TAİDER Ulusal Zirveler


TAİDER 8. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi

29 Ekim 2020 Perşembe

Bu yıl “Aile İşletmelerinde İletişim Sanatı” temasıyla düzenlenen TAİDER 8. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’nin ilk günü, The Coca-Cola Company Emekli Yönetim Kurulu Başkanı ve Ceo’su Muhtar Kent ile TAİDER Aile İşletmeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Candan Çilingiroğlu’nun konuşmalarıyla başladı. Çilingiroğlu, konuşmasında bu yıl ilk defa yaptıkları TAİDER Üye Profil ve Eğilimler Araştırması’ndan önemli veriler paylaştı.

Bu yıl sekizincisi düzenlenen TAİDER Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi 29 Ekim’de düzenlenen açılışla başladı. “Aile İşletmelerinde İletişim Sanatı” temasıyla düzenlenen zirvede aile şirketlerinin kurumsallaşma yolculuğunda aile içi dinamikler ve bu dinamiklerin yönetiminde etkili iletişimin rolüne değinilecek. Ana sponsorluğunu SAS ve Partners Republic’in, altın sponsorluğunu Deloitte Private’ın üstlendiği zirvede konuşmacı olarak yer alan isimlerin arasında The Coca-Cola Company Emekli Yönetim Kurulu Başkanı ve Ceo’su Muhtar Kent, Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Büyükkuşoğlu Serter ile Fark Holding Ceo’su Ömer Burhanoğlu, Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, İnci Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Perihan İnci ve Ece Elbirlik Ürkmez, Sekizgen Bilişim Ceo’su Onur Eren, Yazar Prof. Dr. Sinan Canan ve İdil Türkmenoğlu gibi isimler yer alıyor.

Bu yıl pandemi nedeniyle çevrimiçi gerçekleştirilen TAİDER 8. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’nin açılış konuşmasını yapan TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Candan Çilingiroğlu, sözlerine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak başladı: “Tüm ulusumuzun Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Cumhuriyete sahip çıkma, onu gelecek nesillere daha da güçlü ulaştırma sorumluluğu konusunda belki de en hassas olması gerekenler, biz aile şirketleriyiz. Zira biz her bir nesille birlikte yalnızca şirketlerimizi değil, Türkiye’nin eğitim, üretim ve girişimcilik kültürünü de geleceğe taşıyoruz.”

TAİDER üyesi şirketlerin yüzde 60’ından fazlası 2019’da 100 milyon TL’nin üzerinde ciro gerçekleştirdi

Çilingiroğlu konuşmasında; Türkiye’deki aile şirketlerinin yapılarını, kurumsallaşma anlayışlarını, geleceğe yönelik planlarını ve endişelerini içeren “TAİDER Üye Profil ve Eğilimler Araştırması’nda yer alan bazı önemli verileri de açıkladı: “Araştırma verilerine göre, üyelerimizin yüzde 60’ından fazlası 2019 yılında 100 milyon TL’nin üzerinde ciro gerçekleştirmiş. Araştırmamıza katılan şirketlerin yarısı 40 yıldan uzun süredir faaliyette olan aile şirketlerinden oluşuyor. Aile şirketlerinde kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımlarının benimsenmesi, bu değerin büyütülmesi ve gelecek nesillere aktarılması açısından kritik önem taşıyor. Araştırmamıza katılan şirketlerimizin yaklaşık yarısında halihazırda ikinci nesil liderlik yapıyor. Şirketlerin yüzde 31’inde ise halen kurucu neslin işin başında olduğunu görüyoruz. Her iki veri de aile şirketlerinde sağlıklı nesil devrinin, şirketlerin sürdürülebilirliği açısından önemle üzerinde durulması gereken bir konu olduğunu ortaya koyuyor.”

“Üye şirketlerimizde aile anayasası bulunanların oranı yüzde 37”

Anket çalışmasının, aile şirketlerinde kurumsallaşma seviyesi ile şirketlerin ortaklık yapıları arasında bir ilişkinin olduğunu gösterdiğini belirten Çilingiroğlu, “Aile dışından ortağı olan şirketlerin oranı, kendini kurumsallaşmış olarak tanımlayan şirketlerde daha fazla. Halka açılma ve yabancı ortak alma oranları da kurumsallaşma seviyesiyle doğru orantılı bir seyir izliyor. Aile şirketlerinde kurumsallaşma için atılması gereken en önemli adımlardan biri, aile anayasası. Aile anayasası sayesinde aile ile şirket arasındaki ilişkinin de kurumsallaşması çalışmaları da başlamış oluyor. Araştırmamız gösteriyor ki, üye şirketlerimiz arasında aile anayasası bulunan veya halen oluşturma sürecinde olanların oranı yüzde 37. Bu zirvede de çeşitli oturumlarda tartışacağımız önemli konular arasında olan aile anayasasının daha fazla üyemiz tarafından benimsenmesi gerektiğine inanıyorum” dedi.

“Yönetim kurullarındaki kadın oranı yüzde 25’ten az”

Aile işletmelerinin sürdürülebilirliğinde ve karar alma süreçlerinde; toplumsal cinsiyet eşitliği ile genç nesillerin katılımının kritik önemde olduğunu belirten Çilingiroğlu, “Anketimizi yanıtlayan aile şirketlerinde yönetim kurullarındaki kadın oranına baktığımızda, yaklaşık yarısında, yüzde 25’ten az kadın üye olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte şirketlerimizde girişimcilik konusunda gelecek nesle destek verme oranının yüzde 36 olduğunu görüyoruz. Ayrıca araştırmamıza katılan şirketlerimiz, ailenin öncelik verilmesi gereken en önemli iş hedefleri arasında çevre ve toplum üzerinde olumlu bir etki yaratmayı ilk sıralarda gösteriyor. Toplumsal sorumluluk bilinci ve toplumsal faydayı aile şirketi olmanın en önemli iki avantajından biri olarak görüyorlar. Şirketlerimiz de tıpkı ülkemiz gibi, eğitim, çalışma ve yönetme boyutunda fırsat eşitliği tanınmış kadınları ve gençleri ile büyüyecek” şeklinde konuştu.

“Nesil devri ve aile anayasası öncelikli”

Çilingiroğlu anket sonuçlarına göre, aile şirketlerinin gelecek planları için en öncelikli başlıklara ve endişelere dair şunları söyledi: “Nesil devri ve aile anayasasını tamamlamak en önemli planlar olurken, önemli endişeler arasında da ailenin şirkette görevlendirilme süreçlerindeki belirsizlikler ve tüm yetkilerin tek liderde toplanmış olması gibi iki önemli tespit yer alıyor. Ailenin de aile işletmesinin de uzun yıllar sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için yani sürdürülebilir aile şirketlerinin oranını artırabilmemiz için aile içi iletişim, aile ile şirketin iletişimi ve şirket içi iletişim en kilit noktalar olarak karşımıza çıkıyor.”

“Aile şirketleri sorumlu kapitalizme liderlik etme potansiyeline sahip”

Zirvenin ilk gününün diğer konuşmacısı ise The Coca-Cola Company Emekli Yönetim Kurulu Başkanı ve Ceo’su Muhtar Kent oldu. 134 yıllık bir geçmişe sahip, 200 ülkede 770 bin çalışanıyla faaliyet gösteren The Coca-Cola Company’deki kariyer deneyimlerini zirve katılımcılarına aktaran Kent konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “COVID-19 pandemisi ile birlikte İkinci Dünya Savaşı’ndan bugüne, belki de en büyük felaketi yaşıyoruz. Bununla birlikte COVID pandemisinin dünya düzenini yeniden şekillendirdiğini ifade edebiliriz. İş dünyası, hükümetler ve sivil toplum arasında kurulacak güç birlikleriyle küresel ekonominin yeniden canlandırılabileceğine, istihdam yaratabileceğine ve pandemi sonrasında daha sağlam temeller üzerine yeniden oturabileceğine inanıyorum. 21. yüzyılın en güçlü eğilimlerinin başında ise sürdürülebilirlik geliyor. Kazandığımız paradan ve paydaşlarımız için yarattığımız değerin yanı sıra bu değerlerin en pahasına yaratıldığı da büyük önem taşıyor. Coca-Cola’da sürdürülebilirlik çalışmalarımızı, kendi işimizin yalnızca hizmet ettiğimiz toplulukların büyümesi takdirde büyüyeceğinin farkındalığıyla yürüttük. Tüm dünyada sayıları 2 milyarın üzerine çıkan ve Y kuşağı olarak adlandırdığımız, 1980-1999 arasında doğan kuşak, iş dünyasından küresel sorunlara karşı daha aktif rol almasını bekliyor. Dünya çapında aile şirketleri işletmelerin üçte ikisini oluşturuyor. Aile şirketleri dünya çapında işgücünün yüzde 60’ını kullanıyor ve küresel gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 70’inden fazlasına katkı yapıyor. Aile şirketleri, bu üstünlük göz önüne alındığında çalışanlarını eğiterek, sorumlu üretimi sağlayarak ve tedarikçilerini etik uygulamalara dahil ederek, sorumlu kapitalizme liderlik etme potansiyeline sahip. Bunun için aile işletmelerinin kurumsallaşması ve nesilden nesle devamlılıklarının sağlanması çok kritik önemde. Başarı hiçbir zaman şahsa bağlı değildir. Kişiler değişebilir ama kurumsal şirketlerde değerler değişmez. Yönetici olarak temel sorumluluk, vakti geldiğinde görevi doğru kuşaklara aktarmaktır. Coca-Cola’da CEO yerime geçecek kişiyi göreve geldiğim ilk gün düşünmeye başlamıştım. Emekliliğe ayrılırken yerime gelecek kişiyi çoktan belirlemiş, ona mentorluk yapmaya başlamıştım. Bu yaklaşım nesilden nesle süren başarının devamı için fevkalade önemlidir. Türkiye’nin dünya ekonomisinde söz sahibi olması için aile şirketlerinin sürdürülebilir büyümesi ve dünyaya açılmalarına ihtiyaç var. Bu da ancak kurumsallaşma, markalaşma, 21. asra uygun ürünler yaratma ve nesilden nesle sağlıklı aktarımla mümkün olabilir.”

 

 

 


29 Ekim 2020 Perşembe "Açılış Konuşması"

Muhtar KENT
The Coca-Cola Company Emekli Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su 

Detaylar

29 Ekim 2020 Perşembe "“Aileleşen Profesyonel; Profesyonelleşen Aile – Organizasyonlarda Bayrak Devri”

Ahu BÜYÜKKUŞOĞLU SERTER
Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı, TAİDER Üyesi

Detaylar
Ömer BURHANOĞLU
Fark Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO

Detaylar

Oturum Yöneticisi

Özge BULUT MARAŞLI

Fark Holding Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Yatırımcı, Danışman


Detaylar

30 Ekim 2020 Cuma "Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Yeni Dünyada Şirket Yönetimi"

Muharrem YILMAZ
SÜTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylar

Oturum Yöneticisi

Yalçın YEŞİLOVA

Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili, TAİDER Gelecek Nesil Komitesi Başkanı, NowGen Komitesi Eş Başkanı


Detaylar

30 Ekim 2020 Cuma “Aile, İş ve Ortaklık İletişim Platformları”

Ece ELBİRLİK ÜRKMEZ

İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi, TAİDER Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi Eş Başkanı


Detaylar
Onur EREN
SekizGen Bilişim CEO, TAİDER Üyesi

Detaylar
Perihan İNCİ

İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi, TAİDER Üyesi


Detaylar

30 Ekim 2020 Cuma, Kapanış Konuşması "İnsan Odaklı Liderlik"

Prof. Dr. Sinan CANAN
AçıkBeyin Eğitim Kurucusu, Yazar  

Detaylar

31 Ekim 2020 Cumartesi "Nefes Uygulaması ve Meditasyon"

Natalie GARİH
Smarana Healing Kurucusu, Somatik Pranayama Nefes Meditasyon Eğitmeni, Enerji Terapisti, Yoga Eğitmeni

Detaylar

31 Ekim 2020 Cumartesi "Kurumsal İç İletişim Vezir De Eder Rezil De"

İdil TÜRKMENOĞLU

Yönetici, Yazar, Danışman, Konuşmacı, Öğretim Görevlisi


Detaylar

31 Ekim 2020, "Şiddetsiz İletişim Atölye Çalışması"

Gizem ALAV ŞAPÇI
Eğitmen

Detaylar
Judy BLEIL SARUHAN
Şiddetsiz İletişim Eğitmeni

Detaylar

Akış Yöneticileri

Mustafa BAYINDIR

Nöronüs Nöron Eğitim Merkezi, Eğitmen ve Profesyonel Koç, TAİDER Üyesi

 


Detaylar
Müjde ÇETİN
Spring Global Kurucu

Detaylar
Murat ÖZCAN

Canpa Holding Yönetim Kurulu Üyesi, TAİDER Üyesi


Detaylar

4-5 KASIM 2022 OTURUM İÇERİKLERİ

4 KASIM 2022, SWISSOTEL THE BOSPHORUS ISTANBUL

09.45 Hoş Geldiniz Konuşması-Tekin Urhan, TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı 

10.00 Açılış Konuşması - Faruk Eczacıbaşı, TBV Başkanı

Zamanın hızlanması ister istemez davranışlarımızı etkiliyor. Çalışma ortamlarında kıdemli kuşakların deneyimi, gençlerin daha çağdaş becerileriyle dengeleniyor. Bu nedenle kuşaklar arası samimi bir güven anlayışı gittikçe daha fazla önem kazanıyor.

Genç kuşakların geçmişten gelen değerleri içselleştirmesi ne kadar gerekliyse, bayrağı devredeceklerin de değişen koşulları kavrayabilmesi ve gençlere alan açması o derecede önemlidir.

11.00 Ana Oturum "Aile'de ve İş'te Değerlerimizle, Sürdürülebilir Büyüme"

UYSAL Ailesinin köklerinden gelen geleneklerinin, Aile Misyon ve Vizyonu ile Temel Değerlerinin kuşaklar arası aktarımını dinleyeceğiz.

UYSAL Aile kültürünün dünden bugüne ve geleceğe aktarımı, bu kültürün işe olan yansımaları ve şirketlerde atılan adımların sürdürülebilirliğini konuşacağız.

Kurucu kuşağın, ikinci ve üçüncü kuşakla birlikte şirkette bulunmasını, bu kapsamda alınan rolleri ve hem gerçekleşen hem de gerçekleşecek devir süreçlerini dinleyeceğiz. Son olarak, belki de en önemlisi, İş’in kurumsallaşması ve Kurumsal Yönetime geçiş süreçlerinin sürdürülebilirlik açısından önemini ve geleceğe devrini konuşacağız.

Nedim Uysal, Norm Holding Onursal Başkanı, TAİDER Üyesi

Mehmet Fatih Uysal, Norm Holding Yönetim Kurulu Başkanı, TAİDER Üyesi

Nedim Uysal, Norm Holding CEO, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, TAİDER Üyesi

Duygu Uysal Simrooğlu, Norm Holding Yönetim Kurulu Üyesi, TAİDER Üyesi

Oturum Yöneticisi: Mustafa Doğrusoy, MD Yönetim ve Strateji Danışmanlık

13.30 Paralel Oturum- 1 “Yönetimde Kadın”

İş dünyasında farkındalık yükseliyor. Günümüzde birçok büyük şirket bünyelerindeki kadın istihdamı konusunda hedefler koyuyor, ücrette fırsat eşitsizliğinin önünde duracağına söz veriyor, STK’lar yönetim kurullarında daha çok kadın sandalye alabilsin diye mentor menti programları açıyor. Peki Yönetim Kurullarında daha fazla kadın olması nasıl bir fark yaratır? Kadınların üst düzeyde iş hayatına teşviki neden bu kadar önemli? Yönetim kurullarında kadın erkek dengesi şirketlerin karlıklarına neden olumlu bir seyir veriyor? Tüm bu soruları ve cevaplarını enine boyuna masaya yatıracağımız “Yönetimde Kadın” oturumunda konuşacağız.

Burçak Güven, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Yönetim Kurulu Eş Başkanı, Gazeteci, Klinik Psikolog, Yönetim Koçu, Koçluk Süpervizörü

Selen Kocabaş, YenidenBiz Derneği ve YKKD Kurucu YK Üyesi, Bağımsız YK Üyesi, Stratejik Danışman

Yasemin Rezan Kolbaşı, Arzum Yönetim Kurulu Başkan Vekili, TAİDER Üyesi

Oturum Yöneticisi: Serra Koyuncu, Petroyağ Grup Yönetim Kurulu Üyesi, TAİDER Üyesi

13.30 Paralel Oturum-2 “Aile Şirketlerinde Toplumsal Yatırım”

Aile şirketlerinde toplumsal yatırım tanımı, felsefesi, yöntemi ve gönüllülük kavramı ile uygulamaları, kurumsal kimlikle eşleştirme yöntemleri üzerinde paylaşımlarda bulunularak konuşmacıların içinde bulundukları iyi uygulama örneklerinin paylaşılması hedeflenmektedir.

Kurumsallaşmış hayırseverliğin odaklanmış, tesirli ve sürdürülebilir olması gerekir. Ayrıca, kurum değerleri paralelinde, çalışanlara gönüllülük yapma fırsatı sağlanması sonucu, iyi olma halinin kuruma bağlılığı arttırması beklenir. Tüm bu soyut kavramları somutlaştırmak adına en iyi uygulamaları Zirve katılımcılarımızla paylaşmayı hedefliyoruz.

Erdal Yıldırım, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi

Ceylan Sel Sohtorik Yuvam Dünya Yönetim Kurulu Üyesi, Polat Turizm Yönetim Kurulu Üyesi

Pınar Ilgaz, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Oturum Yöneticisi: Fatma Olten, Olten Sanat Vakfı İcra Kurulu Başkanı, TAİDER Üyesi

14.45 Paralel Oturum-3 “Aile Şirketlerinde İnsan Kıymetleri”

İnsan kıymetleri (değeri), günümüzde şirketlerin en büyük sermayesidir. İnsanı bir kaynak olarak gören yönetim anlayışına karşı insanı bir değer olarak gören İnsan Kıymetleri yaklaşımı insan odaklı bir felsefeyi temsil eder. Bu bakımdan öncelikle insanı ve beklentilerini anlamak, yeni jenerasyon aile bireyleri ve profesyonel çalışanların ekonomik, sosyal beklentilerine cevap verebilmek ve güvenli bir çalışma ortamı hazırlamak bir zorunluluk olmuştur.

Bu bağlamda İnsan kıymetleri kavramı günümüzde artık sadece insan kaynakları operasyonel süreci değil; bunun dışında, çalışan deneyimi, liyakat, işe alım süreçlerindeki yeni yaklaşımlar gibi faktörleri de bütünsel bir yaklaşımla ele almaktadır. Panelde özellikle Aile Şirketlerinde işin sonraki nesiller için varlığı ve sürdürülebilirliği bakış açısı ile;

  • Türkiye ve Dünyadaki trendler,
  • Dönüşen ve durmaksızın değişen yeni dünyada İnsan Kaynakları yönetimini gelecek dönemde nelerin beklediği,
  • Yöneticilerin kendi kurumlarında geleceği yakalamak ve sürdürülebilir kılmak adına hangi aksiyonları alması gerektiğine ilişkin (Kurumsallaşma yolunda katkı sunacak profesyonel yöneticiler ve çalışanlara yönelik teşvik plan ve politikalarının oluşturulması; yeni nesil aile bireylerinin işe entegrasyonu ve aidiyetini sağlayacak Aile Anayasası’nın oluşturulması ) Aile Şirketlerine vizyon katmayı hedefleyen bilgiler paylaşılması,
  • Odağına insanı alan geleceğin iş gücü, yeni çalışma modelleri, yetkinlik ve liderlik gelişimi gibi konularda işlevsel bilgiler ve iyi uygulama örnekleri sunulması hedeflenmiştir.

Hakan Onel, PERYÖN Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Hande Genç, SAP Türkiye ve Güney Avrupa, Orta Doğu, Afrika Dijital Hizmetler Bölge İK Direktörü

Oturum Yöneticisi: Eren Kurşun, Esin Avukatlık Ortaklığı Ortak Avukat

14.45 Paralel Oturum-4 “TAİDER Mentorluk Programı”

Aynı döngüsel sorunları yaşayan aile şirketleri üyelerimizin deneyimlerini paylaşma ihtiyacının bir tık ötesinde bir aktarıma ihtiyaç duyması ve birbirlerinden öğrenecekleri çok şey olduğunu ortaya koymaları ile TAİDER kurulduğu günden bu yana düşünülen, özellikle işin başındaki ve gelecek nesiller tarafında talep edilen, TAİDER’e özgü ve aile işletmelerine özel tasarlanmış hem mentorların hem mentilerin eğitim aldığı, sürecin takip edileceği ve desteklendiği bir yapılandırılmış bir mentorluk programının yarattığı değerinin paylaşılacağı bir oturumdur.

TAİDER olarak bir ilke imza atarak, Aile İşletmelerine Özel bir Mentorluk Sistemi’ni hayata geçirilmesi ile derneğimizin, ‘Ailede birlik, İşletmede Sürdürülebilirlik’ hedefini gerçekleştirmesine katkı sağlamak üzere, aile işletmelerinin döngüsel hikayeleri içinde sıklıkla karşılaşılan pek çok sorunu çözmenin anahtarı niteliğinde bir içerik ile  “Gurur verici geçmişten, sürdürülebilir geleceğe” doğru yol alırken, mentorluk projesi sayesinde farklı nesillerin, farklı seslerin bir araya gelmesi ile oluşacak iletişim ağı ve bu birliktelikten doğan ilham olma, zorlukları aşma gücü, nesiller arası kültürel miras geçişini güven ortamında paylaşabiliyor olması ile yarattığı kazanımların, mentorlar ve mentiler tarafından aktarılması hedeflenmektedir.

Ozan Diren, DİMES CEO, TAİDER Üyesi

Rana Yiğitbaşı, Yaşar Holding İnsan Kaynakları Proje Uzmanı, TAİDER Üyesi

Türkmen Türkmenoğlu, Mateks Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, TAİDER Üyesi

Oturum Yöneticisi: Sezin Sivri, Sentinus Danışmanlık Kurucusu, Mentor, Eğitmen ve Aile Şirketleri Danışmanı, TAİDER Üyesi

15.45 Kapanış Konuşması “Gelecekle Gelecekler, Mega/Hyper/Cyber/Post Pandemi Trendler” - Ufuk Tarhan, Fütürist, Ekonomist, Yazar

“Hiç kuşku yok ki sadece 30 yılda eriştiğimiz akıl, bilgi ve teknoloji seviyesi, “Gelecekle Gelecekler” meselesini gizemli olmaktan çıkardı. İletişim kanalları, akıl ve analiz kabiliyetlerimiz geleceğe dair pek çok şeyi önümüze apaçık bilgiler olarak serdi. Sermeye devam ediyor, edecek de… İlginç ve çok kıymetli zamanlardayız. 30 yıl önce, 30 yıl öncesini de sonrasını bu kadar net kestiremiyorduk. Mesela daha Göbeklitepe’yi (1995) bulmamıştık. Dünya tarihini, medeniyetin sıfır noktasını 12.000 yıl daha kısa bildiğimizin farkına varmamıştık. Yine o zamanlar WEBB teleskobu henüz proje idi. Oysa şimdi 30 gün süren yolculukla vardığı uzay boşluğunda, 6.5 metre çapında bir gözle, yerküreden 1,5 milyon km uzakta (ki bu uzaklık, Dünya ile Ay arasındaki uzaklığın dört katı) uzayda 13.5 milyar yıl öncesinin fotoğraflarını çekmeye çalışıyor… Dünya’ya cep telefonumuzla çektiklerimizden daha net fotoğraflar yolluyor.

30 yıl önce, 3-5 yıllık gelecek bile birçok bilinmezle doluyken şimdi işimizde, kariyerimizde, dünyada, doğada neler olabileceğini epeyce güçlü verilerle, bilimle, teknolojiyle altını doldurarak kestirebiliyoruz. Hatta ilköğretimdeki çocuklar bile 1-2 dakika içinde bize geleceğin oldukça net resimlerini çiziveriyorlar. İlk kez 5 nesil organik insan ve birtakım yapay zekalı dijital kardeşlerimiz, hep bir arada çalışıyoruz.  

İlginç ve çok kıymetli zamanlardayız. Tehditlerden çok fırsatlara odaklanma zamanı… Yeni bir yüzyılı inşa edenlerden olmak üzereyiz.

Kıymetini bilmemiz ve…  Gerisini ve gelecek 5-10-15-20-30 yıl içi yapılacak işler listemizi 4 Kasım’da Zirve’de konuşacağız.”

5 KASIM 2022, SWISSOTEL THE BOSPHORUS ISTANBUL

11.30 Oturum-1 “Aile Şirketlerinde Web 3.0”

Blokzincir teknolojisinin hayatımıza girmesiyle kontrolün aracı kurumlardan bireylere geçmesine imkân sağlayan Web 3.0 doğdu. Yönetimden finansa, oyundan sanata kadar pek çok alanı değiştirebilen Web 3.0 büyüme fırsatını da beraberinde getirdi. “Aile Şirketlerinde Web 3.0” başlıklı oturumda Paribu CEO’su Yasin Oral ve Paribu Danışma Kurulu üyesi Turan Sert Web 3.0’ün getirdiği büyüme fırsatlarını ve kurumlara olan etkisini değerlendirecek.  

Turan Sert, Araştırmacı Yazar, Paribu Danışma Kurulu Üyesi

Yasin Oral, Paribu CEO

Oturum Yöneticisi: Civan Sözkesen, Funika Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, TAİDER Üyesi

13.45 Oturum-2 “İletişimde İklim Yaratmak”

"Günümüzde iletişim, özellikle de kurumsal iletişim işletmelerin en önemli gündem maddesi haline gelmişken; birçok şirket kurumsal iletişim stratejilerinin uygulanması, adaptasyonu ve dönüşümü tetiklemesi konusunda zorlanmakta. İletişimde doğru iklimi yaratarak kalıcı, sürdürülebilir ve bütünsel çözümler ortaya koymak şirketlerin global ölçekte fark yaratabilmesi için odağa almaları gereken stratejik bir konu. Panelimizde, iletişimde iklim yaratmanın zorluklarını, tehlikelerini konuşuyor; aynı zamanda bu konuda nasıl bir yol izlenmesi gerektiği ile ilgili farkındalığı arttırmaya yönelik karşılıklı sohbet ediyor olacağız. ‘’İletişimde İklim Yaratma’’nın iklimini yaratıyor olacağız."

Fatmanur Erdoğan, IPPA Communications Yönetici Ortak

Oturum Yöneticisi: Gülçin Atalay Tunç, Mutlu Metal Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Mutlu Marine Kurucu ve Yönetici Ortak, TAİDER Üyesi

14.45 Kapanış Konuşması "İnsan Odaklı Liderlik"

"Sonuçlarımızı kutlamayı öğrendik hep ama nedenlerimiz de çok değerliydi. Biz orada saklıydık." - Cem Mumcu.

Zirvemizin ikinci günü kapanış konuşmasında, liderlik, sorumluluk, karar alma, kriz anları, dönemeçler, yoğunluk, disiplin, stres, kaygı, omuzlarda biriken yük… Tüm bunların içerisinde anlam arayışına devam etmek, ayakta kalmak, insan olmak durumunu konuşacağız.

Cem Mumcu, Psikiyatr ve Yazar

Oturum Yöneticisi: Elif Çakırlı, Mins Consulting Kurucu Ortak 

15.30 Kapanış

 

SAS PARTNER REPUBLIC

Deloitte Private

Üye Destekçiler

İzmir Özel Türk Koleji
Olten Sanat Vakfı

Katılımcının

İrtibat Kurulacak Kişi Bilgileri


Konaklama Bilgisi


  • * Zirve süresince simultane tercüme mevcuttur.
  • ** İlk kayıt yaptıran sıralamasıyla katılımcılar kabul edileceğinden ve sınırlı sayıda katılımcıya yer verileceğinden kayıt için lütfen geç kalmayınız. Son kayıt tarihi 30 Ekim 2015’tir.

Katılım ve Ödeme Şartları

6 Kasım Programı Ücretleri
7 Kasım Tek Günlük Katılım Ücretleri
* 7 Kasım Gelecek Nesiller Özel Programı, yalnızca gelecek nesil üyelerin katılımına özeldir. 6 Kasım etkinliğine katılan aile şirketleri bünyesindeki gelecek nesiller için ücretsizdir.

Konaklama Ücretleri (Etkinlik Oteli - Calista Luxury Resort);
  • Single / Tek Kişilik Oda Fiyatı KDV dahil 82 Euro/gece
  • Double / Çift Kişilik Oda Fiyatı KDV dahil 120 Euro/gece
* Konaklama fiyatları, 5 Kasım, 6 Kasım ve 7 Kasım konaklamaları için geçerli olup otel, “A la Carte Her şey Dahil” konseptte hizmet vermektedir. Konaklama; giriş günü öğle yemeği ile başlayıp çıkış günü kahvaltı ile sona ermektedir.

A la Carte Her şey Dahil konsepte; kahvaltı (ana restoran), öğle yemeği (ana restoran ve snack sunumlar Timo Restaurant), çay, kahve, pasta ve minik kurabiyeler saati (Cafe Calista), akşam yemeği (ana restoran), late night büfe, minibar (soft içecekler ve bira ile günlük olarak doldurulmaktadır.), restoranlardaki şişe şarapları, girişte meyve sepeti ve şarap, fitness center, hamam, sauna, buhar banyosu, kar çeşmesi, jakuzi, açık ısıtmalı havuz, kapalı ısıtmalı havuz, tenis ve ekipmanları, masa tenisi, boccia, aerobik, su jimnastiği (kapalı havuzda), sinema, disco ve wi-fi internet dahildir.

* Konaklama fiyatlarına katılım ücreti dahil değildir. Konaklama ödemeleri Euro olarak, belirtilen Euro hesabına yapılmalıdır.

* Etkinlik oteli ile yapılan sözleşme gereğince, ödeme sonrası kesinleşen kayıtlar ve konaklamalar için iptal kabul edilememektedir.

Banka Bilgileri

Katılım Ücreti Ödemeleri için (TL Hesabı)
Hesap Adı : TVG Venü Grup Organizasyon Reklam Tic. Ltd. Şti.
Banka Adı : Garanti Bankası
Şube Adı : Barbaros Bulvarı
Şube Kodu : 741
Hesap No : 6299637 (TL)
IBAN No : TR19 0006 2000 7410 0006 2996 37
Konaklama Ücreti Ödemeleri için (Euro Hesabı)
Hesap Adı : TVG Venü Grup Organizasyon Reklam Tic. Ltd. Şti.
Banka Adı : Garanti Bankası
Şube Adı : Barbaros Bulvarı
Şube Kodu : 741
Hesap No : 9098028 (Euro)
IBAN No : TR60 0006 2000 7410 0009 0980 28
(*) CAPTCHA Nedir?
"CAPTCHA" bilgisayar ve insanları ayırmakta kullanılan bir test sistemidir. Deforme edilmiş bir resim şeklinde görünen rastgele oluşturulmuş harf ve/veya rakam dizisi ile bir metin kutusu olmak üzere iki temel parçadan oluşur. Testi geçmek ve insan olduğunuzu kanıtlamak için resimde gördüğünüz karakterleri metin kutusuna girmeniz yeterlidir.

Giriş Şifreniz

Giriş Şifreniz


TANITIM VİDEOMUZU İZLEYİN

ÜYELERİMİZ

Kurumsal Üyelerimiz

E-Bülten Aboneliği