FATMA OLTEN

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği olarak, 65 ülkede örgütlenmiş, farklı sektörlerden 18.000’den fazla aile şirketi üyesinin yer aldığı İsviçre merkezli Uluslararası Aile İşletmeleri Ağının (FBN-I, Family Business Network International) Türkiye paydaşıyız.

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği olarak, “Ailede Birlik, İşletmede Sürdürülebilirlik” söylemiyle Türkiye’deki aile şirketlerinin nesiller boyu devamlılığına önderlik etmek misyonuyla 2012 yılında kurulmuş olup, bugün yaklaşık 300 aile şirketi ve 900 aile üyesi ile kuruluş ilkelerine bağlı olarak belirlediğimiz hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere projeler ve etkinlikler yürütmekteyiz.

TAİDER’ in varlık nedeni ‘Değer’ üretmek, ürettiklerini geliştirmek ve bir sonraki nesle taşımak...

Fatma Olten

President
TAİDER Family Business Association
Events

Upcoming Events

FAMILY BUSINESSES ASSOCIATION

Whats is Taider?

To take the lead for preparation and implementation of sub-structure required to ensure the sustainability of family businesses in our country as high-performance and competitive organi-zations with the international governance principles.

OUR MEMBERS

Corporate Members

WATCH OUR INTRODUCTION VIDEO

E-Newsletter Subscription