TAİDER Üye İlişkileri Komitesi - Başkanı: Vehbi Varlık

Amacı: Gerçekleştirilen faaliyetlerle TAİDER üyelerinin birlikteliklerinin güçlendirilmesi, Dernek aidiyetinin arttırılması ve sosyal kaynaşmanın sağlanmasını hedefleyen çalışmalar yapmak ve dernek ilke ve etik değerlerine uygun yeni üye kazanılması yönünde çalışmalar yapmak, yeni üye başvurularının üyelik kurallarına uygunluğunu saptayarak YK’na raporlamaktır.

Görevleri:

 • Üyelere özel etkinlikler (aileler buluşması, işyeri ziyaretleri, film izleme, gezi, vb)

 • Yeni üye kazanım çalışmaları

 • Üye kabul sistemi yönetimi

 • Üye katılımını teşvik ve güçlü iletişim kurma

TAİDER Tanıtım ve Kurumsal İlişkiler Komitesi - Başkanı: Tekin Urhan

Amacı: TAİDER’in kurumsal yapısını ve marka değerini güçlendirmek, diğer kurumlarla ilişkilerini arttırmaktır.

Görevleri:

 • Çeşitli şehirlerde farkındalık, paylaşım ve dernek tanıtım toplantıları

 • Diğer STK’lar, meslek odaları sektörel kuruluşlar ile işbirlikleri

 • Basın ile ilişkiler

 • E bülten, dergi, broşür, tanıtım dokümanları çalışmaları

 • Kurumsallaşma ve kurumsal kimlik çalışmaları 

TAİDER Uluslararası İlişkiler Komitesi - Başkanı: Vefa Reşat Moral

Amacı: TAİDER’in uluslararası ilişkilerinin geliştirilmesini sağlamaktır.

Görevleri:

 • Uluslararası FBN ile ilişkiler, Türkiye’de tanıtımı ve Türkiye’nin tanıtımı

 • Uluslararası STK’lar ile iletişim ve ortak projeler

 • Kardeş şube projeleri 

TAİDER Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi - Başkanı: Günseli Ünlütürk

Amacı: TAİDER’in “sürdürülebilirlik andı” çerçevesinde faaliyetlerde bulunmaktır.

Görevleri:

 • Kuzey Yıldızı Sürdürülebilirlik Projesini yürütmek, etki değerlendirme testi ve ödüle katılımı artırmak

 • Kuzey Yıldızı Aile İşletmelerinde Sürdürülebilirlik Ödülü’nün verilmesi sürecindeki tüm aşamaları planlamak ve yürütmek

 • Kuzey Yıldızı Değerlendiricilerinin eğitimleri düzenlemek, eğitilenlerin sorumluluklarını iletmek, sağlıklı işleyişi sağlamak

 • Sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk alanında yeni projeler geliştirme

 • Sürdürülebilir dünya alanında çalışma yapan TAİDER üyelerinin çalışmalarının belirlenmesi, paylaşılması ve diğer işletmelerin teşvik edilmesi

 • Kurumsal sürdürülebilirlik alanında farkındalık yaratan çalışmalar ve projeler

 • Bu alanda çalışan diğer kurum ve kuruluşlar ile ortak projeler

TAİDER Zirve Komitesi - Başkanı: Murat Özcan

Amacı: Türkiye’deki aile işletmelerini biraraya getirerek kurumsal yönetim, sürdürülebilirlik ve gelecek planlaması gibi konularda aile şirketlerine ışık tutan Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’nin her yıl TAİDER tarafından düzenlenmesini sağlamaktır. 

Görevleri:

 • Geleneksel Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’nin düzenlenmesi, ayrıntılı planın yapılması, her aşamanın incelikle planlandığı şekli ile gerçekleşmesinin sağlanması

 • Zirvenin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımının yapılması

 • Zirvenin hazırlık ve uygulama aşamasında iletişimin yönetilmesi

TAİDER Gelecek Nesil Komitesi - Eş Başkanları: Berna Kırcı Aşıroğlu, Burak Darcan

​Amacı: Aile şirketi gelecek nesillerinin deneyimlerini ve aile şirketindeki beklentilerini paylaşabilecekleri güven ortamını yaratarak, gelecek nesillerin birbirlerinden öğrenmelerine, sosyalleşmelerine destek olan etkinlikler planlamak ve TAİDER Gelecek Nesiller yönetişim planına uygun faaliyetlerde bulunmak. 

Görevleri:

 • Gelecek nesil etkinlikleri (GN özel günü, GN Zirve, günbatımı buluşması, gezi, vb)

 • Ulusal ve Uluslararası Staj programı

 • Yeni Liderler Çemberi2nin her yıl düzenlenmesi ve kurallarına uygun şekilde yürütülmesi

 • Çocuk TAİDERliler projesi

 • Her türlü gençlik etkinlikleri ve projeler yapmak, diğer STK'lar ile işbirliği

TAİDER Akademi Komitesi - Başkanı: Şükrü Ünlütürk

Amacı: Aile şirketlerinin eğitim ihtiyaçlarına yönelik özel olarak tasarlanmış eğitimler vermektir. Bu amaçla kurulmuş Akademi bünyesindeki eğitimlerin temel içeriği aile ve şirketin doğru kurumsallaşmasına yönelik yol haritalarını göstermek, metod ve uygulamalar hakkında bilgi vermek, tecrübe paylaşımı yolu ile aile şirketlerinin doğru kurumsallaşmasına destek olmaktır. 

Çalışma Şekli ve Yapısı:   

 • Yukardaki amaç çerçevesinde yönetsel çalışmalar için kurulan Akademi Komitesi/Kurulu TAİDER yönetim kurulu temsilcileri, 1 akademisyen üye, 1 bağımsız üye, 1 eğitimci üye olmak üzere 6 kişiden oluşur.
 • Komite/Kurul tarafından görevlendirilen Akademi koordinatörü çalışmaları hakkında raporu kurula sunar. Akademi koordinatörünün eğitim tasarlama, takip ve değerlendirme süreçlerinde görevli ve sorumlu olması kabul edilmiştir. Koordinatörün denetimi, Komite Başkanı tarafından yapılır.
 • Akademi komitesi/ kurulu üyeleri YK kararı ile seçilir. 
 • Komite/kurul kararları YK onayına sunulur.

Görevleri:

 • TAİDER Akademi çalışmalarını, eğitim projelerini yürütmek
 • İç ve dış eğitimler, seminerler, paneller düzenlemek
 • Akademik kurumlar ile ilişkiler

TAİDER Strateji Komitesi - Başkanı: Aydın Öğücü

Amacı: Derneğin genel stratejisini oluşturmak ve güncellemek, dernek ilke ve etik kurallarını gözetmek, Yönetim Kurulu ve yönetim organlarına aday üyeleri belirleyerek Yönetim Kurulu'na sunmak ve eylem planına yönelik öneriler sunmaktır.

Çalışma şekli ve yapısı:

 • Geçmiş dönem YK Başkanlarının tümü, bir önceki dönem GN lideri, dönem YK başkanı komitenin doğal üyelerdir.
 • Strateji Komitesi Başkanı dönem YK Başkanı’dır.
 • Komite en az 5 kişiden oluşur. 
 • Strateji komitesi üyeleri doğal üyeler haricinde, dönem yönetim kurulu başkanı önerisi ile geçmiş dönem YK üyelerinden belirlenebilir. 
 • Yılda 2 defa Nisan ve Eylül aylarında toplanır. 

Görevleri:

 • Derneğin genel strateji çalışmasını yapmak, güncellemek.
 • GYK üyeliklerine adaylar çalışması yapmak, oybirliği ile belirlenecek adayların YK’ya sunulması.
 • TAİDER üyelerinin yılda 1 kez strateji-ortak akıl çalışması yaptığı Paylaşım ile Gelişim Toplantısı (PIG) içeriğine önerilerde bulunmak ve sonuçlarını değerlendirmek. 


 


 

Yaklaşan Etkinlikler

Aile Şirketlerinde Dijitalleşme: Dijital Dönüşüm Ne Demek?

25 Eylül 2017 Pazartesi

TOBB Üniversitesi Söğütözü, Ankara

AİLELER BULUŞMASI İSTANBUL

08 Ekim 2017 Pazar

Sait Halim Paşa Yalısı, İstanbul

Yeniden Başlamak Sağlam Adımlar Atmak

14 Ekim 2017 Cumartesi

Movenpick Otel - İzmir

AİLELER BULUŞMASI, İZMİR

22 Ekim 2017 Pazar

İzmir

TAİDER 5. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi

03 Kasım 2017 Cuma

İstanbul

Uluslararası FBN 28. Dünya Zirvesi

08 Kasım 2017 Çarşamba

Kanarya Adaları, İspanya

Perdeden Hayata Buluşması, Bursa

29 Kasım 2017 Çarşamba

Bursa

Aile Şirketlerinde Yönetim Kurulu Dinamikleri

13 Aralık 2017 Çarşamba

Bursa

AİLELER BULUŞMASI, İSTANBUL

17 Aralık 2017 Pazar

İstanbul

Direktörler Toplantısı

24 Ocak 2018 Çarşamba

Belçika

Kurumsal Üyelerimiz

YUKARI ÇIK