Kuzey Yıldızı Ödülleri

KUZEY YILDIZI ÖDÜLLERİ NEDİR?

Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülleri’nin amacı, aile şirketlerinin sürdürülebilir iş modelleri geliştirmelerinde katkı sağlamak, iyi örnekleri paylaşarak öğrenmeyi hızlandırmak, gelişimin tüm kurumlara yayılımını sağlama yönünde itici güç oluşturmaktır. Ödüle başvuran şirketlerin bu alanda çalışmaları sırasında çözemediği sorularına yanıtlar ve kendilerine sunulacak sonuç raporu sayesinde gelişmiş ve geliştirilecek alanlarını saptama olanağı bulmaları hedeflenmiştir.

ÖDÜL SÜRECİNDE DEĞERLENDİRİLECEK BOYUTLAR

ÇALIŞANLAR: Yönetim, Kurum Çalışanları, Kurum kültürü  

ÇEVRE: Kurumun faaliyetleri ile bağlantılı çevresel etkileşim alanları

TOPLUM: Paydaşlar, şirketi etkileyen ve şirketin faaliyetlerinden etkilenen taraflar

GELECEK NESİLLER: Aile, Aile Anayasası, Aile Devir Planlaması, Kültür, Gelişim

YÖNETİŞİM: Uzun dönemli bakış, planlama, strateji ve hedefler, üst yönetim kültürü, Yönetim Kurulu İşleyişi

FİNANSAL: Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi aşamasında finansal kaynakların yönetimi

Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülleri Ön Başvuru Formu için tıklayınız.

Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülleri Değerlendirici Başvuru Formu için tıklayınız.

PROJE ORTAKLARIMIZ:

ARGE Danışmanlık, Kuzey Yıldızı Ödülleri’nin değerlendirme ve değerlendirici yetiştirme sürecinde TAİDER’e çok değerli katkıları ile proje ortaklığı yapmaktadır.

POLARİS, TAİDER’in paydaşı olduğu Uluslararası Aile İşletmeleri Ağı (FBN-I, Family Business Network International) üye ülkelerinin kabul ettiği “Sürdürülebilirlik Andı” çerçevesinde aile şirketlerinde sürdürülebilir işletme modellerinin desteklenmesi ve teşvik edilmesine yönelik yol haritasını belirleyen bir girişimdir.

Sürdürülebilirlik yolculuğunun bir tamamlayıcısı olarak faaliyet göstermekte olan B-Corp hareketi tarafından geliştirilen Polaris Etki Analizi (Polaris Impact Assestment) aile şirketlerine, faaliyetlerini kapsamlı bir ölçüm ile değerlendirmelerini sağlayan bir çevrim içi testtir. Testi dolduran aile şirketlerine sürdürülebilir iş modellerine ilişkin geliştirme alanlarını görme, bütüncül bir yaklaşım ile uzun vadeli sürdürülebilirlik stratejilerini gözden geçirme ve iyileştirme imkânı vermektedir.

Ödüle başvuracak şirketlerin bu testi doldurarak kendi kendilerini ölçmeleri önerilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.taider.org.tr/surdurulebilirlik.aspx

İlgili bağlantılar: https://app.bimpactassessment.net/get-started/partner/family-business-network-international- http://www.fbn-i.org/sustainability

TAİDER Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülleri 2020 için başvuracak aile şirketlerinin:

  • üretim faaliyeti olması,
  • halka açık olmaması,
  • hisselerinin en az %50’sinin aile(ler) kontrolünde bulunması gerekmektedir.

Başvurular BÖİ ve KOÖİ ayrımına göre aynı ölçütlerle iki farklı kategoride değerlendirilecektir.

Büyük Ölçekli İşletmeler (BÖİ):  Çalışan sayısı 250 ve üzeri veya cirosu 250 Milyon TL ve üzeri.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOÖİ): Çalışan sayısı 250’den az veya cirosu 250 Milyon TL’den az.

Kuzey Yıldızı Ödülleri’ne sadece aile şirketi tanımlamasına uyan kuruluşlar başvurabilecektir. Ödüle başvurabilmek için TAİDER’e üye olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Başvurunun geçerli olması için, ilan edilen tarihte başvuru dosyasını teslim etmiş ve başvuru ücretini yatırmış olmak gereklidir. Başvuran şirketler arasından saha ziyareti ile değerlendirme aşamasına kalanlar, saha ziyareti için belirtilen bedeli ayrıca ödeyecektir.

Kuzey Yıldızı Ödülleri’ne başvuran aile işletmelerinin, en çok 2 kişi ile kurum için başvuru dosyası hazırlama eğitimi almaları ve süreçte görev alacak en çok 2 değerlendirici görevlendirmeleri zorunludur.

Başvuru ücretine; kurum içi eğitim, 2 tam gün konaklamalı değerlendirici eğitimi dahildir.

TAİDER Tanıtım Videoları

Kurumsal Üyelerimiz

E-Bülten Aboneliği

YUKARI ÇIK