TAİDER KUZEY YILDIZI: Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Projesi

TAİDER Kuzey Yıldızı Projesi Amacı: Aile Şirketlerinin sürdürülebilir iş modelleri geliştirmelerinde katkı sağlamak, iyi örnekleri paylaşarak öğrenmeyi hızlandırmak, gelişimin tüm kurumlara yayılımını sağlama yönünde itici güç oluşturmaktır.

Proje Kapsamı: TAİDER'in Kuzey Yıldızı Projesi sürdürülebilirlik için dört bileşeni barındırıyor: Kuzey Yıldızı Etki Değerlendirme Testi, Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülü, Değerlendiriciler ve Sürdürülebilirlik Çalışma Grupları.

Aile işletmeleri başta olmak üzere tüm şirketlere kendilerini ölçümleyebilme imkânı veren "Kuzey Yıldızı Etki Değerlendirme Testi", çalışanlar, toplum, çevre ve gelecek nesiller için yaratılan etkiyi puanlıyor ve geri besleme raporu sunuyor.. Test, İngilizce dışında ilk kez Türkçe olarak sunulmaktadır. 

“Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülü”, sürdürülebilirlik yaklaşımını benimseyerek bu alanda çalışmalar yapan, çalışanlar, çevre, toplum ve gelecek nesiller açısından fark yaratarak ülke ekonomisine değer katan aile işletmelerinin teşvik edilmesini amaçlıyor. Ödül için başvuran şirketler, sunulacak değerlendirme raporu sayesinde gelişmiş ve geliştirilecek alanlarını tespit etme imkânı elde edecek.

Ödül sürecinde eğitilen “Değerlendiriciler” hem kuramsal hem de uygulama bilgisi ile öğrenme ve öğrendiklerini kendi şirketlerinde de uygulama olanağı bulacak. Projenin en önemli çıktısının, TAİDER bünyesinde eğitilmiş ve uygulamada bulunmuş değerlendiriciler kazanmak olması bekleniyor.

Etki değerlendirme testini yüzde 100 tamamlayan aile şirketleri için takım çalışması ve birbirlerinden öğrenerek gelişme fırsatı sunan “Sürdürülebilirlik Çalışma Grupları” oluşturuldu. TAİDER tarafından organize düzenli toplantılar ile şirketler, sürdürülebilirlik yolculuğunda birlikte yürüyecek.

Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülü:

1. Ödül sürecinde değerlendirilecek boyutlar:

ÇALIŞANLAR: Yönetim, Kurum Çalışanları, Kurum kültürü   

ÇEVRE: Kurumun faaliyetleri ile bağlantılı çevresel etkileşim alanları

TOPLUM: Paydaşlar – Şirketi etkileyen ve şirketin faaliyetlerinden etkilenen taraflar

GELECEK NESİLLER: Aile, Aile Anayasası, Aile Geçiş Planlaması, Kültür, Gelişim

YÖNETİŞİM: Uzun dönemli bakış, planlama, strateji ve hedefler, üst yönetim kültürü, Yönetim Kurulu İşleyişi

FİNANSAL: Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi aşamasında finansal kaynakların yönetimi

Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülü Ön Başvuru Formu için tıklayınız.

Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülü Değerlendirici Başvuru Formu için tıklayınız.

2. TAİDER Kuzey Yıldızı Ödülü'nde roller:

TAİDER: Sürecin sahipliği ve koordinasyonu

DEĞERLENDİRİCİLER: Değerlendirme metodolojisine uygun verileri değerlendirme ve saha ziyaretleri gerçekleştirme, jüri için final puan raporunu oluşturma

JÜRİ: Metodoloji üzerinden final puan raporlarını değerlendirme ve ödül sahiplerini belirleme

ARGE: Ödül süreci tasarım ve uygulama danışmanı

3. TAİDER Kuzey Yıldızı Ödülü Kategorileri:

BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELER: Çalışan sayısı 250+ veya 250+ Milyon TL ciro

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER: Çalışan sayısı 250’den az veya Cirosu 250 Milyon TL’den az

Kuzey Yıldızı Etki Değerlendirme Testi için tıklayınız.

Kuzey Yıldızı Etki Değerlendirme Testi Türkçe rehberi için tıklayınız. 

FBN Polaris Aile İşletmelerinde Sürdürülebilirlik kitapçığı için tıklayınız.

FBN Polaris Sürdürülebilirlik Aile Buluşmaları kitapçığı için tıklayınız.

Yaklaşan Etkinlikler

Toplantı İzmir - Ortak Etkinlik

14 Ekim 2020 Çarşamba

İzmir

Anıtkabir Ziyareti

27 Ekim 2020 Salı

Ankara

TAİDER Tanıtım Videoları

Kurumsal Üyelerimiz

E-Bülten Aboneliği

YUKARI ÇIK