Stakeholders

Stakeholders

Corporate Governance Association of Turkey / About CGAT

Corporate Governance Association of Turkey (CGAT), operating with the mission of recognition, development and implementation of the corporate governance approach through the best practices in our country, was established as a voluntary non-governmental organization in 2003. CGAT, targeting to be a guide in all the fields affected by the corporate governance approach established on the principles of fairness, transparency, accountability and responsibility, aims at the development of corporate governance practices by establishing a communication network between the private sector, government agencies, media, regulators, non-governmental organizations and the academic world.

www.tkyd.org.tr

Ege Genç İş Adamları Derneği

EGİAD 1990 yılında 47 genç sanayici ve işadamının bir araya gelerek kurdukları bir sivil toplum kuruluşudur. Topluma örnek ve öncü olma misyonu ile genç girişimcileri aynı çatı altında toplamak, onların birbirleri ile tanışarak kaynaşmalarına ve profesyonel deneyimlerini aktarmalarına yardımcı olmak ve toplumu çeşitli konularda aydınlatmak gibi amaçları çerçevesinde bir taraftan üyelerine yönelik faaliyetler diğer yandan da kamuoyuna dönük araştırma, inceleme, lobicilik ve benzer faaliyetleri yürütmektedir.

http://www.egiad.org.tr/

Ethics and Reputation Society of Turkey / About TEİD

Ethics and Reputation Society of Turkey (TEİD), operating and established for the purpose of contributing to achieve the public interest by transferring its studies with regard to the ethical principles to all segments of society in accordance with the Constitution of the Republic of Turkey and the relevant legal principles and becoming a reference center and leading to the adoption and implementation of the universal principles of business ethics throughout the community in Turkey, is a non-governmental organization.

https://www.teid.org/

Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği

GYİAD, 1986 yılında, genç yönetici ve işadamlarının ihtiyaç ve sorunlarına çözüm üretmek ve onları çeşitli platformlarda temsil etmek, sosyal sorumluluk projeleri üretmek, AB ile Müzakere süresinde iş dünyasını temsil etmek, üyeler arası ticari ilişki ve işbirliğinin arttırılması yönünde çalışmalar yapmak, sektörel sorunlarının çözümüne yönelik projeler geliştirmek üzere kurulmuştur.

http://www.gyiad.org.tr/tr

Manisa Organize Sanayi Bölgesi

Manisa Organize Sanayi Bölgesi, 450 hektarlık tevsii alanın 2007 yılı başında yapılaşmaya açılmasıyla toplam 960 hektar üzerinde sanayileşme eşiğini çoktan aşmış, Avrupa ve dünya ekonomileriyle bağlarını kurmuş, sanayi odaklı, kalıcı ekonomik gelişme stratejisine ve buna uygun politikaları oluşturma ve uygulama becerisine erişmiş bir Organize Sanayi Bölgesidir. Türkiye’nin en önemli sorunu olan “üretim-ihracat-istihdam üçlüsünü geliştirmek” konusundaki çalışmalarda önemli pay sahibi olan Manisa Organize Sanayi Bölgesi, yeni tevsii alanlarında da, mevcut yatırımlarında olduğu gibi çevre normlarına uygun üretim yapan, yüksek nitelikli işgücü kullanan, Ar-Ge’ye önem veren, teknoloji üreten ve uluslararası pazarlarda yerini alabilecek sanayi yapılarına yer vermektedir. Bölgede sektörlerinde bir numara olan ve ülkemizin en büyük şirketleri arasında yer alan birçok firma bulunmaktadır.

https://www.mosb.org.tr/tr/

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu

Bölgesel ve sektörel iş dünyası temsil örgütlerinin çatı kuruluşu olan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), gönüllülük esasına göre kurulmuş bağımsız bir sivil tolum kuruluşudur. TÜRKONFED, Türkiye’nin her bölgesine yayılmış etkin üye yapısı ve sayısı ile Türkiye’nin en büyük iş dünyası örgütleri içinde yer almaktadır.

http://turkonfed.org/tr

TÜSİAD

1971 yılında kurulan TÜSİAD, Türkiye’nin önde gelen girişimcilerinin ve iş dünyası yöneticilerinin oluşturduğu gönüllü bir iş dünyası kuruluşudur. ÜSİAD, üyelerinin temsil ettiği kuruluşlar itibariyle, Türkiye ekonomisinde üretim, katma değer, kayıtlı istihdam ve dış ticaret gibi alanlarda önemli temsil yeteneğine sahiptir.

http://tusiad.org/tr/

WATCH OUR INTRODUCTION VIDEO

OUR MEMBERS

Corporate Members

E-Newsletter Subscription