2. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi, 2014

Misyonumuz (Varlık Sebebimiz)

Ailede Birlik işletmede sürdürülebilirlik söylemi ile ülkemiz aile şirketlerinin nesiller boyu devamlılığına önderlik etmek.

Vizyonumuz (Hedefimiz)

Ülkemizin, aile şirketlerinin gelecek nesillere devrinde en başarılı ülke olmasını sağlamak.

İlkelerimiz

 • Aile şirketlerinde aile üyelerinin birbirine bağlılık, güven, takdir, açık iletişim içinde olmaları ve birlikte kaliteli sosyal zaman geçirmelerinin Aile Şirketlerinin devamlılığı için önemli unsurlar olduğuna inanırız.

 • Aile üyelerinin birlikte emek vererek hazırladıkları şirket politika ve kurallarının her ailenin kendi değeri, inançları, felsefesi ve ilkelerinin yansıması olmasına değer verir ve saygı duyarız.

 • Tüm faaliyetlerde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, bağlı bulunduğumuz tüm ulusal mevzuata ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu tüm uluslararası anlaşmalar ve düzenlemelere uyarız.

 • Doğruluk ve şeffaflığı, tüm süreçlerde ve ilişkilerde öncelikli değerler olarak kabul ederiz.

 • Dernek üyelerimiz arasında güvenin ve paylaşımın önemine inanır, dernek üyeliğinin ticari kaygı ve menfaatten uzak tutulmasına, edinilen üye bilgilerinin ve iletişim adreslerinin gizliliğine, üçüncü kişilerle paylaşılmamasına ve mahremiyete azami önemi veririz.

 Amaçlarımız

 • Ülkemizdeki aile şirketleri arasında, geçmiş deneyimlerin, bir güven ortamı sağlanarak paylaşılmasına ve şirketlerin birbirlerinden öğrenmelerine olanak yaratmak,

 • Aile, ortaklık ve iş arasındaki dinamik ilişkiyi doğru bir şekilde anlamak ve yönetmek için tüm dünyadaki aile     şirketlerinin geçmiş deneyimlerinden yararlanmak ve Türkiye’nin bu alanda uluslararası platformda temsilini sağlamak,

 • Uluslararası FBN (Uluslararası Aile İşletmeleri Ağı/Family Business Network International) üyesi olarak dünyadaki deneyimi üyelerimize aktarmak ve bunun getireceği imkânları paylaşmak, (Dünya Zirvesi, Gelecek Nesiller Zirvesi gibi)

 • Aile işletmelerinin özgün gereksinimleri ve çıkarlarına uygun olarak yönetim ilkeleri hakkında bilgiyi üretmek, teşvik etmek ve yaymak,

 • Ülkemizin aile şirketlerinin kurumsallaşmasını ve karlı sürdürülebilir büyümesini destekleyerek, ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak,

 • Aile şirketlerinin sorun ve ihtiyaçlarını, düzenleyici ve kanun yapıcı kurumlara duyurmak, önerilerde bulunmak.

 • Aile şirketleri kavramını kamuoyunda tanıtmak ve itibarını yüceltmek.

Kurumsal Üyelerimiz

YUKARI ÇIK