TAİDER Aile İşletmeleri Akademisi

TAİDER Aile İşletmeleri Akademisi

TAİDER Aile İşletmeleri Akademisi

Ailesel yönetim bu evrende görülen en eski ve yaygın yönetim biçimidir. Eski çağlardaki ilkel topluluklarda ticaret hayatında var olan takas sisteminden, robotların işletmelerde kritik görevleri üstlendiği günümüz dünyasındaki modern işletmelere kadar ailesel yönetim tüm dünyada büyümenin ve gelişimin itici gücü olmuştur. Dünya ekonomisinin yüzde 85’inin aile işletmelerinden oluştuğu göz önünde bulundurulduğunda, geçmişten bugüne aile işletmelerinin tüm dünya ülkelerinin ekonomileri içinde giderek daha önemli ve kritik bir konuma geldiği görülür. Bu sebepledir ki aile işletmeleri, kendilerine has yapıları, özellikleri, kültürleri, yönetim biçimleri, zayıf ve kuvvetli yönleri, sorunları, ihtiyaçları, kurumsallaşma düzeyleri gibi daha birçok konuda -akademik çevreler ve araştırmacılar başta olmak üzere- aile işletmeleri alanında hizmet veren tüm kuruluşların odağında yer almaktadır.

Aile işletmelerinin yaşamlarını nesiller boyu sürdürmeleri için ihtiyaç duydukları sistemli yaklaşımların neler olması gerektiğine yönelik sorular sayısız bilimsel çalışmaya konu olmakta ve aile işletmelerinin geleceği ile ilgilenen birçok kurum tarafından ilgili konular üzerinde çözüm üretilmesi amacıyla yöntemler geliştirilmektedir. Bizler de aile işletmeleri olarak, sürdürülebilir bir gelecek inşa etme yolunda yeniliklere açık olmayı, birbirimizin deneyimlerinden yola çıkarak, birbirimizle paylaşarak ve birbirimize destek olarak zorlukları aşmayı, bizden sonraki kuşaklarında aynı hassasiyet, bilinç ve kültürle yola devam edebilmeleri için onlara ilham vermeyi son derece önemsiyoruz. TAİDER’in kuruluş felsefesinin temelinde yatan bu fikirden hareketle, ülkemiz aile işletmelerinin geleceğe yönelik atacağı güçlü adımların yapılandırılmasına destek olmak üzere kurulan Aile İşletmeleri Akademisi eğitim faaliyetlerine başlamıştır.

Stratejik yönetim, performans planlaması, kurumsallaşma, yönetim ve organizasyon gibi çeşitli konularda rekabet koşullarının, aile ve işletme arasında kurulacak dengelerin iyi yönetilmesi gibi gereklilikler aile işletmelerinin bu alanlardaki sorunlarını doğru tanımlayıp kendilerine uygun çözümler içeren yöntemlere olan ihtiyacını artırmıştır. TAİDER Akademi bünyesinde bu ihtiyacın giderilmesine destek olacak şekilde planlanan faaliyetler iki ana amaca hizmet etmektedir. Bunlardan ilki, aile işletmelerinin sürdürülebilir bir yapı oluşturmaları için hem işletmeyi hem de aile ve işletme arasındaki ilişkileri kurumsallaştırmaları sürecinde bilgiye erişimlerini kolaylaştırmaktır. İkincisi ise, geleceğe yönelik güçlü ve yenilikçi adımlar atma yolunda daha önce benzer süreçlerden geçen aile işletmelerinin deneyimlerini birbirleri ile paylaşacakları güven ortamını sağlayarak birbirilerinden öğrenmelerine fırsat yaratmaktır. 

Akademi bünyesinde titizlikle yürütülecek çalışmalar konularında uzman akademisyenler, profesyoneller ve üye ailelerden oluşturulan Akademi Yürütme Kurulu tarafından planlanmaktadır. Akademi bünyesinde gerçekleştirilmesi düşünülen tüm faaliyetler kurul tarafından belirlenen dört ana çalışma alanı üzerine inşa edilmektedir.

Dört ana çalışma alanında yürütülecek faaliyetlerdeki önceliklerimiz TAİDER Akademini kuruluş felsefesinden hareketle belirlenmiştir. 

TAİDER akademi bünyesinde hazırlanan tüm eğitim programları aile işletmelerinin kendilerine has yapıları göz önünde bulundurularak oluşturulmuş özgün tasarımlara sahiptir. Üyelerimizin ihtiyaçlarını tespit ederek planladığımız eğitim programlarımız, kurumsallaşma düzeyinin hemen her seviyesindeki aile işletmelerinin kurucu nesillerinin, gelecek nesillerinin ve profesyonellerinin katılım göstereceği öngörülerek oluşturulmuş içerik tasarımına sahiptir. Tüm bunlara ek olarak, farklı nesillerin bir araya geldikleri bu programlar, nesiller arasında olumlu etki yaratacak iletişim ortamlarını da beraberinde getirmektedir. Akademi bünyesinde gerçekleştirilecek tüm faaliyetlere hem üyelerimiz hem de üyemiz olmayan aile işletmelerimiz katılabilmektedirler.  

TAİDER AKADEMİ TEMEL EĞİTİM PROGRAMI

AİLE İŞLETMELERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR SİSTEM KURMA 

TAİDER Akademide verilecek eğitimlere katılacak aile işletmelerinin farklı kurumsallaşma düzeylerinde olduğu göz önünde bulundurularak ilk etapta verilmesi planlanan eğitimler temel eğitim programı olarak değerlendirilmiş ve aile işletmelerinde sürdürülebilir sistem kurma başlığı altında bu konuya dair A’den Z’ye ipuçları barındırması yönünde aksiyon alınmıştır. Temel eğitim program kendi içerisinde bütünlük arz eden 10 ayrı modülden oluşmaktadır.

MODÜL 1: YENİDEN BAŞLAMAK SAĞLAM ADIMLAR ATMAK

MODÜL 2: KALICI OLMAK İÇİN DEĞİŞİMİ YÖNETMEK

MODÜL 3: AİLE İŞLETMELERİNDE KURUM KÜLTÜRÜ VE KURUM PSİKOLOJİSİ

MODÜL 4: KURUMSALLAŞMA VE YENİDEN YAPILANMA

MODÜL 5: AİLE İÇİ İLİŞKİ YÖNETİMİ VE ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIM

MODÜL 6: AİLE İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

MODÜL 7: STRATEJİK YÖNETİM

MODÜL 8: AİLE İŞLETMELERİNDE BÜYÜME MODELLERİ

MODÜL 9: FİNANSAL YÖNETİMİN TEMELLERİ

MODÜL 10: AİLE İŞLETMELERİNDE TEMEL HUKUKİ SÜREÇLER

Her modül kendi içinde bağımsız bir niteliğe sahiptir. Aynı zamanda temel program dahilinde modüllerin tamamı birbirini tamamlayacak konular içermesi sebebiyle bütünlük arz etmektedir. Aile işletmelerine yönelik özel ve özgün tasarıma sahip eğitimlerimizin katılımcılar açısında fark yarattığı alanlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir.


  • Akademi bünyesinde verilecek eğitimler konusunda uzman başarılı eğitmenler tarafından hazırlanmıştır.
  • İçerik tasarımları standart eğitimlerden farklı olarak Aile İşletmelerinin ihtiyaçlarına yönelik hazırlanmış başka yerde bulunmayan özel ve özgün tasarımlardır.
  • Eğitim içerikleri Akademi bünyesinde oluşturulan özel bir kurul tarafından akademik gelişmelere uygun olarak gözden geçirilmiştir.
  • Eğitimler, katılımcıların kendi işletmelerinde uygulayacakları somut eylem adımlarını oluşturmalarına olanak sağlayacak şekilde tsarlanmıştır.
  • Eğitim modüllerine ilişkin video görüntüleri katılımcılara özel şifre ile internet ortamında katılımcıların kullanımına sunulacaktır.
  • Eğitimler için katılımcı sayısı katılımcıların eğitimden efektif fayda sağlamaları amacıyla sınırlandırılmıştır.
  • Eğitimlere aynı aileden farklı nesillerin aynı anda katılması işletmenin eğitim sonrası olumlu gelişimini hızlandırıcı etki yaratabilecektir.
  • Eğitim içerik detayları her eğitim duyurusu ile birlikte katılımcıların bilgisine sunulmaktadır.

  •  

EĞİTİM UYGULAMA METODLARI

Temel eğitim programı içerisindeki tüm eğitimlerin zaman planı 1 tam gün olarak planlanmıştır. TAİDER Akademisi bünyesinde verilen eğitimler diğer eğitimlerden farklı olarak teorik bilginin yanında TAİDER üyesi aile işletmelerinin deneyim paylaşımı ile somut ve gerçek örneklendirmelerle pekiştirilir. Bir günlük eğitim programı zaman planı;

09.30 – 16.30 Eğitim

Eğitim içeriğine ilişkin teorik bilgilerin egzersizler, uygulamalar ve konu anlatımları ile katılımcılarla interaktif paylaşım yapılması şeklinde gerçekleştirilecektir. 

17.00 – 18.30 Aile Deneyim Paylaşımı

TAİDER üyesi aile işletmelerinin işletmede çalışan farklı nesil üyelerinin katılımcılara bir araya gelerek bir moderatör eşliğinde eğitim konusu teorik bilginin daha önce bir aile işetmesi tarafından nasıl hayata geçirildiği ve ne tip sonuçlar alındığına ilişkin gerçek hayattan örneklemeler yapılarak katılımcıların önemli ipuçları edinmesinin sağlandığı bir bölüm olarak uygulanacaktır.

TAİDER Akademi faaliyetleri ve eğitim programlarına ilişkin daha detaylı bilgi edinmek isteyen aile işletmelerimiz  [email protected] e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirler.

TANITIM VİDEOMUZU İZLEYİN

ÜYELERİMİZ

Kurumsal Üyelerimiz

E-Bülten Aboneliği