Kuzey Yıldızı Değerlendiricileri

Kuzey Yıldızı Değerlendiricileri

ÖDÜL SÜRECİNDE DEĞERLENDİRİCİLİK NEDİR?

Kuzey Yıldızı Ödül’ü için yapılan tüm başvurular, bu süreç için özel eğitilen değerlendiriciler tarafından değerlendirilir. Ödül süreci değerlendiricileri tüm değerlendirici eğitimlerini başarı ile tamamlayan kişilerdir. Bu sürece katılacak kişilerden de bazı şartları yerine getirmesi beklenir. Değerlendiriciler kuramsal bilgiler ve uygulamalar içeren eğitim süreci sonunda öğrendiklerini kendi şirketlerinde de uygulayabileceklerdir. Eğitimi başarıyla tamamlayan değerlendiriciler süreçte ilk görev yaptığı andan itibaren, değerlendirmeye tabi tutularak, yeni görevlere hazır olup olmadıkları yakından izlenir.

ÖDÜL SÜRECİ DEĞERLENDİRİCİLİĞİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Alanında tek ödül olan TAİDER Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülleri sürecinde kuruluşların değerlendirmesini yapan ekibin bir parçası olmak, eşsiz bir öğrenme fırsatı sunmaktadır. Değerlendiriciler, sürecin gizli kahramanlarıdır. Değerlendiriciler, sürdürülebilirlik çalışmalarının başarılı bir şekilde nasıl hayata geçirildiğine şahit olma şansına sahip olurlar. Aldıkları eğitimler ve değerlendirme sürecindeki kazanımları, kişisel gelişimleri ve mensup oldukları kurumlar açısından ölçülemeyecek değerdedir.

Kuzey Yıldızı Ödülü Değerlendiricileri Kriterleri:
              
Temel özellikler:

 • Eğitim: En az 4 yıllık üniversite (teknik veya idari bölüm) lisans diplomalı olmak 
 • Mesleki Kariyer: En az 3 yıllık aile şirketlerine yönelik yöneticilik deneyimine ve en az 5 yıllık iş tecrübesine sahip olmak 
 • Eğitimler: Denetim/Değerlendirme, Takım Çalışması, Liderlik, Süreç Yönetimi vb. konularda eğitim almış olmak.
 • Yaş: 25 yaşından gün almış olmak 


Tercih sebepleri:

 • Kalite sistemleri (çevre, iş sağlığı ve güvenliği, ürün güvenliği vb.), insan kaynakları yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi başta olmak üzere diğer yönetsel süreçlerde de (İş geliştirme, risk yönetimi, yalın üretim vb.) bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
 • Aile şirketi sahibi veya gelecek nesil üyesi olmak
 • Kıdemli danışman veya yönetici danışman seviyesinde olmak
 •  Baş Değerlendirici seçiminde aranan yetkinlikler; 
 • Önceki senelerde saha tecrübesi olması,
 • Ekibe liderlik yapabilmek,
 • Zamanı etkili yönetebilmek,
 • Çatışmaları sonuç odaklı çözebilmek.


Değerlendirici seçiminde aranan yetkinlikler:

 • Değerlendirme sırasında olumlu, önyargısız davranmak, 
 • Grup çalışmalarında aktif rol alabilmek,
 • Aile şirketlerinin zorluklarını/sınırlarını anlayabilmek
 • Bütünsel bakabilme ve rekabet gereksinimlerini anlayabilme yeteneğine haiz olmak
 • Karmaşık ve yoğun konuları kısa zamanda gözden geçirebilmek ve aktarabilmek,
 • İnsanların düşünce ve davranışlarını anlayabilmek,
 • İnsanlarla kolay ilişki kurabilmek, kendini rahat ifade edebilmek,
 • Yönetim kavramlarını karşılaşılan spesifik durumlara uygulayabilmek, karar ve sorumluluk gerektiren noktalarda uygulayabilmek,
 • Kuruluş ve ekip yapılarını üst düzeyde inceleyebilmek
 • Gerçekleri ve bulguları dengeli bir şekilde inceleyebilmek, değerlendirebilmek,
 • Çelişkileri yapıcı ve bütünleyici bir şekilde çözebilmek, 
 • Analitik düşünmek,
 • Sözlü ve yazılı İletişimi etkili kurabilmek.

TANITIM VİDEOMUZU İZLEYİN

ÜYELERİMİZ

Kurumsal Üyelerimiz

E-Bülten Aboneliği