TAİDER Ulusal Zirveler


TAİDER 2. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi

28 Kasım 2014 Cuma

Amacı:
Ülkemiz ekonomisinin can damarı olan aile işletmelerinin sürdürülebilir büyümesini desteklemek amacıyla kurulan TAİDER, düzenlediği ulusal zirveler aracılığı ile Türkiye’deki aile işletmelerini bir araya getirerek kurumsal yönetim, sürdürebilirlik ve gelecek planlaması gibi konularda aile işletmelerine ışık tutmaktadır.

Katılımcı Profili:
Aile işletmesi sahipleri, aile işletmeleri üst düzey yöneticileri, genç nesil temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri.

Oturum Başlıkları :

Aileler İçin, Aileler Tarafından
Aile Şirkerlerinde Kurumsallaş(ama)ma ve İlham Verici Liderlik
Kurumsallaşma ve Profesyonel Yönetim
Yeni Nesil ile İlişkiler ve Gelecek Kuşağa Devir: Devir Öncesi-Devir Süreci-Devir Sonrası
On kuşaktır devam eden bir işletme, bin aile hissedarı: İşletme ve Aile Ortaklığını    Büyütmek
Aile Şirketlerine Özgü Hukuki Mekanizmalar
Bir Aile Şirketi 0’dan Nasıl Kurum Oldu; Uygulamalar ve Prensipler
Yeni Liderler Çemberi (New Leader Circle-NLC) tanıtım-Lozan Yeni Liderler Çemberi Deneyimi
Kolombiya’dan Sürdürülebilirlik Üzerine Vaka Çalışması
Sürdürülebilir Aile Şirketi Olmanın Temelleri, Mış Gibi Olmayan Aile Şirketleri

 

2.Aile İşletmeleri Zirvesi

Açılış Konuşması

Şerife İnci Eren
TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı İnci Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Detaylar

1. Paralel Oturum (11:30 – 12:45)

Hamdi Akın
Akfen Holding
Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylar
Selim Akın
Akfen Holding
Yönetim Kurulu Üyesi/ Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Detaylar
Pelin Akın
Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi

Detaylar
Prof. Dr. Acar Baltaş
Psikolog

Detaylar
Hüsnü Özyeğin
Fiba Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı

Detaylar
Ateş Sungur
Execution Partners, Kurucu Ortak

Detaylar

2. Paralel Oturum (14:15– 15:30)

Bernard ARKAS
Arkas Holding
Başkan Yardımcısı

Detaylar
Lucien Arkas
Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylar
Diane Arcas Aktaş
Arkas Holding
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Detaylar
Dr. Güler Manisalı Darman
Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi
(CGS Center) Kurucu, Başkan

Detaylar
Priscilla de Moustier
Wendel
Participations Fransa

Detaylar
Christine Blondel
INSEAD Aile İşletmeleri

Detaylar

Panel

Moderatör: Aydın Buğra İlter
TAİDER Yönetim Kurulu Üyesi
ITA Legal & Advisory

Detaylar
Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil
Helvacızade Gıda İlaç Kimya San.Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi
Zade Vital® Genel Müdürü

Detaylar
Mehmet Küçükkaya
EY Partner

Detaylar
Ahmet Şerif İzgören
Izgören Akademi
Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylar
Haluk Alacaklıoğlu
Aile Şirketleri Danışmanı

Detaylar

29 Kasım Konuşmacıları

Doğan Cüceloğlu

Psikolog ve İletişim Uzmanı


Detaylar
Simon Torres

Detaylar

4-5 KASIM 2022 OTURUM İÇERİKLERİ

4 KASIM 2022, SWISSOTEL THE BOSPHORUS ISTANBUL

09.45 Hoş Geldiniz Konuşması-Tekin Urhan, TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı 

10.00 Açılış Konuşması - Faruk Eczacıbaşı, TBV Başkanı

Zamanın hızlanması ister istemez davranışlarımızı etkiliyor. Çalışma ortamlarında kıdemli kuşakların deneyimi, gençlerin daha çağdaş becerileriyle dengeleniyor. Bu nedenle kuşaklar arası samimi bir güven anlayışı gittikçe daha fazla önem kazanıyor.

Genç kuşakların geçmişten gelen değerleri içselleştirmesi ne kadar gerekliyse, bayrağı devredeceklerin de değişen koşulları kavrayabilmesi ve gençlere alan açması o derecede önemlidir.

11.00 Ana Oturum "Aile'de ve İş'te Değerlerimizle, Sürdürülebilir Büyüme"

UYSAL Ailesinin köklerinden gelen geleneklerinin, Aile Misyon ve Vizyonu ile Temel Değerlerinin kuşaklar arası aktarımını dinleyeceğiz.

UYSAL Aile kültürünün dünden bugüne ve geleceğe aktarımı, bu kültürün işe olan yansımaları ve şirketlerde atılan adımların sürdürülebilirliğini konuşacağız.

Kurucu kuşağın, ikinci ve üçüncü kuşakla birlikte şirkette bulunmasını, bu kapsamda alınan rolleri ve hem gerçekleşen hem de gerçekleşecek devir süreçlerini dinleyeceğiz. Son olarak, belki de en önemlisi, İş’in kurumsallaşması ve Kurumsal Yönetime geçiş süreçlerinin sürdürülebilirlik açısından önemini ve geleceğe devrini konuşacağız.

Nedim Uysal, Norm Holding Onursal Başkanı, TAİDER Üyesi

Mehmet Fatih Uysal, Norm Holding Yönetim Kurulu Başkanı, TAİDER Üyesi

Nedim Uysal, Norm Holding CEO, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, TAİDER Üyesi

Duygu Uysal Simrooğlu, Norm Holding Yönetim Kurulu Üyesi, TAİDER Üyesi

Oturum Yöneticisi: Mustafa Doğrusoy, MD Yönetim ve Strateji Danışmanlık

13.30 Paralel Oturum- 1 “Yönetimde Kadın”

İş dünyasında farkındalık yükseliyor. Günümüzde birçok büyük şirket bünyelerindeki kadın istihdamı konusunda hedefler koyuyor, ücrette fırsat eşitsizliğinin önünde duracağına söz veriyor, STK’lar yönetim kurullarında daha çok kadın sandalye alabilsin diye mentor menti programları açıyor. Peki Yönetim Kurullarında daha fazla kadın olması nasıl bir fark yaratır? Kadınların üst düzeyde iş hayatına teşviki neden bu kadar önemli? Yönetim kurullarında kadın erkek dengesi şirketlerin karlıklarına neden olumlu bir seyir veriyor? Tüm bu soruları ve cevaplarını enine boyuna masaya yatıracağımız “Yönetimde Kadın” oturumunda konuşacağız.

Burçak Güven, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Yönetim Kurulu Eş Başkanı, Gazeteci, Klinik Psikolog, Yönetim Koçu, Koçluk Süpervizörü

Selen Kocabaş, YenidenBiz Derneği ve YKKD Kurucu YK Üyesi, Bağımsız YK Üyesi, Stratejik Danışman

Yasemin Rezan Kolbaşı, Arzum Yönetim Kurulu Başkan Vekili, TAİDER Üyesi

Oturum Yöneticisi: Serra Koyuncu, Petroyağ Grup Yönetim Kurulu Üyesi, TAİDER Üyesi

13.30 Paralel Oturum-2 “Aile Şirketlerinde Toplumsal Yatırım”

Aile şirketlerinde toplumsal yatırım tanımı, felsefesi, yöntemi ve gönüllülük kavramı ile uygulamaları, kurumsal kimlikle eşleştirme yöntemleri üzerinde paylaşımlarda bulunularak konuşmacıların içinde bulundukları iyi uygulama örneklerinin paylaşılması hedeflenmektedir.

Kurumsallaşmış hayırseverliğin odaklanmış, tesirli ve sürdürülebilir olması gerekir. Ayrıca, kurum değerleri paralelinde, çalışanlara gönüllülük yapma fırsatı sağlanması sonucu, iyi olma halinin kuruma bağlılığı arttırması beklenir. Tüm bu soyut kavramları somutlaştırmak adına en iyi uygulamaları Zirve katılımcılarımızla paylaşmayı hedefliyoruz.

Erdal Yıldırım, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi

Ceylan Sel Sohtorik Yuvam Dünya Yönetim Kurulu Üyesi, Polat Turizm Yönetim Kurulu Üyesi

Pınar Ilgaz, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Oturum Yöneticisi: Fatma Olten, Olten Sanat Vakfı İcra Kurulu Başkanı, TAİDER Üyesi

14.45 Paralel Oturum-3 “Aile Şirketlerinde İnsan Kıymetleri”

İnsan kıymetleri (değeri), günümüzde şirketlerin en büyük sermayesidir. İnsanı bir kaynak olarak gören yönetim anlayışına karşı insanı bir değer olarak gören İnsan Kıymetleri yaklaşımı insan odaklı bir felsefeyi temsil eder. Bu bakımdan öncelikle insanı ve beklentilerini anlamak, yeni jenerasyon aile bireyleri ve profesyonel çalışanların ekonomik, sosyal beklentilerine cevap verebilmek ve güvenli bir çalışma ortamı hazırlamak bir zorunluluk olmuştur.

Bu bağlamda İnsan kıymetleri kavramı günümüzde artık sadece insan kaynakları operasyonel süreci değil; bunun dışında, çalışan deneyimi, liyakat, işe alım süreçlerindeki yeni yaklaşımlar gibi faktörleri de bütünsel bir yaklaşımla ele almaktadır. Panelde özellikle Aile Şirketlerinde işin sonraki nesiller için varlığı ve sürdürülebilirliği bakış açısı ile;

  • Türkiye ve Dünyadaki trendler,
  • Dönüşen ve durmaksızın değişen yeni dünyada İnsan Kaynakları yönetimini gelecek dönemde nelerin beklediği,
  • Yöneticilerin kendi kurumlarında geleceği yakalamak ve sürdürülebilir kılmak adına hangi aksiyonları alması gerektiğine ilişkin (Kurumsallaşma yolunda katkı sunacak profesyonel yöneticiler ve çalışanlara yönelik teşvik plan ve politikalarının oluşturulması; yeni nesil aile bireylerinin işe entegrasyonu ve aidiyetini sağlayacak Aile Anayasası’nın oluşturulması ) Aile Şirketlerine vizyon katmayı hedefleyen bilgiler paylaşılması,
  • Odağına insanı alan geleceğin iş gücü, yeni çalışma modelleri, yetkinlik ve liderlik gelişimi gibi konularda işlevsel bilgiler ve iyi uygulama örnekleri sunulması hedeflenmiştir.

Hakan Onel, PERYÖN Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Hande Genç, SAP Türkiye ve Güney Avrupa, Orta Doğu, Afrika Dijital Hizmetler Bölge İK Direktörü

Oturum Yöneticisi: Eren Kurşun, Esin Avukatlık Ortaklığı Ortak Avukat

14.45 Paralel Oturum-4 “TAİDER Mentorluk Programı”

Aynı döngüsel sorunları yaşayan aile şirketleri üyelerimizin deneyimlerini paylaşma ihtiyacının bir tık ötesinde bir aktarıma ihtiyaç duyması ve birbirlerinden öğrenecekleri çok şey olduğunu ortaya koymaları ile TAİDER kurulduğu günden bu yana düşünülen, özellikle işin başındaki ve gelecek nesiller tarafında talep edilen, TAİDER’e özgü ve aile işletmelerine özel tasarlanmış hem mentorların hem mentilerin eğitim aldığı, sürecin takip edileceği ve desteklendiği bir yapılandırılmış bir mentorluk programının yarattığı değerinin paylaşılacağı bir oturumdur.

TAİDER olarak bir ilke imza atarak, Aile İşletmelerine Özel bir Mentorluk Sistemi’ni hayata geçirilmesi ile derneğimizin, ‘Ailede birlik, İşletmede Sürdürülebilirlik’ hedefini gerçekleştirmesine katkı sağlamak üzere, aile işletmelerinin döngüsel hikayeleri içinde sıklıkla karşılaşılan pek çok sorunu çözmenin anahtarı niteliğinde bir içerik ile  “Gurur verici geçmişten, sürdürülebilir geleceğe” doğru yol alırken, mentorluk projesi sayesinde farklı nesillerin, farklı seslerin bir araya gelmesi ile oluşacak iletişim ağı ve bu birliktelikten doğan ilham olma, zorlukları aşma gücü, nesiller arası kültürel miras geçişini güven ortamında paylaşabiliyor olması ile yarattığı kazanımların, mentorlar ve mentiler tarafından aktarılması hedeflenmektedir.

Ozan Diren, DİMES CEO, TAİDER Üyesi

Rana Yiğitbaşı, Yaşar Holding İnsan Kaynakları Proje Uzmanı, TAİDER Üyesi

Türkmen Türkmenoğlu, Mateks Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, TAİDER Üyesi

Oturum Yöneticisi: Sezin Sivri, Sentinus Danışmanlık Kurucusu, Mentor, Eğitmen ve Aile Şirketleri Danışmanı, TAİDER Üyesi

15.45 Kapanış Konuşması “Gelecekle Gelecekler, Mega/Hyper/Cyber/Post Pandemi Trendler” - Ufuk Tarhan, Fütürist, Ekonomist, Yazar

“Hiç kuşku yok ki sadece 30 yılda eriştiğimiz akıl, bilgi ve teknoloji seviyesi, “Gelecekle Gelecekler” meselesini gizemli olmaktan çıkardı. İletişim kanalları, akıl ve analiz kabiliyetlerimiz geleceğe dair pek çok şeyi önümüze apaçık bilgiler olarak serdi. Sermeye devam ediyor, edecek de… İlginç ve çok kıymetli zamanlardayız. 30 yıl önce, 30 yıl öncesini de sonrasını bu kadar net kestiremiyorduk. Mesela daha Göbeklitepe’yi (1995) bulmamıştık. Dünya tarihini, medeniyetin sıfır noktasını 12.000 yıl daha kısa bildiğimizin farkına varmamıştık. Yine o zamanlar WEBB teleskobu henüz proje idi. Oysa şimdi 30 gün süren yolculukla vardığı uzay boşluğunda, 6.5 metre çapında bir gözle, yerküreden 1,5 milyon km uzakta (ki bu uzaklık, Dünya ile Ay arasındaki uzaklığın dört katı) uzayda 13.5 milyar yıl öncesinin fotoğraflarını çekmeye çalışıyor… Dünya’ya cep telefonumuzla çektiklerimizden daha net fotoğraflar yolluyor.

30 yıl önce, 3-5 yıllık gelecek bile birçok bilinmezle doluyken şimdi işimizde, kariyerimizde, dünyada, doğada neler olabileceğini epeyce güçlü verilerle, bilimle, teknolojiyle altını doldurarak kestirebiliyoruz. Hatta ilköğretimdeki çocuklar bile 1-2 dakika içinde bize geleceğin oldukça net resimlerini çiziveriyorlar. İlk kez 5 nesil organik insan ve birtakım yapay zekalı dijital kardeşlerimiz, hep bir arada çalışıyoruz.  

İlginç ve çok kıymetli zamanlardayız. Tehditlerden çok fırsatlara odaklanma zamanı… Yeni bir yüzyılı inşa edenlerden olmak üzereyiz.

Kıymetini bilmemiz ve…  Gerisini ve gelecek 5-10-15-20-30 yıl içi yapılacak işler listemizi 4 Kasım’da Zirve’de konuşacağız.”

5 KASIM 2022, SWISSOTEL THE BOSPHORUS ISTANBUL

11.30 Oturum-1 “Aile Şirketlerinde Web 3.0”

Blokzincir teknolojisinin hayatımıza girmesiyle kontrolün aracı kurumlardan bireylere geçmesine imkân sağlayan Web 3.0 doğdu. Yönetimden finansa, oyundan sanata kadar pek çok alanı değiştirebilen Web 3.0 büyüme fırsatını da beraberinde getirdi. “Aile Şirketlerinde Web 3.0” başlıklı oturumda Paribu CEO’su Yasin Oral ve Paribu Danışma Kurulu üyesi Turan Sert Web 3.0’ün getirdiği büyüme fırsatlarını ve kurumlara olan etkisini değerlendirecek.  

Turan Sert, Araştırmacı Yazar, Paribu Danışma Kurulu Üyesi

Yasin Oral, Paribu CEO

Oturum Yöneticisi: Civan Sözkesen, Funika Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, TAİDER Üyesi

13.45 Oturum-2 “İletişimde İklim Yaratmak”

"Günümüzde iletişim, özellikle de kurumsal iletişim işletmelerin en önemli gündem maddesi haline gelmişken; birçok şirket kurumsal iletişim stratejilerinin uygulanması, adaptasyonu ve dönüşümü tetiklemesi konusunda zorlanmakta. İletişimde doğru iklimi yaratarak kalıcı, sürdürülebilir ve bütünsel çözümler ortaya koymak şirketlerin global ölçekte fark yaratabilmesi için odağa almaları gereken stratejik bir konu. Panelimizde, iletişimde iklim yaratmanın zorluklarını, tehlikelerini konuşuyor; aynı zamanda bu konuda nasıl bir yol izlenmesi gerektiği ile ilgili farkındalığı arttırmaya yönelik karşılıklı sohbet ediyor olacağız. ‘’İletişimde İklim Yaratma’’nın iklimini yaratıyor olacağız."

Fatmanur Erdoğan, IPPA Communications Yönetici Ortak

Oturum Yöneticisi: Gülçin Atalay Tunç, Mutlu Metal Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Mutlu Marine Kurucu ve Yönetici Ortak, TAİDER Üyesi

14.45 Kapanış Konuşması "İnsan Odaklı Liderlik"

"Sonuçlarımızı kutlamayı öğrendik hep ama nedenlerimiz de çok değerliydi. Biz orada saklıydık." - Cem Mumcu.

Zirvemizin ikinci günü kapanış konuşmasında, liderlik, sorumluluk, karar alma, kriz anları, dönemeçler, yoğunluk, disiplin, stres, kaygı, omuzlarda biriken yük… Tüm bunların içerisinde anlam arayışına devam etmek, ayakta kalmak, insan olmak durumunu konuşacağız.

Cem Mumcu, Psikiyatr ve Yazar

Oturum Yöneticisi: Elif Çakırlı, Mins Consulting Kurucu Ortak 

15.30 Kapanış

 

Üye Destekçiler

Ernst & Young
UBS Bank
EgonZehnder
AGT
Arzum
Er Metal
Lila Kağıt

Katılımcının

İrtibat Kurulacak Kişi Bilgileri


Konaklama Bilgisi


  • * Zirve süresince simultane tercüme mevcuttur.
  • ** İlk kayıt yaptıran sıralamasıyla katılımcılar kabul edileceğinden ve sınırlı sayıda katılımcıya yer verileceğinden kayıt için lütfen geç kalmayınız. Son kayıt tarihi 30 Ekim 2015’tir.

Katılım ve Ödeme Şartları

6 Kasım Programı Ücretleri
7 Kasım Tek Günlük Katılım Ücretleri
* 7 Kasım Gelecek Nesiller Özel Programı, yalnızca gelecek nesil üyelerin katılımına özeldir. 6 Kasım etkinliğine katılan aile şirketleri bünyesindeki gelecek nesiller için ücretsizdir.

Konaklama Ücretleri (Etkinlik Oteli - Calista Luxury Resort);
  • Single / Tek Kişilik Oda Fiyatı KDV dahil 82 Euro/gece
  • Double / Çift Kişilik Oda Fiyatı KDV dahil 120 Euro/gece
* Konaklama fiyatları, 5 Kasım, 6 Kasım ve 7 Kasım konaklamaları için geçerli olup otel, “A la Carte Her şey Dahil” konseptte hizmet vermektedir. Konaklama; giriş günü öğle yemeği ile başlayıp çıkış günü kahvaltı ile sona ermektedir.

A la Carte Her şey Dahil konsepte; kahvaltı (ana restoran), öğle yemeği (ana restoran ve snack sunumlar Timo Restaurant), çay, kahve, pasta ve minik kurabiyeler saati (Cafe Calista), akşam yemeği (ana restoran), late night büfe, minibar (soft içecekler ve bira ile günlük olarak doldurulmaktadır.), restoranlardaki şişe şarapları, girişte meyve sepeti ve şarap, fitness center, hamam, sauna, buhar banyosu, kar çeşmesi, jakuzi, açık ısıtmalı havuz, kapalı ısıtmalı havuz, tenis ve ekipmanları, masa tenisi, boccia, aerobik, su jimnastiği (kapalı havuzda), sinema, disco ve wi-fi internet dahildir.

* Konaklama fiyatlarına katılım ücreti dahil değildir. Konaklama ödemeleri Euro olarak, belirtilen Euro hesabına yapılmalıdır.

* Etkinlik oteli ile yapılan sözleşme gereğince, ödeme sonrası kesinleşen kayıtlar ve konaklamalar için iptal kabul edilememektedir.

Banka Bilgileri

Katılım Ücreti Ödemeleri için (TL Hesabı)
Hesap Adı : TVG Venü Grup Organizasyon Reklam Tic. Ltd. Şti.
Banka Adı : Garanti Bankası
Şube Adı : Barbaros Bulvarı
Şube Kodu : 741
Hesap No : 6299637 (TL)
IBAN No : TR19 0006 2000 7410 0006 2996 37
Konaklama Ücreti Ödemeleri için (Euro Hesabı)
Hesap Adı : TVG Venü Grup Organizasyon Reklam Tic. Ltd. Şti.
Banka Adı : Garanti Bankası
Şube Adı : Barbaros Bulvarı
Şube Kodu : 741
Hesap No : 9098028 (Euro)
IBAN No : TR60 0006 2000 7410 0009 0980 28
(*) CAPTCHA Nedir?
"CAPTCHA" bilgisayar ve insanları ayırmakta kullanılan bir test sistemidir. Deforme edilmiş bir resim şeklinde görünen rastgele oluşturulmuş harf ve/veya rakam dizisi ile bir metin kutusu olmak üzere iki temel parçadan oluşur. Testi geçmek ve insan olduğunuzu kanıtlamak için resimde gördüğünüz karakterleri metin kutusuna girmeniz yeterlidir.
Aile işletmelerimizin ülkemiz ekonomisindeki rolü ekonominin gücünü ve istikrarını etkilemesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede,  bir aile işletmesinin başarılı olması, büyümesi ve sürdürülebilirliği sadece o işletme ya da aileyi değil, iş gücü ve sermaye üzerindeki etkileri bakımından ülke ekonomisini de etkilemektedir. Bu anlamda, aile işletmelerinin sürdürülebilir olması aynı zamanda toplumsal etkileri olan önemli sosyal ve ekonomik bir olgudur. TAİDER, şirketlerimizin kurumsal yönetimi ve gelecek planlaması ile iş ailelerinin birliği ve sürdürülebilirliği konularında, ortak bilgi ve tecrübe platformu olmuştur. Bugün, uluslararası boyutta olan TAİDER, FBN’in Türkiye paydaşı olarak 115 Aile Şirketi üyesi ve 350 bireysel üye sayısına ulaşıp, son bir yılda 28 etkinlik düzenleyerek 950 kişinin bu platforma ulaşmasını sağlamıştır. Geçtiğimiz yıl birincisini düzenlediğimiz TAİDER 1.Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi bugün elde ettiğimiz bu sonuç üzerinde büyük katkı sağlamıştır. Amacımız, derneğimizin bu etkin çalışmalarından tüm aile işletmelerimizin yararlanmasıdır. Bu kapsamda, bu yıl 28-29 Kasım 2014 tarihlerinde “Aileler İçin, Aileler Tarafından” sloganıyla gerçekleştireceğimiz TAİDER 2.Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’nin de aileleriniz ve işletmeleriniz için yararlı olmasını dilerim.
We have increased our members together with the 1st National Family Business Summit last year. They had big contributions for most of our organizations with their own ideas. Not only they had contributed to our association but also they had big impact on their own family businesses. As expected, we- summit organization committee-have prepared the 2nd Summit with more wide-range of speakers and topics just for the family businesses. This summit awaits for your valuable contributions and participation with international speakers. The next generation members should definitely participate the second day of our summit which will only be exclusive for them (29.11.2014). We would be very pleased to see you among us in order to ensure sustainability in your family business.
Geçtiğimiz yıl büyük bir başarıyla tamamladığımız Taider Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’nin bu yıl ikincisini düzenlemekten gurur duyuyoruz. İlk zirvemizde Aile İşletmelerinin hangi sektörden, hangi şehirden, hangi geçmişten gelirse gelsin sorunlarının ortak olduğunu gördük. Taider olarak 2. Ulusal Zirvemizde bu sorunlara daha da derinlemesine inip, en iyi uygulamalar ve deneyim paylaşımlarıyla birbirimizden öğrenmeye ve birbirimize değer katmaya devam etmeyi arzuluyoruz. Zirvemize katılan Ailelerin yalnızca dinleyici olarak değil, zirve sonunda en az bir konuda eyleme dönüşecek farkındalıklar kazanarak ayrılmalarını hedefliyoruz. Kurumsallaşma, devir planlaması, aile anayasası, gelecek neslin adaptasyonu, aile varlıklarının korunması gibi bir çok benzer başlığa diğer ailelerin bulduğu yaratıcı çözümleri güvende hissettiğimiz bir platformda paylaşacağız. Geçen yıl olduğu gibi basına kapalı gerçekleşecek zirvemize, birbirinden ilginç konuşmacıların yaşadıkları deneyimleri aktaracağı bu benzersiz buluşmaya, markasını geleceğe taşımak isteyen tüm Aile İşletmelerini bekliyoruz.
Uluslararasi Aile İşletmeleri Ağı ( FBN-I ) (Family Business Network International ) üyesi olan TAİDER Türkiye genelinde Aile işletmelerinin oluşturduğu bir kuruluş olup kuruluşundan bu yana çalışmalarına yoğun bir şekilde devam etmekte… TAİDER tarafından farkındalığı arttırmak, aile işletmelerinin sürdürülebilirliğinin önemi vurgulamak ve kurumsallaşma çalışmalarına ışık tutmak amaçlı bir seri tanıtım ve bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Taider çalışmalarında aile şirketlerinin sürdürülebilir olmasını önemsemektedir. Bu bağlamda Gelecek Nesillerin farkındalığını arttırmak, şirketlerde verimli çalışmalarını sağlayacak eğitimlere de önem vermektedir. İlk kurulduğu günden beri gelenekselleşmesini hedeflediği Taider Zirvesinin 2.sini Kasım ayında gerçekleştirecektir. Bu Zirveye Türkiye genelinde birçok aile şirketi kurucuları konuşmacı olarak katılacaktır. 1. Zirve katılımcılara çok şey kazandırmıştır, kurucular ve yeni nesilin kaynaşmasına olanak vermiştir. 2. Zirvenin de gelişerek şirketlere ve kuşakların bilinçlenmesine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Kasım ayındaki Zirvede görüşmek dileğiyle..

Giriş Şifreniz

Giriş Şifreniz


TANITIM VİDEOMUZU İZLEYİN

ÜYELERİMİZ

Kurumsal Üyelerimiz

E-Bülten Aboneliği