağlantı verilmiş olan bu internet siteleri, bu Kullanım Koşulları’nda veyahut İnternet Sitesi’nde belirtilen gizlilik hükümlerinden farklı koşullar içerebilir. Bu internet sitelerinin toplayabileceği kişisel bilgilerin derlenmesi, kullanımı veya ifşa edilmesinden TAİDER sorumlu değildir. İnternet Sitesi kullanımı esnasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, bilgi naklinde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve elektrik arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar, ziyan ve masraflardan TAİDER sorumlu değildir. Benzer biçimde başka internet sitelerinden TAİDER´in izni olsun ya da olmasın İnternet Sitesi’ne link verildiğinde de bu tür linklerin kontrol edilememesinden kaynaklanan yapı nedeniyle TAİDER’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

Cookiler

İnternet Sitesi, bilgisayarınıza "cookie" gönderebilir. Cookie´ler bilgisayarınızın hafızasından veya diğer web sayfalarınca yaratılmış cookie dosyalarından veri sağlayamaz. Cookie´ler sisteminize zarar vermez. İnternet Sitesi, "cookie"leri, ziyaret ettiğiniz özel alanlar ve İnternet Sitesi’nde yararlandığınız hizmetlerimiz gibi bilgileri toplamak için kullanabilir. Bu uygulamayla İnternet Sitesi’ne yaptığınız tekrarlı ziyaretlerin kolaylaşması sağlanır. İnternet tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek cookie´leri kabul etmeyebilir ya da bilgisayarınıza bir cookie gönderildiğinde tarayıcınızın sizi uyarmasını sağlayabilirsiniz. Tarayıcınızın ayarlarını başlangıçtaki haline döndürerek genellikle tüm cookie´leri kabul etmiş olursunuz. Cookie´leri reddederseniz İnternet Sitesi’nde ve diğer internet sitelerinde karşılaşacağınız uygulamalar azalabilir.

TANITIM VİDEOMUZU İZLEYİN

ÜYELERİMİZ

Kurumsal Üyelerimiz

E-Bülten Aboneliği