2. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi, 2014

Misyonumuz

Ailede birlik işletmede sürdürülebilirlik söylemi ile ülkemiz aile şirketlerinin nesiller boyu devamlılığına önderlik etmek.


Vizyonumuz

Ülkemizin, aile şirketlerinin gelecek nesillere devrinde en başarılı ülke olmasını sağlamak. 


Ortak Değerlerimiz

 • Aile şirketlerinin kurumsallaşması ve kurumsal yönetim ilkelerine inanır ve destekleriz.
 • Aile şirketlerinde birbirine bağlılık ve güven, karşılıklı takdir, açık iletişim, birlikte sosyal zaman geçirme, ruh sağlığı ve yaşamın sorunlarıyla mücadele etme yeteneğinin başarılı aile şirketlerinin devamlılığı için önemli unsurlar olduğuna inanırız.
 • Aile üyelerinin bir araya gelip birlikte emek vererek hazırladıkları şirket politika ve kurallarının her ailenin kendi değeri, inançları, felsefesi ve ilkelerinin yansıması olmasına değer verir ve saygı duyarız.
 • Doğruluk ve şeffaflığı, tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde öncelikli değerlerimiz olarak kabul ederiz.
 • Dernek üyeliğinin ticari kaygı ve menfaatten uzak tutulması ve üyelik adreslerinin “reklam amaçlı konularda” kullanılmaması konusuna önem verir ve dikkat ederiz.
 • Dernek üyelerimiz arasında güvenin ve paylaşımın önemine inanır, network adreslerinin sadece dernek üyeleri arasında iletişimi sağlayacak araçlar olduğunu ve paylaşılan bilgilerin derneğin gizlilik ilkelerini ihlal etmemesine özen gösteririz.

Amaçlarımız

 • Ülkemizdeki aile şirketleri arasında, geçmiş deneyimlerin, bir güven ortamı sağlanarak paylaşılmalarını ve şirketlerin birbirlerinden öğrenmelerine olanak yaratmak,
 • Aile, ortaklık ve iş arasındaki dinamik ilişkiyi doğru bir şekilde anlamak ve yönetmek için tüm dünyadaki aile şirketlerinin geçmiş deneyimlerinden yararlanabilmek ve Türkiye’nin bu alanda uluslararası platformda temsilini sağlamak,
 • UluslararasıFBN (Family Business Network International / Aile İşletmeleri Uluslararası İletişim Ağı) (www.fbn-i.org) ile ilişki kurarak dünyadaki deneyimi üyelerimize aktarmak ve bunun getireceği imkânları paylaşmak (Dünya zirvesi, gelecek nesiller zirvesi gibi,)
 • Aile işletmelerinin özgün gereksinimleri ve çıkarlarına uygun olarak yönetim ilkeleri hakkında bilgiyi üretmek, teşvik etmek ve yaymak,
 • Ülkemizin aile şirketlerinin kurumsallaşmasını ve karlı sürdürülebilir büyümesini destekleyerek, ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak.
 • Aile şirketlerinin sorun ve ihtiyaçlarını, düzenleyici ve kanun yapıcı kurumlara duyurmak, önerilerde bulunmak.
 • Aile şirketlerinin kamuoyunda itibarının yükseltilmesi

Kurumsal Üyelerimiz

YUKARI ÇIK