Etkinlikler

Etkinlikler

Gelenekle Geleceği Buluşturmak

23 Ağustos 2019 Cuma Çeşme, İzmir

Aile Şirketleri Gelenek ile Geleceği Konuştu

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği İzmir temsilciliği tarafından düzenlenen Aileler Buluşması’nın konukları Sarıgözoğlu Ailesi’nin 2. ve 3. Nesil üyeleri oldu. Etkinlikte aile şirketlerinde kurumsallaşma, nesiller arası farklılıklar ve nesiller arası iletişim gibi önemli konular tartışıldı.

“Gelenek ile Geleceği Buluşturmak” başlıklı toplantı Altınyunus Otel Çeşme’de düzenlendi. Toplantıda söz alan Sarıgözoğlu Ailesi’nin üyeleri İpek Erdem, İrem Sarıgözoğlu, İsmail Sarıgözoğlu, Levent Sarıgözoğlu, Mustafa Sarıgözoğlu, Seda Çalışan, Yağmur Sarıgözoğlu konuşmacı konuk olarak aile şirketi deneyimlerini TAİDER üyeleriyle paylaştılar.

TAİDER olarak “Ailede Birlik İşletmede Sürdürülebilirlik” vizyonu ile aile şirketlerine özel olarak hazırlanan eğitim ve bilgilendirme etkinliklerinde güvenli ortam oluşturduklarını belirten TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Candan Çilingiroğlu, “Her aile şirketinin arkasında bir başka aile için ders niteliğinde olabilecek hikayeler var. İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara gibi farklı şehirlerde düzenlediğimiz bu etkinlikler oldukça değerli bilgilere sahip olmamızı sağlıyor. Buradaki bilgi ve deneyim paylaşımları Türkiye’deki aile şirketleri için yol gösterici nitelikte. Dolayısıyla etkinliklerimize tüm hızımızla devam edeceğiz. Bu etkinliğimize sponsorluk desteği veren Yaşar Holding Ailesine, misafirperverlikleri ve değerli destekleri için şahsım ve TAİDER adına çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Aile şirketlerinde kurumsallaşma, sürdürülebilirlik, nesiller arası iletişim, geleneksel yönetim anlayışı ile yeni nesil yönetim anlayışı gibi konuların konuşulduğu etkinlikte TAİDER İzmir İl Temsilcisi Gülçağ Gençer, “Samimiyet ve paylaşım odaklı düzenlediğimiz bu toplantılarda pek çok aile şirketinin deneyimlerini dinleme fırsatı yakalıyoruz. Başarıların ve başarısızlıkların arka planını görebildiğimiz bu etkinlikler oldukça önemli” dedi.

“100 aile şirketinden üçü dördüncü nesle geçiyor”

Nesiller arası geçişin sadece Türkiye’de değil, dünyadaki aile şirketlerinin ortak sorunu olduğunu söyleyen Sarıgözoğlu Ailesi 2. nesil üyesi Mustafa Sarıgözoğlu, “Dünya genelinde aile şirketlerinin ömrü 25 ila 35 yıl arasında değişiyor. Yani aile şirketleri kurucu nesilden ikinci nesle geçemiyor. Türkiye’de de her 100 aile şirketinden üç tanesi dördüncü nesle kadar varlığını sürdürebiliyor” dedi.

“Genç nesile mentorluk yapılmalı”

Kurucunun en önemli görevlerinden birinin aile bağlarını güçlü tutmak ve adil olmak olduğunu belirten Sarıgözoğlu Ailesi 2. nesil üyesi Levent Sarıgözoğlu ise: “Genç nesile mentorluk yapmak çok önemli. Onların deneyim kazanmalarını sağlamalıyız. Eğitim ve farkındalığı yüksek yeni nesiller, aile şirketlerinin geleceği için büyük değer ve zenginliktir” şeklinde konuştu.

“Kurumsal yönetişim ilkeleri benimsenirse sorunlar çözülür”

Türkiye’de büyüklükleri ve gelişim evreleri birbirinden farklı binlerce aile işletmesi bulunduğunu söyleyen Sarıgözoğlu Ailesi 3. nesil üyesi İsmail Sarıgözoğlu, “Şirketler, kurumsallaşma yolunda birbirinden farklı sorunlarla karşılaşıyor. Aile içi çıkar, inanç, değer ve ilişkilerin işe yansıması, değişime kapalı kültür anlayışı, aileden olmayan çalışanlara güvenilmemesi gibi noktalar kurumsallaşmayı zorlaştıran unsurlar arasında gösterilebilir. Ama kurumsal yönetişim ilkelerinin benimsendiği ailelerde sorunların çözülmesi de son derece kolay oluyor” dedi.

Aile şirketlerinin kurumsallaşmasında aile kültür ve değerleri, aile konseyi, aile anayasası, haleflik, hissedarlık, liyakat kavramlarının önemli araçlardan olduğunu belirten Sarıgözoğlu Ailesi 3. nesil üyesi İrem Sarıgözoğlu, sürdürülebilirliğin ise ancak ailenin ve işin birlikte kurumsallaşmasıyla mümkün olduğunu dile getirdi.

“Yenilenmek aile şirketlerinin doğalarında var”

Türkiye’de aile şirketlerinin yeniliğe açık ve yenilikler konusunda giderek esneklik kazandığının altını çizen Sarıgözoğlu Ailesi 3. nesil üyesi Yağmur Sarıgözoğlu, “Aile şirketleri yenilenmeyi doğalarında barındırıyor; çünkü her aile, zaman içinde aile şirketini yeni nesillere devretmeyi amaçlıyor. Dolayısıyla gelecek nesillerin, en doğru ve yeni eğitimi alabilmeleri için çabalıyorlar. Yeni nesillerin şirkette yer alması, tecrübe edinmesi ve yükselmesi aile şirketleri için sürekli yeniliktir” şeklinde konuştu.

“Sürdürülebilirlik adımları şirketleri büyütüyor”

Nesil geçişlerinde kurumsallaşmanın sürdürülebilirlik için vazgeçilmez olduğunun altını çizen Sarıgözoğlu Ailesi 3. nesil üyesi Seda S. Çalıdan, sürdürülebilirliğin ailenin ve işin birlikte kurumsallaşmasıyla mümkün olduğunu belirtti. Sarıgözoğlu Ailesi 3. nesil üyesi İpek S. Erdem ise araştırmaların, sürdürülebilirlik yönünde etkili adımlar atan şirketlerin daha hızlı büyüme sağlayabildiklerini gösterdiğini söyledi ve şirkette görev alan aile üyelerinin profesyonelleşebilmesiyle birlikte, gelecek nesillerin işi yönetecek doğru insanları seçebilme, denetleme ve yönetebilme yeteneklerinin geliştirilmesinin, (aile şirketinde aktif rol almaya ilgi duymayan yeni nesillere rağmen) sürdürülebilirliğin temelini oluşturacağına inandığını belirtti.

TAİDER’e özgü etkinliklerden biri olan “Aileler Buluşması Toplantıları”; aile, iş ve ortaklık çemberlerinde yer alan aile şirketi üyelerinin deneyimlerinin güvenli ortamda paylaşıldığı, aile şirketi sahiplerinin konuk konuşmacı olduğu programlar dahilinde TAİDER temsilciliklerinin bulunduğu Bursa, İstanbul, Ankara ve İzmir’de TAİDER üyelerine açık toplantılardır.

TANITIM VİDEOMUZU İZLEYİN

ÜYELERİMİZ

Kurumsal Üyelerimiz

E-Bülten Aboneliği